VANT FREM: Fylkesmannen har innvilget brødrene Holøyen fri rettshjelp. Fra venstre Arvid (32), Lars Peder (35) og Magnus Holøyen (26). Foto: Krister Sørbø

Tolga-brødrene får fri rettshjelp

Brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen fikk først beskjed om at de hadde tjent for mye for å få fri rettshjelp. Nå har Fylkesmannen i Nordland likevel innvilget søknaden.

– Jeg noterer med tilfredshet at Fylkesmannen i Nordland har behandlet rettshjelpsøknadene herfra grundig og effektivt, og at rettshjelp er innvilget til alle tre brødre. Det er utvilsomt en riktig beslutning, sier brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal i Advokatfirmaet Hjort, til VG.

Skjerdal søkte i november i fjor om fri rettshjelp for de tre brødrene fra Tolga i forbindelse med et varslet erstatningssøksmål mot det offentlige.

I desember ba Fylkesmannen om flere opplysninger, men henviste samtidig til at brødrene hadde for høy inntekt til å kunne få innvilget fri rettshjelp.

FORBEREDER SØKSMÅL: Advokat Nicolai V. Skjerdal i Advokatfirmaet Hjort representerer brødrene Arvid, Lars Peder og Arvid Holøyen. Foto: Mattis Sandblad

Etter at rapporten fra utvalget som gransket Tolgasaken ble lagt frem i februar, erklærte Fylkesmannen i Innlandet seg inhabil i saken. Fylkesmannen i Nordland ble oppnevnt som settefylkesmann 18. februar, og allerede tirsdag denne uken ble vedtaket fattet.

– Det var viktig å få rettshjelp på plass raskt ettersom vi står midt i vårt selvstendige granskningsarbeid, særlig om spørsmål som er av betydning for vurderingen av myndighetenes ansvar i saken.

Fylkesmannen viser i vedtaket til granskingsrapporten, der det heter at «sakene har vist at det har sviktet i flere ledd».

– Ut fra rapportens konklusjon mener Fylkesmannen at saken må anses å ha betydelig prinsipiell interesse, da den direkte knytter seg til flere kritikkverdige forhold fra det offentliges side, heter det.

Advokatforeningen om Tolga-saken: – Når myndighetene gjør feil bør man ha krav på fri rettshjelp

I dag er inntektsgrensen for å få innvilget fri rettshjelp 246.000 kroner, et beløp alle de tre brødrene overstiger. Fylkesmannen mener det bør gjøres unntak fra regelen i denne saken.

– Den fremtidige juridiske bistanden antas å være av meget stort omfang. Ut fra dette legges det til grunn at utgiftene i saken vil bli uforholdsmessig store i forhold til søkers inntekt. Fylkesmannen finner ut fra dette grunnlag for å dispensere fra de økonomiske vilkår for fri rettshjelp.

Fylkesmannen skriver også at brødrene ikke kan henvises til å søke veiledning fra samme offentlige myndigheter som står for krenkelsene de hevder å ha blitt utsatt for.

Mæland om Tolga-granskingen: – Dette er veldig alvorlig

I rapporten til granskingsutvalget som ble lagt frem i Oslo 11. mars, rettes det hard kritikk både mot Tolga kommune og Fylkesmannen.

Utvalget konkluderer blant annet med at to av brødrene fikk feilført diagnose og at feil ved registreringen av psykisk utviklingshemmede ga Tolga kommune syv millioner kroner mer enn de skulle i statlige midler.

Granskerne slo også fast at vergemålene til brødrene Holøyen ble fattet på sviktende grunnlag.

– Saken var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere.

Knut Storberget: – Må ta kritikken på høyeste alvor

Etter fremleggelsen av granskingsrapporten varslet advokat Nicolai V. Skjerdal at det kan bli aktuelt å reise et erstatningskrav på vegne av brødrene.

– Vi står overfor en opptreden fra kommunen og Fylkesmannen som ikke bare representerer svikt, men som over tid utgjør en alvorlig krenkelse av brødrenes rett til vern om sitt privatliv og handlingsrom. Det er derfor ikke et spørsmål om det foreligger ansvarsgrunnlag, men et spørsmål om hvor alvorlige forhold vi står overfor, har Skjerdal tidligere uttalt til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder