IKKE PLASS TIL ALLE: Forsinket og stappfullt lokaltog mot Lillestrøm på Oslo S. Foto: Øyvind Engan

Fra vondt til verre: Så mange tog fikk trøbbel i 2018

2018 ble et dårlig år for norske togpassasjerer: Mer enn hvert fjerde persontog var rammet av forsinkelse eller innstilling.

VG har gått gjennom Bane Nors logger over samtlige forsinkelser og innstillinger for persontog i Norge 2018.

Konklusjonen er brutal: 28 prosent av togene var rammet av forsinkelse eller innstilling.

Undersøk din togstrekning: Her kan du se samtlige avvik i 2018!

28 prosent trøbbel

Dette er femte år på rad at VG henter inn detaljert statistikk over forsinkede og innstilte persontog i Norge.

Her kan du lese VGs saker om togtrøbbel i 2014, 2015, 2016 og 2017.

Frem til nå var 2016 det dårligste året, preget av en månedslang togstreik. Men tallene for 2018 er enda dårligere – selv uten streik:

Merk at mange av innstillingene er del-innstillinger, altså at toget bare innstilles på en del av strekningen.

Nesten alle typer feil har blitt verre fra 2017 til 2018:

  • I 2017 var 25 prosent av alle persontog rammet av forsinkelse eller innstilling. I 2018 hadde dette tallet vokst til 28 prosent. Vi teller da med alle forsinkelser på fire minutter eller mer.
  • Det blir flere store forsinkelser. I snitt har nesten 6 tog hver dag stått bom stille en halvtime eller mer.
  • Antall hendelser knyttet til signalanlegg har økt 35 prosent fra 2017 til 2018.
  • Antall hendelser knyttet til problemer i sporet er nesten doblet.
les også

Derfor stanser signalfeil togene

Varme, kulde og snø

Bane Nor beregner punktlighet på en mindre streng måte enn dette. Hvis et tog blir innstilt, regnes det ikke som forsinket. Og de måler bare togets punktlighet ved endestasjonen, pluss Oslo S. Derfor ser Bane Nors tall annerledes ut.

Men også målt på Bane Nors måte ble punktligheten dårligere i 2018 enn årene før – og dårligere enn målsettingen.

– I 2018 var vi to prosentpoeng under målet. Det er ikke dramatisk, men det bryter med den gode trenden vi har hatt de siste årene, og som vi har jobbet hardt for å oppnå, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

– Hva gikk galt?

– Vi fikk store værutfordringer tidlig på året, og det ble vanskelig å hente inn punktligheten igjen. Hovedbildet er at gamle komponenter på jernbanen ikke tåler påkjenninger fra vær og tett togtrafikk så godt som nye, sier Skarpen.

2018 bød ikke bare på en rekordvarm sommer. Vinteren for et år siden var også uvanlig kald og snørik på Østlandet.

– Varme, kulde og snø var mer ekstremt i fjor, og det skapte utfordringer for oss, sier Skarpen.

les også

Varsler togtrøbbel i Norge frem til 2030

Tettere mellom togene

I dag kjører togene tettere enn for fem år siden.

– De siste fem årene har persontrafikken vokst med 20 prosent. Det er resultatet av en bevisst satsing. Det innebærer at det er tettere mellom togene, og det er flere passasjerer som skal av og på, sier Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

Én enkelt feil i sporet rammer dermed flere tog enn før. Og når feilen er rettet, er det flere tog som må lirkes tilbake i rute igjen.

– Det skal mindre til for å skape kø på jernbanesystemet enn før, sier Skarpen.

Mindre kontaktledning-krøll

Togstatistikken inneholder også to lyspunkter. De monner ikke så mye i sammendraget, men vi tar dem med oss likevel:

Antall tog som rammes av problemer med kontaktledningen ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå enn for fem år siden.

– Vi har bygget nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen, og bedringen merkes. Dette er det nest største lokaltogmarkedet i Norge, og har tett trafikk, men var blant de mest punktlige strekningene i fjor, sier Thor Erik Skarpen.

Nå står Kongsvingerbanen for tur. Strømanlegget der er fra 1951.

Og for det andre: Planlagt vedlikeholdsarbeid fører til færre forsinkelser enn før.

– I dag planlegger vi vedlikeholdsarbeidet tidligere, og vi legger inn flere typer arbeid samtidig, sier Skarpen.

les også

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

PS: Sørgående dagtog på Nordlandsbanen ble rammet av store eller små avvik 341 av 365 dager i fjor. Dette toget tar dermed førsteplassen på listen over hvilke tog som oftest rammes av forsinkelser. VG reiste med dette toget våren 2015 – og reportasjen derfra er altså stadig aktuell!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder