BERAMMET: Straffesaken mot advokaten er berammet i Oslo tingrett i begynnelsen april. Forelegget som ikke ble vedtatt ansees derfor som en tiltale. Advokaten bestrider anklagene om brudd på taushetsplikten. FOTO: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN, VG

Politiet om siktet forsvarsadvokat: Brøt taushetsplikten i grov narkotikasak

Politiet mener avlyttede telefonsamtaler beviser at en forsvarsadvokat brøt taushetsplikten i en grov narkotikasak på Østlandet i 2014.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Det er svært alvorlig at man bryter taushetsplikten siden det kan påvirke saken og være med på å ødelegge politiets etterforskning, sier politiadvokat Nora Pedersen i Øst politidistrikt til VG.

Det var i begynnelsen av april i 2014 at forsvarsadvokaten skal ha fått innsyn i klausulerte dokumenter i en grov narkotikasak som var under etterforskning i Follo i Akershus.

Advokaten var offentlig oppnevnt forsvarer for en mann (40) som var siktet i saken, og skal ha hatt klientsamtaler etter dokumentinnsynet.

Klienten ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud 10.april 2014, og etterforskerne mener at forsvareren ved flere anledninger brøt taushetsplikten i dette tidsrommet.

Avlyttet telefonsamtaler

I et forelegg som ble ilagt forsvareren beskrives detaljene i de påståtte taushetsbruddene:

9. april 2014 klokken 22.03: Politiet mener forsvareren ringte til en kriminell bekjent (36) av klienten og fortalte at klienten var pågrepet for forholdet og at det var en alvorlig sak som ble ledet av politiet utenfor Oslo.

Den 36 år gamle bekjente mannen ble pågrepet en måned senere i samme sak, og har blitt utpekt som en av hovedmennene i et organisert kriminelt nettverk på Østlandet.

Klokken 22.16: Noen minutter etter den første samtalen, snakket forsvareren på nytt med klientens bekjentskap, ifølge politiet. I samtalen skal forsvareren ha opplyst om en ny samtale med klienten og at klienten da hadde sagt at han ikke visste noe om narkotikasaken.

I tillegg fortalte forsvareren til bekjentskapet at klienten ble rådet til ikke å si noe til politiet.

«N.N. (journ.anm. advokaten) fortalte videre at det gjaldt en dårlig/stygg sak og at det var 162 tredje ledd, den strengeste leddet og at det var snakk om stor mengde.», ifølge forelegget.

BESLAG: Totalt omhandler saken cirka 130 kilo heroin, kokain, MDMA, hasj og marihuana. De tunge stoffene utgjør vel 25 kilo. FOTO: POLITIET

Politiet: Ga opplysninger fra avhør

10. april 2014 klokken 09.38: I en ny samtale mellom forsvareren og klientens bekjentskap, opplyste forsvareren at politiet ville varetektsfengsle klienten i Kongsvinger, ifølge politiet.

I løpet av denne april-dagen skal bekjentskapet også ha kjørt forsvareren fra Oslo til Kongsvinger i forbindelse med fengslingsmøtet – uvitende om at bilen ble avlyttet av politiet. Forsvareren fortalte da at klienten hadde sagt at han hadde hatt kontakt med noen folk og at det kunne være derfor at han var pågrepet, ifølge politiet.

«Etter fengslingsmøtet fortalte N.N. (journ.anm. advokaten) til N.N. (klientens bekjentskap) at det kom frem at klienten hadde satt igjen en bil i Belgia og at det var denne bilen som var brukt til smugling av narkotika. N.N. (journ.anm. advokaten) fortalte videre hva klienten hadde fortalt før/under fengslingsmøtet og hva han hadde forklart til politiet i avhør/fengslingsmøte.», står det i forelegget.

Tvunget ut av saken

Forsvarsadvokaten vedtok ikke forelegget på 10.000 kroner som ble ilagt av politiet. Det er derfor berammet en rettssak mot advokaten i Oslo tingrett 9. april, bekrefter retten over for VG. Det er satt av en dag til saken, og det aviste forelegget ansees som en tiltale mot advokaten.

– Vi håper og tror at forsvarere ikke driver med denne typen virksomhet, men om det er et gjengs problem, det er vanskelig å si, sier politiadvokaten i Øst politidistrikt.

Ifølge VGs opplysninger, ble forsvarsadvokaten tvunget til å frasi seg oppdraget på grunn av opplysningene som kom frem i de avlyttede samtalene.

Derfor vedtas ikke forelegget

VG har vært i kontakt med advokaten, som viser til sin forsvarer, advokat Rene Ibsen, for uttalelser i saken.

– Man er uenig i at advokaten har brutt noen taushetsplikt, og det er derfor advokaten ikke har vedtatt forelegget. Det er en tilfeldig hendelse som gjør at de er på et sted hvor det er romavlytting. Det er ingenting i innholdet i samtalene som tilsier at advokaten har brutt noen taushetsplikt, sier Ibsen til VG.

Han legger til at de mener at beskrivelsene i forelegget ikke gir et riktig bilde av innholdet i samtalene.

Advokaten mener det er den nye straffeloven som skal legges til grunn i saken og at anklagene som beskrives i forelegget derfor er foreldet.

– Det er påstått frifinnelse fra vår side. Det gikk mer enn to år fra det påståtte bruddet på taushetsplikten til det ble tatt ut siktelse, og det gikk ytterligere ett år før politiet kom med et forelegg. Det viser at politiet heller ikke ser veldig alvorlig på saken, sier Ibsen.

– Påtaleansvarlig i politiet er enig om at det er foreldet, men statsadvokaten er av en annen oppfatning på bakgrunn av en juss som bare statsadvokaten selv må forstå.

BISTÅR: Advokat Rene Ibsen forsvarer den siktede advokaten i rettssaken, 9. april i Oslo tingrett. FOTO: TROND SOLBERG, VG

Uenighet

Politiadvokaten i Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at forsvareren har stilt spørsmål om saken er foreldet.

– Foreldelsesspørsmålet har vært tolket av påtaleansvarlig hos oss og av statsadvokaten. Statsadvokaten har et annet syn på saken enn politiadvokaten, men påtalemyndighetens standpunkt er at saken ikke er foreldet, sier Pedersen.

Politiadvokaten opplyser videre at dette er årsaken til at saken er sendt til tingretten for beramming.

– Så må retten ta stilling til dette spørsmålet i hovedforhandlingen, sier hun.

Advokaten til den siktede forsvareren reagerer også på at VG har blitt kjent med saken.

– Jeg finner det forunderlig at media allerede er kjent med saken umiddelbart etter at tingretten har truffet en avgjørelse om behandling og at saken omtrent nettopp er berammet, sier han.

1500 timer opptak

Politiet startet etterforskningen av narkotikasaken sommeren 2013. Opplysninger som dukket opp i en narkotikasak på Romerike ledet spanerne til et møte på Vinterbro i Akershus.

Totalt har politiet 1500 timer med opptak fra rom- og telefonavlytting i saken. Norsk politi har fått bistand fra kollegaer i Sverige, Danmark, Nederland og Belgia i forbindelse med den omfattende etterforskningen.

Klienten (40) ble senere dømt til 14 års fengsel for grove narkotikaforbrytelser i Borgarting lagmannsrett.

Ifølge dommen, samlet 40-åringen inn over én million kroner til narkotikahandel, anskaffet leiebiler og telefoner til den organiserte kriminelle gruppen han var en del, holdt kontakt med kurer i Nederland og deltok i innførsel av et titalls kilo kokain og noen kilo heroin til Norge.

Hans medsiktede bekjentskap (36) ble dømt til 15 års fengsel i samme instans for mange av de samme forholdene.

Det var 12 tiltalte i saken og den samlede straffeutmålingen var på 128 år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder