GLAD: Magnus Holøyen (25) sier han er overrasket og glad over at Fylkesmannen i Hedmark nå har ombestemt seg. Foto: Krister Sørbø

Fylkesmannen opphever vergemål for Magnus Holøyen

Fylkesmannen i Hedmark har bestemt seg for å oppheve vergemålet for Magnus Holøyen (25) fra Tolga. Dermed er ingen av de tre brødrene fra Tolga lenger underlagt vergemål.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lørdag skrev VG om Magnus Holøyen og brødrene Lars Peder og Arvid, som ble satt under vergemål mot sin vilje. I vergemålet ble det hevdet at Magnus var psykisk utviklingshemmet, noe som senere skulle vise seg ikke å stemme.

Likevel sto Fylkesmannen i sommer fast på at Magnus Holøyen skulle ha en økonomisk verge. Det betyr at han ikke har fått bestemme hvordan han bruker pengene sine.

Torsdag har Fylkesmannen ombestemt seg:

– Vergemålet blir opphevet i løpet av dagen. Vi jobber også med å få sendt ham dokumentene han har krav på, men som ikke ble sendt i sommer, sier direktør ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, til VG.

– Hvorfor opphever dere vergemålet nå?

– Saken har vært ganske omfattende og vi har fått motstridende opplysninger. Vi har fått mer og mer informasjon. Det som gjorde at situasjonen stilte seg annerledes, var at jeg så innslaget på Dagsrevyen i går. Da synes jeg han fremsto som klar og tydelig på hva han ønsket. Da synes jeg, ut fra en totalvurdering, at det var naturlig å oppheve vergemålet, når dette er noe han ikke ønsker, sier Caspari.

les også

Mæland krever svar i Tolga-saken

Etter at saken ble publisert, tok Caspari kontakt med VG for å presisere at TV-innslaget på Dagsrevyen ikke var hovedgrunnen til at de endret mening. Han skriver i en e-post at et grunnleggende vilkår for vergemål er at det er bygger på samtykke fra den det gjelder.

– I denne konkrete saken har vergehaver gjentatte ganger, og med styrke motsatt seg vergemålet. Etter Fylkesmannens syn taler arten og innholdet i vergehavers uttalelser i dette tilfellet for at vergemålet ikke er ønsket og at det etter nåværende lovforståelse ikke kan opprettholdes, skriver han.

Les mer: Historien om de tre brødrene på Tolga

Magnus: – Mye å fordøye

VG snakker med Magnus Holøyen få minutter etter at han fikk beskjed om at vergemålet vil bli opphevet.

– Akkurat nå vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Det er mye å fordøye, sier Magnus Holøyen, som sitter hos NRK på Marienlyst der han skal delta i Debatten i kveld.

– Det var veldig overraskende at det kom i dag, men det er jo veldig bra, sier han.

Da VG snakket med ham, hadde Magnus ennå ikke fått beskjeden fra Fylkesmannen selv.

Se Magnus forklare hvordan det siste året har vært:

Beklager ikke

Arvid fikk opphevet sitt vergemål i februar, og Lars Peder i juni. VG har tidligere beskrevet hvordan Magnus måtte fortsette å kjempe mot vergemålet ingen hadde spurt om han ville ha. Til tross for at han ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming, har Fylkesmannen ment at han er psykisk utviklingshemmet for alt som angår økonomi.

Fylkesmannen har også nektet å gi ham innsyn i dokumenter i hans egen sak, til tross for at dette er noe han har rett på.

På spørsmål om Fylkesmannen vil beklage noe overfor Magnus, svarer Caspari:

– Det vi i ettertid ser var at han skulle fått innsyn i dokumentene sine med én gang. Det kan vi beklage.

– Hva med det som er knyttet til selve vergemålet?

– Vi har ment at han har tilfredsstilt kravene i § 20. Han har hatt behov for vergemål. Vi har lagt det til grunn. I en ideell verden kunne reist rundt og besøkt alle det har kommet begjæring om. Men det er ikke noe embetene har mulighet til.

les også

Kommunerevisor: Ikke trygg på at Tolga har fulgt reglene

– Men dere har jo møtt ham og snakket med ham på telefon, og fortsatt fastholdt vergemålet?

– Ja, for vi hadde opplysninger om at han hadde behov. Men nå legger vi større vekt på at han ikke vil ha det. Om det vil slå positivt eller negativt ut på sikt, må være opp til ham, sier Caspari.

– Tar dere selvkritikk for behandlingen av sakene til brødrene Holøyen?

– Vi forsøker alltid å bli bedre. Vi vil trekke lærdom av denne saken og andre saker.

BRØDRE: I 2016 begjærte NAV vergemål for (f.v) Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen. Nå er alle opphevet. Foto: Krister Sørbø

– Unnskyld

Lørdag skrev VG om brødrene Holøyen som for første gang fikk vite at de har stått i Tolga kommunes register over psykisk utviklingshemmede. Denne registreringen har i flere år gitt kommunen økte inntekter.

Tester fra februar i år viser at to av brødrene ikke har psykisk utviklingshemming. Den tredje broren ble registrert av kommunen før han hadde vært til utredning og fått diagnosen.

Ordføreren i Tolga har sagt at hun vil be kontrollutvalget undersøke om kommunen har fulgt regelverket. Dette ble imidlertid satt på vent i påvente av Monica Mælands beslutning om en eventuell full granskning.

Men torsdag har kontrollutvalget på eget initiativ sendt et brev til rådmannen med krav om en redegjørelse. De vil vite hvordan kommunen kunne registrere brødrene som psykisk utviklingshemmede, og hvordan rutinene var i 2013.

– Det er en veldig kjedelig sak, spesielt for dem det gjelder og som føler seg overkjørt. Det er særdeles uheldig og beklagelig hvis de har fått feil diagnose. Da er det bare å si unnskyld, unnskyld, unnskyld, sier utvalgsleder Marit Gilleberg til NRK.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder