VEKKER DEBATT: Flere personer demonstrerte utenfor Oslo Tinghus i april, der rettssaken naturvernorganisasjonen WWF anla mot den norske stat pågikk over fire dager. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Verdens naturfond (WWF) tapte sak mot staten: – Vi er skuffet

Oslo tingrett vedtok fredag at Verdens naturfond WWF ikke får medhold i sin sak mot Klima- og miljødepartementet om lisensjakten på ulv. WWF dømmes samtidig til å betale over 450.000 kroner i sakskostnader.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Ulv påkjørt på E6

Fredag kom Oslo tingrett frem til at Klima- og miljødepartementet ikke har brutt Grunnloven ved å gi tillatelse til felling av 42 ulver i jaktsesongen 2017–2018.

Verdens naturfond (WWF) gikk til søksmål mot staten fordi de mener det er blitt skutt for mange ulv i vinter, og organisasjonen mener at omfanget av fellinger truer bestandens overlevelse.

28 ulv ble skutt i vinter, av en kvote på totalt 42. De to flokkene i Julussa og Osdalsreviret, som delvis levde i ulvesonen, er nå helt borte.

les også

Politiker gikk av etter ulvedrap i Danmark

Også en innvandret ulv, som kunne tilført den innavlsbefengte sør-skandinaviske bestanden friske gener, ble skutt i vinter.

WWF mener regjeringen dermed har butt Grunnlovens miljøparagraf, naturmangfoldloven og den internasjonale Bernkonvensjonen om truede arter.

Tingretten avviser påstandene, og frifinner staten på alle punkter.

les også

WWF mener norsk jakt truer ulven i hele Sør-Skandinavia

– Vi er skuffet

Generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, sier fredag at han er skuffet over utfallet av rettssaken.

– Vi er skuffet over dommen, men det er egentlig ulv i Norge som har størst grunn til å være skuffet. I vinter har vi skutt mer ulv enn noensinne så lenge vi har hatt naturmangfoldloven, og nå frykter vi at vi kan få en situasjon hvor det blir færre ulv i Norge, sier han til VG.

Sohjell sier det er for tidlig for organisasjonen å ta stilling til om de vil ta saken videre gjennom en eventuell anke.

– Jeg har nettopp fått dommen. Nå skal vi sette oss ned og se nøye på hvilke argumenter som er brukt, før vi tar en avgjørelse på hva vi gjør videre, sier han.

les også

Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år

– Skal jobbe for en levedyktig bestand

Tingretten støtter blant annet statens syn om at det er en offentlig interesse av vesentlig betydning å sikre at det i liten grad forekommer ulv utenfor ulvesonen.

– Retten mener hensynet til forutsigbarhet, konfliktdemping og tillit til forvaltningen må være legitime hensyn å tillegge vekt selv om en slik praksis langt på vei innebærer at ulv kan felles utelukkende fordi de befinner seg utenfor ulvesonen, heter det i dommen, som kom fredag ettermiddag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier til VG at departementet nå må se hvilken betydning selve dommen kan ha for forvaltningen av ulv i fremtiden.

– Denne dommen endrer ikke rammene for forvaltningen av ulv, vi skal fortsatt jobbe for å ha en levedyktig bestand og følge opp de to rovdyrforlikene, og flertallsvedtaket på ulv som kom for to år siden, understreker han.

Da WWF gikk til sak, satt Elvestuen fortsatt i opposisjon. Han var selv kritisk til vedtakene om lisensjakt som hans forgjenger Vidar Helgesens (H) fattet i desember.

les også

Ulv skal ha drept over 30 sauer i Tyskland

Trues av innavl

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte senere antallet til totalt 42.

Miljøministeren sier de kommende tallene på antall ulv som finnes i Norge vil vise om regjeringen har lykkes med å bevare ulvebestanden.

– Det som først og fremst truer ulven nå er den voldsomme innavlen i bestanden. Dette er også en del av den todelte målsettingen; vi må verne både om rovvilt og andre interesser, sier han.

– Det ble skutt en innvandret ulv som kan sikre bestanden friske gener i fjor, hvordan skal dere forhindre at dette skjer igjen?

– Vi har et samarbeid med Sverige, hvor vi, så langt det lar seg gjøre, prøver å ha en oversikt over hvor ulver som er genetisk viktige oppholder seg, sier Elvestuen.

les også

VG mener: Ulvebestanden må reguleres

Over 450.000 i sakskostnader

WWF er også dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454.430 kroner.

Bård Vegar Solhjell forteller at organisasjonen vil akseptere beløpet, og at organisasjonen har samlet inn penger til rettssaken.

Norges bondelag har tidligere uttalt at de frykter at rettssaken kan føre til at det blir langt vanskeligere å få fellingstillatelse på ulv, noe de mener kan gjøre fremtiden til folk som velger å livnære seg gjennom utmarksbruk mer krevende.

Bondelaget er fornøyd med dommen, og mener den støtter opp om prinsippet om at det er Stortinget og ikke rettsapparatet som skal ha siste ord i ulveforvaltningen.

– Det er veldig viktig for folk som bor i ulvesonen og folk som bor i tilknytning til ulvesonen. Det er en god dag for bygdefolk og beitenæringen, sier rovdyransvarlig Einar Frogner til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder