ANGRIPER: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) går til kraftig angrep på de rødgrønne, for svartmaling av arbeidslivsbransjen. Foto: Annemor Larsen / VG

Ni av ti nordmenn betaler nå hvitt

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) legger frem tall på arbeidslivskriminaliteten torsdag: – Vi jobber stadig mindre svart og kriminaliteten innen arbeidslivet går ned.

– Tallene viser at regjeringen har lyktes med å stoppe mange av skurkene i arbeidslivet, skryter hun, uten å rødme:

Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Politiet har lagt fram en felles årsrapport om innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i 2018.

Ifølge henne peker de fleste pilene i kriminelt bra retning:

Blant annet er andelen forbrukere som har kjøpt svarte tjenester, redusert fra 23 prosent i 2009, til ti prosent i 2018.

– Det betyr at vi på ti år har gått fra at nesten hver fjerde kjøpte tjenester svart, til at det i dag bare er hver tiende nordmann som gjør det, sier hun fornøyd.

De tallene er hentet fra offentlig styrte SMSØ (samarbeid mot svart økonomi) som har spurt om forbrukeres kjøp av svart arbeid.

Tallene sank fra 23 prosent i 2009 til 20 i 2011, og kom ned i 11 prosent i 2014, før de steg til 14 prosent i 2016 og nådde foreløpig bunnivå med 10 prosent i 2018.

Isoleres bransjene, viser tallene at det fortsatt er 29 prosent som kjøper svart vaskehjelp.

– Innfør et skattefradrag for renhold i private. De gjorde det i Sverige: Markedet ble i stor grad hvitt og registrerte renholdere økte fra 200 til nærmere 23 000, sier leder Ivar Horneland Kristensen i Virke.

les også

Vogntog-Erna vil ta sjåførene

Her er hovedtall fra årsrapporten:

  • Arbeidstilsynet gjorde i 2018 vedtak om stans av virksomheter i 623 tilfeller, mot 564 i 2017.
  • A-krimsentrene har i 2018 opprettet sak mot 32 (61) kriminelle nettverk, med til sammen 429 (220) personer og 334 (210) virksomheter (2017-tallene i parentes)
  • Arbeidstilsynet rapporterer om nedgang i prosentandelen brudd på arbeidsavtaler, arbeidstid, HMS-kort og allmenngjort lønn i den sterkt kritiserte bygg- og anleggssektoren:

– Det er fortsatt store utfordringer, men på område etter område på norske arbeidsplasser går utviklingen i riktig retning. Det gjør tydeligvis ikke inntrykk på de sosialistiske partiene, som fortsetter å påstå det motsatte, og som ønsker gårsdagens gammelmodige politikk tilbake. Støre, Lysbakken og Moxnes tegner et urimelig bekmørkt og dystert bilde av det norske arbeidslivet, sier hun.

les også

Tre nordmenn forteller: Slik ble vi utbrent av jobben

Pluss content

– Tar regjeringen ansvaret for den positive arbeidskrimutviklingen?

– Sosialistene ga oss jo skylden da utviklingen var mindre positiv, så da er det vel rimelig at vi får noe av æren når det går bedre. Vi har satset store ressurser på å bekjempe arbeidskriminalitet og lagt til rette for at Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Politiet samarbeider tett for å bekjempe kriminalitet på arbeidsplassene.

– Dere ser også at 5-10-prosentkontrakter florerer og at svært mange fortsatt ikke får fulltidsstillinger?

– For å rette opp skjevhetene som fortsatt finnes, styrker vi fortrinnsretten til del av en stilling, slik at flere får fulle stillinger. Samtidig jobber vi med å bedre håndhevingsreglene for innleie. De rødgrønne har hele tiden sagt at mange flere ville bli kastet ut i midlertidige stillinger, men unnlater å nevne at kun 1,5-2 prosent av alle årsverk utføres av innleide.

– Du hørte ikke næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på ditt eget Høyres landsmøte i helgen: Han sa at han ikke har skapt en eneste arbeidsplass?

– For å få hjulene i gang igjen etter oljekrisen har vi satset på omstilling, gründerskap og omfattende tiltak i den økonomiske politikken. Det har bidratt til oppsving i økonomien og vekst i sysselsettingen.

Mer fakta fra årsrapportene finner du i «Litt mer fakta» her;

– Sjølskryt

Nestleder Kirsti Bergstø i SV er ikke imponert.

– Rapporter fra tillitsvalgte gjør større inntrykk enn selvskryt fra arbeidsministeren. Hun har liten grunn til å være kjepphøy når regjeringen har angrepet arbeidsmiljøloven, tvunget Arbeidstilsynet til å kutte og la ulovlig innleie skje på hennes post.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier høyresiden stemmer ned dere forslag om å stramme inn for «kyniske arbeidsgivere som driver fagforeningsknusing og at de har svekket deler av lovverket i arbeidslivet».

les også

Vil gi rett til å sjekke andres lønn: – Skal lage kommunale vaktbikkjer

– Da er det heller ikke rart at statistikken ser bedre ut enn virkeligheten. Kripos har fortalt om mafiatilstander i deler av det norske arbeidslivet. Regjeringen gjør null og niks med EØS-avtalens frie flyt av sosial dumping over Svinesund. Det ser vi blant annet i transportsektoren, med vogntog som gir livsfarlige tilstander på norske veier, sier han.

Aps arbeidspolitiske talsperson, nestleder Hadia Tajik, vil ikke kommentere tallene ennå.

– Jeg vil dypere inn i tallmaterialet før jeg uttaler meg, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder