LEDELSEN: Partisekretær Kjersti Stenseng (til venstre), leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet. Foto: Hallgeir Vågenes

Kilder til VG: Tajik kjempet Martin Kolberg inn i mektig Ap-komité

Da en av Trond Giskes nærmeste allierte ble foreslått inn i Aps mektige valgkomité, skal nestleder Hadia Tajik ha forlangt plass også til en av sine egne, opplyser kilder til VG.

Artikkelen er over ett år gammel

Ett år etter Trond Giskes dramatiske avgang som nestleder, fortsetter den betente konflikten å prege det sentrale partimiljøet og partiledelsen.

Mandag kveld skapte det splid i Trøndelag Ap at Giske ifølge VGs kilder har kontaktet flere personer i fylket og åpnet for å bli nestleder i Aps største fylkeslag – ett år etter at han trakk seg fra alle verv på grunn av varsler om seksuell trakassering.

Uenighet i ledelsen

Men VG kan nå fortelle at det ikke bare er lokalt i Trøndelag Ap at Giske og hans allierte skaper uenighet.

les også

Kilder til VG: Giske vil bli nestleder i Trøndelag Ap

Da partiledelsen i januar skulle lage forslag til hvem som skal sitte i valgkomiteen foran årets landsmøte, blusset striden opp på nytt.

Det viktigste spørsmålet valgkomiteen skal ta stilling til, er om partiet på landsmøtet i april i år skal utnevne en ny nestleder for å erstatte Giske. Etter hans avgang har ledelsen bestått av «kun» tre personer: leder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

Ville ha Giske-alliert

På overtid i prosessen kom det forslag fra Trøndelag Ap om at stortingsrepresentant og visepresident i Stortinget, Eva Kristin Hansen fra samme fylke, skulle få plass i komiteen.

Hansen er internt i partiet regnet som en nær støttespiller for Trond Giske.

les også

Giske-varslere: – Dette er ingen seier for ham

Da forslaget ble forelagt Tajik, skal hun ifølge VGs kilder ha reagert med å forlange at Hansens plass i komiteen måtte balanseres ved at hennes nære partikollega, Ap-veteranen og stortingsrepresentant Martin Kolberg, også måtte få plass i komiteen. Kolberg var foreslått av sitt eget fylkeslag Buskerud Ap, som han leder.

UTPEKTE STØRE: Martin Kolberg, som ledet valgkomiteen som i 2014 innstilte Jonas Gahr Støre (til venstre) som leder i Arbeiderpartiet. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kjersti Stenseng var kritisk til kravet fra nestlederen, mens Støre hadde en mer åpen holdning, ifølge VGs kilder.

Tajik støttet varslerne

Da Giske-saken raste som verst for ett år siden ble Stenseng av mange oppfattet som en støttespiller for Giske, mens Tajik var en av Giskes tydeligste kritikere i partiets sentrale organer.

les også

VG-kilder: Tajik trosser Støre – leser varsler høyt på krisemøtet

Giske har bestridt innholdet i flere av varslene mot seg, men så sent som denne måneden avviste partiledelsen en klage fra Giske med krav om en ny behandling av sakene, og fastholdt sin vurdering av at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering i fem saker.

Dette er bakteppet for dragkampen som utspilte seg da partiledelsen skulle bli enige om sammensetning av valgkomiteen.

I førsteutkastet fra partisekretær Stenseng var hverken Kolberg eller Hansen nevnt. Allerede da skal Tajik ha ytret ønsket om å få inn Kolberg, men uten å sette spørsmålet på spissen. På dette tidspunktet var det nemlig Per Olav Hopsø, fylkeslederen i Trøndelag Ap, som sto på listen fra Trøndelag, ikke Eva Kristin Hansen.

ALLIERTE: Eva Kristin Hansen ankom arm i arm med daværende kirke- og kulturminister Trond Giske til Kongens middag for Stortinget i oktober 2008. Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Hopsø er også regnet for å være vennlig innstilt til Giske, men ifølge partikilder skal han ikke ha et så nært forhold til Giske som Hansen.

Stenseng argumenterte mot

Partisekretær Stenseng skal ha argumentert med at alle fylker ikke kan få inn sin kandidat, og at det ikke var naturlig at Kolberg skulle tre inn i valgkomiteen som vanlig medlem etter å ha vært leder av valgkomiteen i 2011, 2013, 2014 og 2015.

Et annet argument, som Støre skal ha vektlagt, var at Buskerud fylke uansett allerede var representert, ettersom LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er fra Slemmestad i Røyken kommune i Buskerud. Gabrielsen er innstilt som leder av valgkomiteen.

Flere av fylkeslagene slet med å holde fristen med å innstille sine to kandidater til partiledelsen – en kvinnelig og en mannlig – slik at ledelsen lettere kunne sette sammen en kjønnsnøytral liste.

Strid i Trøndelag

Eva Kristin Hansens kandidatur til valgkomiteen var ikke bare kontroversielt i Aps øverste partiledelse. Også i Trøndelag Ap har det vært sterkt uenighet om hvem som skulle representere fylket i komiteen. Fylkeslaget ba derfor om utsatt frist, til 14. januar, slik at styret kunne samle seg om en innstilling.

I møtet i arbeidsutvalget i Trøndelag 7. januar ble Eva Kristin Hansens navn foreslått for første gang. Hansen er i likhet med Martin Kolberg en gjenganger i Aps valgkomité.

Hansens kandidatur har etter det VG erfarer møtt motstand. Nestleder i Trøndelag Ap, May Britt Lagesen, har i flere sammenhenger internt sagt at det ville være «uklokt» å foreslå Hansen.

VILLE IKKE HA GISKE-VENN: Nestleder i Trøndelag Ap, May Britt Lagesen. Foto: Andreas Buarø / NTFK

Lagesen skal ha sagt at det å foreslå Eva Kristin Hansen ville sende helt feil signaler fra Trøndelag Ap, og kunne oppfattes som provoserende både i partiet sentralt og ute blant Aps velgere. Lagesen skal ha understreket at Trøndelag Ap nå måtte vise at man tok Giske-saken på alvor og at fylkeslaget hadde behov for å bygge opp tilliten igjen sentralt i partiet.

Giske-alliert vant frem

Grunnen var, mente Lagesen, at Eva Kristin Hansen regnes blant Trond Giskes mest allierte i partiet. Lagesen skal ha foreslått at Trøndelag Ap i stedet for Eva Kristin Hansen skulle foreslå fylkesleder Hopsø og seg selv i egenskap av å være leder og nestleder.

Men i arbeidsutvalget var stemningen tydelig i favør Hansen. Det ble da foreslått at den andre kandidaten fra Trøndelag måtte være en fra det tidligere Nord-Trøndelag, som hele tiden har vært kritiske til Giskes maktposisjon i fylkeslaget. Dermed ble tidligere fylkesråd Terje Sørvik den andre kandidaten.

VG har henvendt seg til May Britt Lagesen om denne saken, men hun ønsker ikke å gi noen kommentarer.

– Styret i Trøndelag Ap ble enige om å innstille Eva Kristin Hansen og Terje Sørvik, sier fylkesleder Per Olav Hopsø.

– Har Trond Giske påvirket den beslutningen?

– Nei, jeg har ikke snakket med ham om dette, sier Hopsø.

Det har i vinter lenge hersket tvil blant sentrale Ap-politikere om hvem som skulle lede komiteen, etter at LOs leder Hans-Christian Gabrielsen overfor flere skal ha gitt uttrykk for at han ikke ønsket å stikke hånden sin inn i det som blir omtalt som et vepsebol.

Støre: Representerer ulike deler av partiet

Mellom Martin Kolberg og Hadia Tajik har det oppstått en svært nær og tillitsfull relasjon, der hun søker råd hos ham. Enkelte av VGs kilder beskriver Kolberg som «en mentor» for Tajik.

Den samme relasjonen har det ikke vært mellom Stenseng og Kolberg. Det smalt mellom dem etter at Stenseng høsten 2017 kastet Kolberg som leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, da hun ledet den daværende valgkomiteen i partiet.

Hadia Tajik vil ikke la seg intervjue om denne saken, men skriver følgende i en tekstmelding til VG:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i VGs fremstilling. Partiledelsen er samlet om forslaget til valgkomité som landsstyret har vedtatt. VGs informasjon fra anonyme kilder gir et feil bilde av saken. I samarbeid med Jonas og Kjersti har jeg bidratt til en godt sammensatt valgkomité.»

Jonas Gahr Støre sier til VG at Aps toppledelse sto bak at Martin Kolberg skulle inn som medlem av Aps valgkomité.

– Et enstemmig ledelse innstilte overfor landsstyret på Martin Kolberg i dette vervet. Eva Kristin og Martin representerer ulike deler av partiet, begge var med i valgkomiteen i 2015 og når begge er med i komiteen nå, så sikrer det en god balanse, sier Støre.

– Men VG kjenner til at det var uenighet i partiledelsen om dette, og at særlig Stenseng, men også du var motstander av Kolbergs kandidatur?

– Jeg kommenterer ikke hvilke interne diskusjoner som eventuelt måtte være partiledelsen. Det er en enstemmig partiledelse som står bak denne innstillingen, sier Støre.

Stenseng er ordknapp.

– Det forelå en enstemmig innstilling og både sentralstyret og landsstyret sa enstemmig ja til innstillingen. Utover det, ønsker jeg ikke å kommentere saken.

Trond Giske og Martin Kolberg har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder