FORSVARSSJEF: Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Trond Solberg

Stor undersøkelse avdekker mobbeproblem i Forsvaret: To av ti har opplevd plagsom erting

Nesten to av ti i Forsvaret har i løpet av det siste halvåret opplevd plagsom erting og ubehagelig fleiping. Hovedtillitsvalgt i Hæren mener at terskelen for å varsle er for høy.

I en ny stor undersøkelse fra Forsvaret, som VG i dag kan presentere, svarer mange militært ansatte og vernepliktige at de har blitt utsatt for mobbing og seksuell trakassering.

Undersøkelsen avdekker alt fra mindre hendelser til de mest alvorlige, som at rundt 40 personer har hatt sex mot sin vilje det siste året.

8805 har svart på undersøkelsen, som består av 30 spørsmål om mobbing og 30 om seksuell trakassering.

På det ene mobbespørsmålet svarer rundt 330 kvinner og 682 menn at de har opplevd negative kommentarer eller ironiske bemerkninger om deres personlighet og livsstil i løpet av det siste halvåret.

Her er noen nøkkeltall fra de andre spørsmålene knyttet til mobbing:

  • 18,7 prosent har opplevd å bli utsatt for plagsom erting eller ubehagelig fleiping
  • 13,7 prosent har opplevd å bli usaklig irettesatt eller latterliggjort foran soldater, kolleger og/eller overordnede
  • 11, 6 prosent har opplevd å få negative kommentarer eller ironiske bemerkninger om sin personlighet og livsstil
  • 11,4 prosent har opplevd baksnakking, at det har blitt spredt sladder eller falske rykter om dem
  • 10,1 prosent har opplevd latterliggjøring i forbindelse med utførelse av en arbeidsoppgave
  • 9,6 prosent har opplevd å bli oversett eller utestengt fra sosiale fellesskap
  • 7,6 prosent har opplevd å bli utsatt for negative og ydmykende betegnelser som dum, idiot, tåpelig og lignende

Les hele rapporten her!

– På høyt tid med kartlegging

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Camilla Løvland, sier til VG at tallene som omhandler mobbing er høyere enn forventet.

– Det er trist å se at det er en så høy prosentandel som er blitt utsatt for noen form for erting eller ubehagelig fleiping. Tallene er et tegn på at det var på høy tid å kartlegge omfanget for å kunne fatte tiltak.

Løvlund mener det er viktig at tallene kommer frem i lyset, slik at mobbing og trakassering blir satt på agendaen.

– Forsvaret som helhet må erkjenne at vi har soldater og kolleger som blir utsatt for uønskede hendelser, og må deretter jobbe for å skape et godt og trygt forsvar. Forsvaret har over lang tid vært klar på at det er nulltoleranse for mobbing og trakassering, noe som må etterleves av enhver. Tallene må tas tak i og forbedringer må skje snart.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post, på kryptert melding via Signal eller WhatsApp på +4798060744.

Unge menn mest utsatt for vold

Mobbespørsmålene i undersøkelsen omhandler alt fra hvorvidt man ikke har mottatt informasjon som er gitt til andre, men som man åpenbart selv skulle ha hatt, til hvorvidt man har blitt slått eller sparket.

0,7 prosent av kvinnene og 0,9 prosent av mennene oppgir at de er blitt slått eller sparket enten i eller utenfor arbeidstid det siste halvåret.

Det er flest menn under 20 år som hevder de er blitt slått eller sparket. 4,2 prosent av dem svarer ja på dette spørsmålet. 1,7 prosent oppgir at det skjer ukentlig eller oftere.

Blant menn og kvinner i alderen 20–29 oppgir rett under 2 prosent at de er blitt slått eller sparket. Også menn i alderen 30 år og oppover svarer at de har blitt utsatt for dette.

TILLITSVALGT: Camilla Løvland er hovedtillitsvalgt i Hæren. Foto: Forsvaret

Høy varslerterskel

Løvland sier at henvendelsene knyttet til mobbing kommer i varierende grad.

– Som tillitsvalgt for soldatene inne til førstegangstjeneste er det denne gruppen som kommer til oss med henvendelser. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret har vært tydelige på at terskelen for å varsle om uønskede hendelser har vært for høy. Dette fører dessverre til færre henvendelser enn hendelser.

– Hva gjør dere for å takle disse problemene?

– Når en soldat henvender seg til oss ønsker vi gjerne å melde dette inn, slik at noe kan bli gjort og vi kan følge opp at saken blir tatt tak i. Vi jobber også opp mot forsvarsledelsen for å finne gode forebyggende løsninger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder