Bedre pris for torsken

For første gang er fiskerne sikret minst 20 kroner kiloen for stor torsk.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 18 ÅR GAMMEL

Det er klart etter at prisdrøftingene mellom Fiskerinæringens Landsforening og Norges Råfisklag ble avsluttet i Tromsø torsdag.

Minstepris

Fra 8. januar er minsteprisen for torsk over 2,5 kilo økt med 1 krone til 20 kroner kiloen. Minsteprisen for torsk mellom 1 og 2,5 kilo på kr 15,60 videreføres, mens minsteprisen for småtorsken under kiloen økes med 20 øre til kr. 10,60.

Bedre betalt

For alle klasser av hyse øker minsteprisen med 90 øre kiloet. Fiskerne får også litt bedre betalt for blåkveita. Partene klarte ikke å forhandle seg fram til en ny minstepris for sei. Råfisklaget fastsatte derfor minsteprisene med en nedgang på 20 øre kiloen for seien.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder