NESTEMANN: Bjørnar Skjæran, her sammen med Ingalill Olsen (til venstre) og Ingvild Kjerkol, fra et Ap-sentralstyremøte i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Ap-kilder: Støre-ja til ukjente Bjørnar (52) som Ap-nestleder

Ap-leder Jonas Gahr Støre har stilt seg positiv til at den ukjente nordlendingen Bjørnar Skjæran (52) blir ny nestleder i Arbeiderpartiet.

De fleste har lagt til grunn at ledelsen i Arbeiderpartiet ikke har sett seg tjent med å åpne for en debatt om partiet skal fylle det tomme nestledervervet etter Trond Giske, når Ap samles til landsmøtet 4.–7. april.

Men VG har fått bekreftet fra flere sentrale kilder at nordlendingen Bjørnar Skjæran ligger an til å bli valgt som nestleder på landsmøtet.

En viktig årsak til at et flertall i valgkomiteen skal være åpne til Skjæran som nestleder, at partileder Jonas Gahr Støre har gitt ham sitt godkjenningsstempel:

VG har fått bekreftet at Støre er positiv til at Skjæran trer inn i partiledelsen.

Fri Fagbevegelse har også skrevet at Støre ikke vil ha «problemer med å stille seg bak Skjæran hvis det er han valgkomiteen faller ned på».

Nær Støre

Det blir understreket at valgkomiteen ikke er ferdig med sitt arbeid, men at arbeidet hittil – og Støres støtte – har styrket hans kandidatur.

Det blir fremholdt at Støre har et nært forhold til Skjæran, først og fremst fordi Skjæran har sittet i sentralstyret til Ap siden 2013.

Og at de begge er svært opptatt av utviklingen i nordområdene:

Støre har en støttespiller på landsmøtet, mot at partiet skal si nei til videre konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja:

Skjæran sa dette 4. mars, da VG skrev at fylkeslagene i Nord-Norge foreslo ham som nestleder:

– Det er utenkelig at vi skal gi områdene vernestatus. Dette er det viktigste næringsområdet i Nordland. Vi vil styrke Norge som havnasjon, og satse mer på havnæringene. Da kan vi ikke gå inn i det med at et område på størrelse med Østlandet vernes.

Han la til:

– Vi skal selvsagt utvikle områdene på en bærekraftig måte, men det er langt derfra til vern. Ingen er tjent med at folk forlater områdene fordi vi ikke kan drive verdiskaping, det må bo folk i husene, sier han.

Oslo-elitisme

Vurderingen er ikke at 52-årige Skjæran er aktuell som fremtidig partileder når Støre velger å gå av på et tidspunkt, men at det er flere gode argumenter for ham:

  • Ap står foran en vanskelig valgkamp, hvor blant annet striden om rammene for fremtidig oljeutvinning, blant annet utenfor Lofoten, vil stå sentralt. Å få en politiker fra Nord-Norge, kan gi partiet et løft i den landsdelen.
  • Det vil også dempe kritikere som mener ledelsen er preget av Oslo-elitisme.
les også

Dramatisk Ap-fall etter Giske-bråk

– Vi velger ikke nå en nestleder som er aktuell som fremtidig leder, men fordi han kan utfylle en ledelse som har fått mye kritikk for ikke å fungere optimalt sammen, sier en sentral Ap-kilde.

Andre aktuelle

Et viktig premiss for valgkomiteen har vært at en eventuell ny nestleder, må være fra nord for Dovre: Det er trønderen Giske som skal erstattes.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (49) i Trøndelag er nevnt, men han har over år stått Trond Giske så nært, at han i dagens politiske situasjon, ikke blir ansett som aktuell. Sandvik ligger derimot an til å bli valgt inn i Aps mektige sentralstyre.

Telemark Arbeiderparti har fremmet erfarne Terje Lien Aasland, som deres nestlederkandidat, men hans base – veldig mye lenger sør enn Dovre – har gjort ham lite aktuell.

les også

Fagforeningstopp har meldt seg ut av Ap i protest

VG har også fanget opp motrøster mot Skjæran, blant annet skal det være politikere i stortingsgruppen som mener det blir feil å satse på en ukjent middelaldrende mann som nestleder, som ingen tror vil kunne overta etter Støre.

Det blir også brukt mot Skjæran at han har stått nær Giske.

Trettebergstuen ligger an til å overta etter Huitfeldt

Selv om Skjæran er ukjent for nordmenn flest, har han en lang karriere som Ap-politiker.

Han han har jordnær bakgrunn, som gårdbruker.

Allerede tilbake i 1987 ble han valgt inn i kommunestyret i Lurøy, hvor han satt til 2015 – de fire siste som ordfører.

Han ble leder i Nordland Ap i 2011 og har siden 2015 vært gruppeleder for Ap i Nordland fylkesting.

Fra 2013 har han sittet i Aps sentralstyre.

VG erfarer også at Anette Trettebergstuen ligger an til å bli innstilt som partiets nye kvinnepolitiske talsperson, etter Anniken Huitfeldt, men heller ikke når det gjelder det vervet, har valgkomiteen gjort seg ferdig med arbeidet.

les også

Huitfeldt gir seg som leder av Aps kvinnenettverk

Valgkomiteleder Hans-Christian Gabrielsen ønsker ikke å kommentere saken, ei heller Støre.

Skjæran sier han er glad for å bli innstilt fra nord, men at han ikke vil spekulere i hva valgkomiteen ender med.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder