UNDERSØKER: Kriminalomsorgsdirektoratet undersøker saken hvor innsatte skal ha måket snø på hytta til en fengselsleder. Dette er et illustrasjonsbilde.

UNDERSØKER: Kriminalomsorgsdirektoratet undersøker saken hvor innsatte skal ha måket snø på hytta til en fengselsleder. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Varslingssak: Straffedømte måket snø på hytta til fengselsleder

Flere har varslet om at innsatte har felt trær og måket snø på hytta til en fengselsleder. Kriminalomsorgsdirektoratet har iverksatt undersøkelser.

Ifølge varslene, som i særlig grad retter seg mot en fengselsleder, hevdes det at lederen bidrar til en rå fryktkultur.

Det varsles også om at fengselslederen benyttet seg av tjenestebil på privaten, ved at personen lot tjenestebilen stå igjen på hytta over helgen. Det hevdes også at innsatte og ansatte måket snø på hytta til lederen, samt at lederen har fått felt trær og fått gjennomført service på privat arbeidsutstyr.

Varslingssaken behandles samtidig som Kriminalomsorgsdirektoratet har iverksatt en intern gransking av om fengslene følger retningslinjene som gjelder for den såkalte arbeidsdriften. Flere fengsler har treverksted, mekaniske verksted eller gårdsdrift, hvor ansatte kan arbeide.

Det er tillatt for ansatte i kriminalomsorgen å benytte seg av disse tjenestene, men bruken av tjenestene må følge retningslinjene.

Kriminalomsorgsdirektoratet har som en del av granskingen blant annet spurt om innsatte «jobber for private, men ikke mottar ordinær lønn, men kun dagpenger». Videre spør direktoratet om det finnes tilbud i arbeidsdriftene som kun retter seg mot ansatte i kriminalomsorgen.

les også

Gransker hele fengsels-Norge

– Har gjort opp for meg

Fengselslederen selv forteller til VG at en stor del av innholdet i varslene er «avklart».

Lederen vil vente med å svare på påstander om fryktkultur til Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en undersøkelse.

Bruken av tjenestebil sier lederen er uproblematisk. Den skal ifølge lederen ha blitt brukt på en tjenestereise hvor bilen ble stående igjen på egen hytte over helgen, men bilen skal ikke ha blitt brukt på fritiden.

– Det er ingen sak og er avklart med min regiondirektør, sier lederen.

Når det gjelder service på en motorsag, skal lederen ha betalt 150 kroner for dette. Det hevdes også at dette er avklart på regionsnivå.

Videre svarer lederen at det er blitt gjort opp for snømåking og trefelling. Lederen sier at det ble felt 2-3 trær og at innsatte har måket snø 5-6 ganger på taket siden 2002. For trefellingen skal lederen ha betalt 500-600 kroner. Lederen kan ikke huske hvor mye som ble betalt for snømåking.

– Jeg har ikke fått tilbudt en eksklusiv tjeneste som ikke andre kunne ha benyttet seg av, sier lederen.

les også

Fengselsansatt anmeldt – skal ha blandet fengselsdriften med sin egen

Iverksatt undersøkelse

Konstituert direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan Erik Sandlie, sier at det er iverksatt en forundersøkelse i henhold til retningslinjene.

– Målet med den er å avklare om varslene er av en slik karakter at ytterligere tiltak skal settes inn. Vi regner med at forundersøkelsen ferdigstilles i annen halvdel av september, sier Sandlie.

Sandlie har tidligere uttalt at «det har vært noen saker hvor ansatte har benyttet seg av innsattes arbeidskraft til egne private formål».

– Det er grunn til å tro at det har funnet sted uheldige forhold som ikke er i samsvar med vårt regelverk, har Sandlie uttalt til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder