SER PÅ SAKEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal behandle varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) selv. Foto:  Fredrik Solstad

Raymond Johansen skal selv konkludere i varslersaken mot skolebyråden

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skriver i en pressemelding at det er han som skal håndtere varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Alle varsel skal underlegges en forsvarlig saksbehandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken er overordnet den eller de varselet er rettet mot, skriver byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding fra Oslo kommune. I Oslo kommuner det byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet.

– Jeg har derfor kommet til at det er jeg som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i denne saken, skriver Johansen.

Til VG sier han at han ikke har noen fastsatt tidsplan for behandlingen:

– Jeg skulle ønske jeg kunne svare en dato på det. Det er ingen tvil om at vi må ha en forsvarlig behandling, men samtidig så raskt som mulig for å bidra til å skape ro.

Sekretariatet for sentralt varslingsråd i Oslo kommune mottok tirsdag den 11. september et anonymt varsel. Varselet omhandler påstander mot byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og er skrevet av flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo, som går langt i å kritisere byrådens lederstil.

– Kjenner ikke til at Søgnen har fått beskjed om å gå

Raymond Johansen svarte på spørsmål om behandlingen av varslersaken tirsdag, utenfor Folkets hus i Oslo. På spørsmål om han har bedt skolesjef Astrid Søgnen om å gå av ved fylte 67 år, slik flere medier har rapportert, svarer han:

– Vi har 70 års aldersgrense i Norge, ikke 67. Jeg har ikke noe behov for å begynne å prosedere saken knyttet til Astrid Søgnen nå. Mitt hovedanliggende er å begynne å behandle de varslene som har kommet inn.

– Så det stemmer ikke at hun har fått beskjed om å gå etter fylte 67?

– Jeg kjenner ikke til det. Og jeg har ikke noe behov for å gå inn og kommentere den saken. Det var en faktaopplysning jeg kom med nå, så det ligger vel noe i den faktaopplysningen, sier Johansen.

– Det er en prinsipiell ting at jeg ikke uttaler meg om en samtale jeg har hatt under fire øyne med en av mine etatssjefer.

Særlig krevende sak

Gruppeleder for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg, har krevd at Thorkildsen trer til side mens varslingssaken behandles. Det avviser Raymond Johansen.

– Selvfølgelig burde hun sitte. Hvis anonyme varsler kan føre til at man trer til siden har vi et parlamentarisk system i Oslo, og også på statsnivå, som ville være helt uhåndterlig. Så på helt på prinsipielt grunnlag er det viktig at hun sitter, og utøver sin jobb på en vanlig måte. Det forventer jeg at hun gjør, sier Johansen, som sier han har tillit til Thorkildsen.

På spørsmål fra Dagsavisen om han tror bystyret vil ha tillit til at han behandler en sak mot sitt eget byråd, svarer han at vil være opp til dem å trekke sine konklusjoner om de har tillit til behandlingen, og dermed ham.

I pressemeldingen fra kommunen skriver han at det nå jobbes faktainnhentingen: Seksjon for internrevisjon, supplert med juridisk bistand fra personalseksjonen i byrådsavdeling for finans, vil bistå byrådslederen med å innhente et faktagrunnlag.

– Når Oslo kommune mottar et varsel fra eller om en ansatt i kommunen behandles dette enten av lokalt eller sentralt varslingsråd. Oslo kommune kjenner imidlertid ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, skriver Johansen.

Sender påstander til kommuneadvokaten

- Det er viktig at vi nå får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, skriver Johansen.

I pressemeldingen skriver Johansen at enkelte påstander i varselet skal oversendes kommuneadvokaten for vurdering, som del av byrådslederens beslutningsgrunnlag. Kommuneadvokaten er selvstendig i juridiske spørsmål og bistår både byråds- og bystyresiden.

– Dette gjelder påstander som omhandler mulig brudd på taushetsplikten, offentleglova og anskaffelsesregler, sier Johansen.

Det han sikter til, er at Inga Marte Thorkildsen (SV) sendte en SMS til en Oslo-rektor for å be om innspill via partiet hennes, SV, for å unngå journalføring.

Thorkildsen måtte svare for dette i et byrådsmøte med høy temperatur, og sier selv det var en «klønete og idiotisk formulering», men at det aldri var hennes hensikt å omgå offentlighetsloven.

Resultatet av faktainnsamlingen, samt Kommuneadvokatens rettslige vurdering, vil utgjøre et grunnlag for byrådslederens konklusjon i varslingssaken, står det i pressemeldingen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder