FENGSEL: Bildet er tatt i Ila fengsel i forbindelse med at representanter fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter i fjor vurderte hvordan de sykeste innsatte på isolasjon har det. Foto: Tore Kristiansen

Torturkomité slår alarm om norske fengsler

Europarådets torturkomité var på uanmeldt inspeksjon i Norge i juni. Nå får Norge kritikk for flere forhold, blant annet knyttet til behandling av psykisk syke i fengsler.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Europarådets torturovervåkingskomité var i juni på et tilsyn i Norge for å se etter kritikkverdige forhold. Komiteen skal oppsummere tilsynet, som varte i ni dager, i en rapport som blir publisert i november.

les også

FNs torturkomité: For mye isolasjon i norske fengsler

VG har fått innsyn i komiteens innledende observasjoner etter inspeksjonen, som er en oppfølging av en inspeksjon i 2011.

I den midlertidige rapporten blir blant annet følgende kritikk trukket frem:

  • Komiteen har «alvorlig bekymringer» knyttet til praksisen i flere fengsler der suicidale og selvskadende fanger i sikkerhetsceller uten nødvendig medisinsk tilsyn. I tillegg stiller komiteen seg kritisk til at innsatte blir strippet rutinemessig.
  • Det blir påpekt at alle innsatte som er i isolasjon har krav på et daglig besøk av helsepersonell. «Dessverre er dette ikke tilfelle i noen av fengslene som har blitt besøkt», blir det bemerket i rapporten.
  • Etter komiteens tilsyn i 2011 ble det trukket frem at det er «dypt bekymringsfullt» at det ikke blir gjort medisinsk sjekk av innsatte når de ankommer fengselet. I tillegg er det ingen systematisk gjenkjenning, dokumentasjon og rapportering av skader.
  • Personer i varetekt uten finansielle muskler har fortsatt ikke tilgang på gratis advokat fra første stund, som bistår under alle omstendigheter.

I noen tilfeller, blant annet knyttet til bruk av varetekt, får norske myndigheter skryt for å ha fulgt opp anbefalingene fra 2011. På andre områder er komiteen bekymret over at kritikk fra 2011 ikke har blitt fulgt opp.

Det er en gruppe personer bestående av leger, advokater og representanter fra komiteen som har ført tilsyn. Tilsynene skjedde på politistasjoner, i fengsler, på sykehjem, psykiatriske sykehus og utlendingsinternat.

SV: – Satt av lite penger

SVs Petter Eide, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, understreker at forholdene Europarådets torturkomité trekker frem, ikke er noe nytt.

– Det som er nytt her, er at komiteen viser til at det på noen alvorlige områder ikke har blitt noe oppfølging. Det har blitt satt av lite penger, sier han til VG.

SV har fremmet et representantforslag på Stortinget som går på håndteringen av alvorlig psykisk syke i fengsler.

les også

Slår alarm om ulovlig tvangsbruk ved Gaustad sykehus

Han er særlig bekymret for selvskadere og suicidale i fengslene.

– Jeg har selv vært på Ila fengsel og sett på forholdene. Det er en skam for den norske velferdsstaten at noen blir behandlet slik, sier Eide.

Han viser til at han er opptatt av helhetsbildet.

– Det er viktig at vi viser Europarådet at vi tar disse problemene på alvor, sier Eide.

ISOLASJON: Europarådets torturkomité bemerker at alle innsatte som er i isolasjon, har krav på et daglig besøk av helsepersonell. «Dessverre er dette ikke tilfelle i noen av fengslene som har blitt besøkt», heter det i rapporten. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Interessant

Det er sivilombudsmannen som har ansvaret for å ta vare siviles rettigheter i Norge.

– Den midlertidige rapporten er interessant, og stemmer overens med våre funn. Det ser ut til at de har gjort en grundig jobb, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG.

Han trekker frem to alvorlige punkter fra den midlertidige rapporten.

– Det gjelder bruken av isolasjon i norske fengsler og bruken av elektrosjokkbehandling gitt med hjemmel i nødrett under tvang. Det er viktig at dette blir tatt opp. Ellers ser vi frem til den endelige rapporten, sier Falkanger.

Tar kritikken på alvor

Justisminister Tor Mikkel Wara skriver i en kommentar via kommunikasjonsavdelingen sin at regjeringen vil redusere bruk av isolasjon i fengsel, og styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.

– Det er en jobb vi er i gang med sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, sier han.

Wara legger til at departementet gjennomgår merknadene fra komiteen og andre organer som har fremsatt kritikk, og er i gang med å vurdere mulige tiltak.

– Regjeringen ønsker å forebygge og hindre bruken av langvarig isolasjon for alvorlig psykisk syke innsatte. Derfor foreslår vi i statsbudsjettet for 2019 å bevilge penger til å etablere en ny avdeling for denne gruppen innsatte, hvor også spesialisthelsetjenesten vil være tilstede. Dette vil være enormt løft for denne kategori innsatte, som ofte faller i gråsonen mellom fengselsvesenet og helsevesenet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder