Ny uro i veivesenet: Mener regjeringen går fra løfter om at alle får beholde jobben

Ansatte i Statens Vegvesen mener at regjeringen går fra sine klare løfter om at alle ansatte skulle få beholde jobben når fylkesvei-oppgavene overtas av fylkene.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi fikk forsikringer fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om at ingen skulle miste jobben i veivesenet som følge av omleggingen, sier Inger Sigridnes, leder for Norsk Tjenestemannslag i veivesenet.

Regjeringen har vedtatt å overføre administrasjonen av 44.000 kilometer fylkesvei fra Statens vegvesen til de 11 nye fylkesregionene. Dette berører anslagsvis 4500 ansatte, og vil ramme omlag 1650 årsverk i etaten.

les også

Raser mot splitting av Statens vegvesen: – Dette ser ut som en veldig dårlig idé

– Våre innvendinger mot denne splittingen av veivesenet har derfor vært av faglig art, og har ikke skyldes at vi slåss for jobbene våre. Men nå åpner budsjettet for at vi ikke har en slik sikkerhet, påpeker hun.

I forslaget til 2019-budsjett for samferdselsdepartementet avvises det klart at reglene for virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse – fordi få eller ingen har en jobb som i sin helhet vil bli overført til fylkeskommunene.

les også

Mesta-sjefen om splitting av Vegvesenet: Vil koste samfunnet milliarder

Fylkene sa nei

Veidirektør Terje Moe Gustavsen har foreslått at det ble laget en egen lov for å sikre overføring av veifaglig kompetanse fra veivesenet til fylkene. Men dette har fylkene i sin høring motsatt seg – de ønsker ingen plikt til å overta det antallet ansatte som veivesenet har beregnet for disse oppgavene.

les også

Fylkesordfører: – For dyrt med Vegvesenet – la fylkene overta

«Løst med dialog»

Regjeringens konklusjon på dette, slik det er formulert i statsbudsjettet, er at «spørsmålet om overføring av ansatte søkes løst gjennom dialog og avtale ...».

Dersom slik dialog og avtaler ikke nytter, har departementet likevel et ris bak speilet – som består i å starte arbeidet med en egen lov eller forskrift for å overføre de ansatte, heter det.

– Dette er å gå fra løftene som ble gitt av samferdselsministeren selv på allmøte i Vegdirektoratet, sier Sigridnes.

«Ikke i tvil»

Mandag 20. november 2017 klokken 9 ble det avholdt allmøte med ministeren til stede. Møtet ble direkteoverført internt til alle veivesenets avdelinger i landet.

Solvik-Olsen blir spurt om han og regjeringen kan love at alle ansatte i veivesenet har en jobb å gå til etter 1. januar 2020, da reformen er planlagt innført.

– Det er ingen grunn til å tro noe annet. Eh – sånn at selv om en omorganiserer, så betyr det at – det er ikke sikkert dere jobber i Statens vegvesen som i dag, men det tar vi jo og opp, det blir mulig dere jobber i Statens vegvesen Midt-Norge, og det kan hende at det får et annet navn, bare fordi at man vil ha et annet navn, men at alle fortsatt vil ha en jobb å gå til, ja det er jeg ikke i tvil om, svarte han.

les også

Etterslep på veiene kan koste opptil 75 milliarder

NTL-leder Sigridnes sier at dette ble oppfattet som et løfte fra statsråden på vegne av regjeringen:

– Så alarmen gikk hos oss først da vi så formuleringene i statsbudsjettet.

– Vil ha færre folk

Hovedtillitsvalgt Siw Tyldum i NITO, som organiserer over 1600 ansatte i veivesenet, mener at statsbudsjettets formuleringer ikke opprettholder løftet fra Solvik-Olsen om at de ansatte får beholde jobbene.

– Signalene fra flere fylker er at de tror de kan gjøre samme jobbene med langt færre folk, de kan ansette selv og kjøpe inn tjenester. De overskuer åpenbart ikke kompleksiteten i oppgavene de får nå. Vi mener at når vi nå skal avgi folk til fylkene, skal det ordnes med en egen overføringslov, slik det ble gjort da Mesta ble dannet fra veivesenet, og det samme med Nye Veier og Vegtilsynet. Det vil sikre våre ansattes rettigheter, sier hun.

LOJAL DIREKTØR: Veidirektør Terje Moe Gustavsen frarådet å dele opp veivesenet, men arbeider nå lojalt med å gjennomføre nyordningen. Foto: Frode Hansen

– Forstår bekymring

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier til VG at han forstår de ansattes bekymring.

Men selv er han mindre bekymret, blant annet fordi det vil følge midler med hver ansatt som blir overført.

– Statsråden har også gitt klart signal om at de ansatte som overføres, vil beholde rettigheter, lønn, ansiennitet og så videre etter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven, sier Gustavsen.

Dale: Starter lovarbeid

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) opplyser til VG i en e-post at hans departement allerede er i gang med å utarbeide et lovforslag som skal ivareta overføringen av ansatte og oppgaver fra Vegvesenet til fylkene.

Han sier også at reglene for virksomhetsoverdragelse skal legges til grunn i avtalene som gjøres med fylkene:

– Overføring av dei tilsette dette gjeld, skal søkast løyst gjennom dialog og avtale mellom Statens vegvesen og fylkeskommunane. Avtalene skal ta utgangspunkt i behova til fylkeskommunane og omsynet til dei tilsette. I avtaleforhandlingane vil det bli lagt til grunn at dei tilsette skal ha rettane som gjeld for verksemdoverdraging etter arbeidsmiljøloven, sier han i e-posten.

Han peker på at fylkene får budsjettmidler tilsvarende antallet stillinger som overføres, og at det skal gjennomføres en høring av lovforslaget om overføringen før eventuelt overføringen blir vedtatt lovregulert.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder