HARDERE LUT: Barneombud Anne Lindboe er bekymret for fosterbarna. Foto: Sæther, Patrick da Silva

Barneombudet om fosterbarna: Bøter til kommuner som ikke fører tilsyn

Barneombud Anne Lindboe krever at fylkesmennene får sterkere virkemidler mot kommuner som ikke følger lovens minstekrav.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG kunne mandag avsløre at 2100 fosterbarn ikke har fått det minste antall tilsynsbesøk de hadde krav på i 2016. Det utgjør en fjerdedel av alle fosterbarn.

Loven krever at fosterbarn får minimum 4 tilsynsbesøk i året. Tre av fire kommuner svikter i dette arbeidet, viser tall VG har fått innsyn i.

–Det finnes ingen unnskyldning for at man ikke sørger for å besøke barna og kontrollere hvordan de har det. Det kan bety alt for et barn, som er prisgitt kommunen og barnevernet, sier Barneombud Anne Lindbo til VG.

Nå krever hun hardere lut mot kommunene som ikke følger loven overfor fosterbarna.

Barneombudet opplyser at hun skal ta opp funnene i VGs kartlegging i møte med barneminister Linda Hofstad Helleland (H). Hun kommer til å stille med klare krav:

–Det er fylkesmannen som bør føre tilsyn med fosterbarn. De må få muligheten til å bøtelegge kommuner som ikke følger opp. Fylkesmannen må få sterkere virkemidler enn det de har nå, sier Barneombudet.

les også

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Viser til dagens system

Barneminister Linda Hofstad Helleland var ikke tilgjengelig for kommentar, men statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) svarer slik på barneombudets forslag:

– Jeg har merket meg at Barneombudet ber om at fylkesmannen får sterkere virkemidler i form av bøter til kommuner som svikter, sier Skaug.

– Fylkesmannen kan i dag gi mulkt ved fristoverskridelser, men systemet bygger på en forutsetning om at kommunene oppfyller sine lovpålagte oppgaver, og retter de avvikene som blir påpekt gjennom fylkesmannens tilsyn.

– Dessuten avsluttes ikke en tilsynssak før fylkesmannen har konkludert med at kommunen har lukket avviket, sier han.

– La bukken passe havresekken

Tilsyn med fosterbarn har vært en problemstilling i flere år. I 2014 ble derfor barnevernsloven endret, slik at det er kommunen og ikke barnevernet som har ansvaret for tilsynsbesøk.

– Vi mente at endringene ikke var gode nok. VGs tall viser at vi hadde rett. Vi var skeptiske til at kommunen hadde ansvaret for å føre tilsyn med seg selv. Det blir som å la bukken passe havresekken, sier Lindboe.

VGs undersøkelser viser at det i 71 kommuner ikke ble ført tilstrekkelig tilsyn med over halvparten av alle fosterbarna kommunene hadde ansvar for.

Samtidig er det flere titalls kommuner hvor samtlige fosterbarn har fått alle fire tilsyn iløpet av et år, slik loven krever.

– Det viser at dette ofte handler om prioriteringer. Og om god ledelse. Men samtidig finnes det kommuner som ikke har god nok kapasitet. Kommuner må styrkes, barnevernet må styrkes, og det bør øremerkes midler til tilsynsarbeid, sier Barneombudet.

At fosterbarna får tilsyn sikrer ikke bare fosterbarnas, men også fosterforeldrenes rettssikkerhet.

– Tilsynet er viktig både for barnet og for fosterhjemmet, da den skaper gjensidig tillit, og kan beskytte fosterhjemmet mot ubegrunnede beskyldninger, sier Lene Printzlau Våmartveit, styreleder i Norsk fosterhjemsforening.

les også

Faren er at det rammer barna

Må styrke kvaliteten

Barne- ungdom- og familidirektoratet (Bufdir) på sin side understreker at det er kommunens ansvar å påse at de overholder sitt lovpålagte ansvar og at det er Fylkesmannen som har lovlighetstilsyn med kommunens arbeid på barnevernområdet.

–Når tilsyn ikke følges opp, ivaretar ikke kommunene sitt ansvar for å sikre at barn får forsvarlig omsorg, sier Kjetil Andreas Ostling, assisterende direktør i barneavdelingen i Bufdir.

Bufdir kan som fagdirektorat utarbeide retningslinjer, veiledere og kompetanseprogram for å styrke kvaliteten i kommunalt barnevern

–Bufdir er ikke gitt myndighet til å gå inn i enkeltkommuner og påse at de ivaretar sitt ansvar for enkeltbarn.

–Stortinget har varslet at kommunene skal overta et større ansvar på barnevernområde fra 2020. Dette aktualiserer ytterligere behovet for å styrke kvaliteten i arbeidet i kommunalt barnevern, avslutter Ostling

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder