IKKE SPIKER ENNÅ: Sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, flaggkommandør Thomas Wedervang, avviser at KNM «Helge Ingstad» er vrak.

IKKE SPIKER ENNÅ: Sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell, flaggkommandør Thomas Wedervang, avviser at KNM «Helge Ingstad» er vrak. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Avviser vraking: – Denne fregattklassen skal vi ha lenge

Forsvarsmateriell avviser at det er nytteløst å vurdere gjenoppbygging av den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad». – Vi har gode fregatter, og de skal vi ha lenge, sier flaggkommandør Thomas Wedervang.

Gjentatte ganger og i flere medier har den svært erfarne takstmannen Erik Tveten (65) i Ålesund hevdet at fartøyet kun er verd sin vekt i stål – og spådd at den vil være hugget og blitt spiker om to år.

– Gammelt konsept

Til VG sier Tveten:

– Jeg mener den vil bli vraket, av to grunner: Selve stålskroget på en fregatt utgjør bare fem til ti prosent av kostnaden. Samtidig vet vi at dette er et gammelt konsept, designet i 2003–2005. Idag lever vi i en helt annen verden teknologisk innen skipsdesign, sier han til VG.

DYRT OG NØDVENDIG: Skipstakst-eksperter støtter Forsvarets pengebruk under hevingen av KNM «Helge Ingstad». De er imidlertid usikre på om den kan gjenbrukes. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Dette avvises av Forsvarets Thomas Wedervang, som er sjef for maritime kapasiteter i Forsvarsmateriell:

– Vi har fem fregatter av denne typen, og den fregatt-typen skal vi ha lenge. Det er klart vi har en utvikling teknologisk, men det handler mer om utstyret på skipet, ikke selve skroget. Det vil være hovedsakelig samme teknologi i dag som for 10–15 år siden, sier han til VG.

Han presiserer at Forsvaret ikke nødvendigvis kommer til å ha fem fregatter:

– Hvorvidt Ingstad skal gjenoppbygges, blir avklart senere.

les også

KNM «Helge Ingstad»: Skroget ser uskadet ut etter fire måneder under vann

Over halv milliard

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen opplyste i januar at hevingsomkostningene var passert 500 millioner kroner – og kostnadene har løpt siden.

Prosjektleder for heveoperasjonen, kommandørkaptein Arild Øydegard i Forsvarsmateriell, sier at de nå – når skipet ligger på dokk ved kai på marinebasen Haakonsvern – skal foreta en nøye vurdering av tilstanden, som vil være grunnlag for å vurdere gjenoppbygging eller ikke.

TRYGG HAVN: Torsdag morgen var hele flåten med to kranlektere og den hengende KNM «Helge Ingstad» forflyttet 15 nautiske mil til sikker havn på Hanøytangen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

les også

Besetningen på KNM «Helge Ingstad» deltar i hevearbeidet nå

Normale kostnader

– Den erfarne skipstaksereren Carsten Grønhaug i Grønhaug Marineconsult i Haugesund mener at skipet kan bli gjenoppbygget – hvis kostnadene tilsier at det er en god løsning.

– Alt kan repareres, det kommer bare på pris. Er det rimeligere å kjøpe nytt, så gjør man det. Uansett er det viktig å tenke smart her, sier han.

Han mener at Forsvaret og Forsvarsmateriell gjør det rette når de hever fregatten for å vurdere gjenbruk av fartøyet.

les også

Drama under «Helge Ingstad»-berging: Vaier røk og traff lettbåt

Han reagerer ikke på kostnadene til heving.

– Dette er et komplisert arbeide og krever det beste av mannskap og materiell. De gjør dette på den beste og etter forholdene den rimeligste og ikke minst den rensligste måten dette kan gjøres på. Det ville være dyrere å kutte skipet i deler og fjerne vrakrestene, sier han. Uansett reparasjon eller ikke så måtte vraket fjernes. sier han til VG.

les også

Kranlekterne med KNM «Helge Ingstad» ved kai på Hanøytangen

Krigsfartøy spesielt

Han har drevet i bransjen i over 20 år, og har blant annet deltatt i takseringen etter forliset med tråleren «Northguider» ved Svalbard i desember.

– Men KNM «Helge Ingstad» er et krigsfartøy, og dermed noe helt spesielt, kun deler av utrustningen kan sammenlignes med sivile fartøy. Vi vet at internasjonale klasseregler tilsier at alt av elektronikk og elektriske installasjoner må fornyes. Omfanget av skader på maskineriet, må først inspiseres. Dette avhenger også av om skadebegrensningstiltak blir gjort riktig etter hevingen.

– Forsvaret gjør det helt rette ved å ta opp skipet og foreta restverdisikring, og så utarbeide en rapport om tilstanden til fartøyet, sier Grønhaug.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder