TRIST SAK: Sebastian Biong (21) er studentrepresentant på Kunsthøgskolen. Han synes varslingssaken på skolen er trist, men at det er nødvendig å ta den på alvor. Foto: Frank Ertesvåg VG

Student-talsmann om varsel: Veldig alvorlig og helt nødvendig

Studenttillitsvalgt Sebastian Biong (21) på Kunsthøgskolen mener det er på høy tid at varsler om seksuell trakassering av studenter på skolen tas på alvor. Han er tilfreds med at saken om læreren på skolen er løftet frem av departementet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Jeg ser på dette varselet som veldig alvorlig og absolutt nødvendig. Det er på høy tid at dette skjer. Nå venter vi studenter at skolen setter i verk tiltak som studentene også kan få øye på. Tidligere har det vært et problem at vi ikke har visst hvordan skolen forholder seg konkret til denne typen varsler, sier Biong til VG.

Fredag morgen kom det frem at Kunnskapsdepartementet har mottatt varsler om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Departementet, som er skoleeier og øverste utdanningsmyndighet, ber høyskolen vurdere å anmelde en av de ansatte.

VG kjenner til at den høyskoleansatte som varselet i hovedsak dreier seg om, har hatt en underviser-funksjon i flere år ved skolen. Også varselet mot denne ansatte skal inneholde opplysninger om episoder med trakassering over flere år.

Les også: Teater-opprop mot sexistisk kultur

Sebastian Biong, som sitter i høgskolens studentutvalg (SU), er ikke blant studentene som har varslet. Men han uttrykker forståelse både for varslingen og at studentene ikke har gått til ledelsen på KHiO med sitt varsel, men direkte til Kunnskapsdepartementet.

TILLITSVALGT: Sebastian Biong (21) er studentrepresentant på Kunsthøgskolen. Mandag er han og medstudentene innkalt til allmøte om varslingssaken ved skolen. Foto: Frank Ertesvåg VG

– Vårt tillitsforhold til skolen trenger å bli styrket for å bedre rutinene på hvordan saker med seksuell trakassering skal håndteres i tiden fremover, sier Sebastian Biong til VG.

Sammen med studenter og ansatte ved skolen er han innkalt til et allmøte om situasjonen med skolen over helgen.

Tette forbindelser

VG kjenner til at en del av årsaken til at varslerne gikk til departementet fremfor til høyskolen med sitt varsel, er den manglende tilliten til skoleledelsen som studentrepresentanten peker på.

Les mer: Skal undersøke norsk filmbransje

Konkret skal det dreie seg om tette personlige forbindelser mellom personer i ledelsen ved høyskolen og den undervisningsansatte som varselet omhandler.

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet skriver i en epost til VG fredag at de holder detaljene i varselet skjult av hensyn til varslerne.

På spørsmål om varselet dreier seg om et skjevt maktforhold mellom den ansatte som skal ha trakassert og studentene, svarer Johansson:

– Vi kan ikke identifisere varslerne eller de det er varslet om. Uansett er det ingen tvil om at det i akademia er et skjevt maktforhold mellom en student og en underviser, og mellom en overordnet og underordnet ansatt, svarer ekspedisjonssjefen.

VED AKERSELVA: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) ligger idyllisk til i store, røde teglsteinsbygninger ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo. Foto: Frank Ertesvåg VG

Rektor Jørn Mortensen ved KHiO vil ikke kommentere hvorvidt det er en personlig forbindelse mellom ledelsen ved høyskolen og den ansatte som varselet hovedsakelig omhandler.

Få med deg: Helleland-krav til kulturinstitusjoner

– Jeg kan ikke kommentere det. Men jeg har reflektert over at varslerne går til departementet fremfor til skolen. Jeg mener vi har gode rutiner til å ta imot varsler her, men har samtidig respekt for at varslerne ikke har kjent seg trygge og sikre nok til å varsle Kunsthøgskolen, sier Mortensen til VG.

Pedagog sykmeldt

Han understreker at studentene ikke vil møte vedkommende som varselet omhandler i skolemiljøet så lenge varslingssaken håndteres.

– Og denne håndteringen vil nok ta lang tid, legger rektoren til.

VG kjenner til at vedkommende lærer er sykmeldt på ubestemt tid.

En kilde som studerer på KHiO, forteller til VG at det har vært kjent internt på skolen at det skal ha foregått seksuell trakassering ved skolen i flere år.

– Mange har vært klar over hva som har foregått. Noen har sagt fra til ledelsen, men vi har ikke sett noen endring. Nå håper jeg denne saken kan føre til at vi føler oss tryggere på skolen i tiden fremover, sier studenten til VG.

EKS. REKTOR: Tidligere rektor ved Kunsthøgskolen, Cecilie Broch Knudsen, fotografert på Kunsthøgskolen i den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka. Foto: Bjørn Sigurdsøn NTB scanpix

Det har blant annet kommet frem i egne studentundersøkelser at omfanget av studenter som har opplevd seksuell trakassering har vært relativt høyt på den avdelingen av høyskolen som det nye varselet omhandler.

Klarte ikke å rydde opp

Cecilie Broch Knudsen var rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo fra 2007 til 2015. Hun beklager overfor universitets- og høyskoleavisen Khrono at hun ikke klarte å rydde opp i en trakasserings-sak.

Hun fikk en anonym varsling om seksuell trakassering i 2008, og koblet inn både Studenthelsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og en ekstern jurist.

– Vi kunne ikke sette i gang en prosess på grunnlag av et anonymt brev, men vi fikk veldig god hjelp av SiO, som hjalp oss med å sette opp et system der varslere kunne melde seg og bli sikret full anonymitet. Dessverre meldte det seg ingen, til tross for at vi informerte om systemet på fakultetet og på hele høyskolen. Det ble slått opp informasjon på veggene, og fakultetene ble oppfordret til å ta det opp i kollegiemøter, sier Broch Knudsen.

Hun beskriver et studiemiljø i kunstfagene der det kan være sterke bånd mellom lærer og student.

– Det går en grense mellom å være sterkt knyttet til studenten og til å bli for mye psykolog, mor eller far, eller å komme altfor tett på, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder