IKKE I MÅL: Nina Bakkefjord er både fornøyd og skuffet over mandagens utfall, forteller hun til VG.

IKKE I MÅL: Nina Bakkefjord er både fornøyd og skuffet over mandagens utfall, forteller hun til VG. Foto: Hallgeir Vågenes

Nedstemte forslag i pleiepenge-ordningen: – Dypt skuffet

Mandag ble forslaget om å fjerne tidsbegrensningen for pleiepenger vedtatt, mens forslaget om å endre graderingsreglene ble nedstemt. – Følelsen jeg sitter med er ambivalent, sier Nina Bakkefjord, mamma til alvorlig syke Edvan.

Det var KrF, Ap, SV og Senterpartiet som gikk sammen om å fjerne tidsbegrensningen for økonomisk støtte til foreldre som pleier alvorlige syke barn. Frem til nå har den øvrige grense vært på 1.300 dager eller fem år for å motta pleiepenger.

Blant foreldrene som nå kan puste noe lettere ut, er Nina Bakkefjord, mor til alvorlig syke Edvan på åtte år. Edvan har et titall diagnoser, blant dem downs syndrom, en alvorlig medfødt hjertefeil, søvnapné og den sjeldne tarmsykdommen KIPO (kronisk intestinal pseudoobstruksjon).

VG møter Bakkefjord på Stortinget etter avstemningen.

– Vi er selvsagt glade for at tidskvoten blir fjernet, sier hun til VG.

Hun er skuffet over at KrF valgte å stemme nei for å endre graderingsreglene i pengepleie-ordningen, som tilsier at dersom barnet går på skole/skolefritidsordning, i barnehage eller er i en annen etablert tilsyns eller avlastningsordning, så kan NAV gradere pleiepengene.

Pleiepengene reduseres med andre ord ut fra hvor mye tilsyn barnet har, med en nedre ramme på 20 prosent. Hvis barnet er 20 prosent i barnehage, vil altså familien få 20 prosent mindre i pleiepenger. Dette må da dekkes opp gjennom arbeidsinntekt.

For barn som trenger tilsyn på natten eller der foreldre må være i beredskap hele døgnet, fungerer dette dårlig, mener Bakkefjord som mener det behøves en unntaksbestemmelse i graderingsreglene. Dette fordi noen foreldrene har behov for å befinne seg i nærheten av barnet selv når barnet er under tilsyn, eller har behov for å hente seg inn på dagtid og ikke har overskudd til å gå på jobb når de befinner seg i en slik krevende situasjon.

Det er ambivalent for å si det sånn. Egentlig skulle vi jo stått her og vært veldig glade, men så får vi ikke sikret alle – så vi er ikke i mål ennå, presiserer hun.

les også

I dag avgjøres fremtiden til Edvan (8)

ALVORLIG SYK: Sønnen til Nina Bakkefjord kan ikke få i seg mat på vanlig måte, og når han sover, må han være koblet til en maskin som måler metning og puls. Foto: Hallgeir Vågenes

Skuffet er også SV-leder Audun Lysbakken

– Jeg er dypt skuffet over at KrF ikke kunne gi disse familiene trygghet i julegave. Nå vet de ikke om de kanskje i nær fremtid må ta opp forbrukslån eller selge huset for å fortsette å pleie sine syke barn, skriver han på mail til VG.

For sent

Ifølge stortingsrepresentant Tore Storehaug i KrF var grunnen til at partiet vendte tommelen ned for å fjerne gradringsreglen at endringen ville fått budsjettmessige konsekvenser for neste år og at partiet av den grunn ikke kan stemme for noen endring allerede fra utgangen av februar.

– Forslaget om endring i graderingsreglene kom svært sent i budsjettforhandlingene med regjeringen, noe som selvfølgelig er veldig kjedelig, sier Storehaug på telefon til VG.

Så det går ikke an å gjøre noen endringer på dette på nåværende tidspunkt?

– Nei, vi kan ikke gå tilbake på budsjettavtalen nå, sier Storehaug.

Han sier derimot at graderingsreglene er noe partiet ønsker å endre på gjennom et eget forslag. Ifølge han vil Stortinget står sammen om dette forslaget.

– Når det er sagt så er dette fortsatt en bra dag med tanke på at vedtaket om å fjerne tidsbegrensingen på pleiepenger er vedtatt, men vi erkjenner at fortsatt gjenstår mye arbeid i hensyn til graderingsreglene, sier han.

– trenger fleksible regler

Stortingsrepresentant Karin Andresen (SV) mener at problemene ved graderingsreglene er at de ikke tar hensyn til skjønn.

– Det er rett og slett ikke slik virkeligheten fungerer. Man må ha fleksible regler når hverdagen er så uforutsigbar som det den er for disse få familiene som er rammet. Ikke er det spesielt greit for en arbeidsgiver heller og ha en arbeidstager som ikke vet når han eller hun kan jobbe, sier hun til VG på Stortinget etter vedtaket.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er på sin side uenig i opposisjonens krav om at graderingsreglene må endres på nåværende tidspunkt.

– Vi mener det er riktig at pleiepenger graderes etter hvor mye tilsyn barnet får av andre. Foreldre som pleier barna sine selv hele tiden får ingen reduksjon i støtten. Vi vil derimot komme tilbake til hvordan sikre familier som eventuelt trenger enda bedre sikkerhet, skriver hun på mail til VG.

SVs Karin Andresen mener dog at man allerede nå kan se at graderingsreglene ikke fungerer for dem som trenger det «aller mest» og i så måte er behov for en endring allerede nå.

Har du noen kommentar til det?

– Vi mener det er riktig – og vi er faktisk pliktig til – å utrede nye, større velferdsreformer. At stortingsflertallet ikke ønsket det, tar jeg til etterretning, skriver hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder