Norge har allerede et samarbeid med EU om energimarkedet. Nå diskuterer Stortinget om Norge skal slutte seg til flere felles regler om kraft- og gassmarkedet, og om vi skal slutte oss til energibyrået Acer, som skal sørge for at reglene praktiseres likt. Bildet er fra Grønvollfoss kraftverk ved Tinnelva i Notodden i Telemark. Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Akershus og Agder Ap sier nei til Acer

I innspurten av striden om Acer, gikk to av Arbeiderpartiets fylkeslag mot norsk tilslutning til EUs energibyrå, mens to vil ha flere forsikringer.

  • dag.kjorholt@ntb.no

Oslo Ap sa ja på sitt årsmøte søndag, skriver ABC Nyheter, men fylkeslagene i Akershus og Agder gikk klart imot EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Tidligere LO-nestleder Jan Balstad, nå leder i Nesodden Arbeiderparti, mener partiet må si nei, og søndag fikk han gjennomslag for sitt syn under fylkesårsmøtet i Akershus Ap.

Fylkeslaget vedtok også at dersom partiet likevel står fast på en tilslutning, må det avgjøres i Stortinget med tre firedels flertall.

Søndag ble det klart at også fylkeslaget i Agder sier nei til tilslutning med 48 mot 42 stemmer på årsmøtet.

les også

Aps Acer-vedtak skaper uro i LO

Åtte forutsetninger

Det skjer til tross for at partiets landsstyre alt har gitt stortingsgruppa fullmakt til å si ja, men med krav om at den videre utviklingen i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» forutsetninger.

Telemark Aps årsmøte vil utsette saken.

– Vi ønsker en avklaring hos EU om de åtte kravene fra Arbeiderpartiet står seg, før man tar stilling til en tredje energipakke, sier fylkesleder Terje Lien Aasland.

Fylkesleder Cecilie Terese Myrseth i Troms opplyser at årsmøtet der slutter seg til det LO mener, at spørsmålet om tilslutning til EUs energipakke må utsettes.

Saken som Stortinget behandler nå dreier seg om EUs tredje energipakke, men Unionen er i full gang med å snekre en fjerde pakke. LO mener man må vite mer om denne før man sier ja til å gå videre.

Utsatte beslutningen

Arbeiderpartiets stortingsgruppe bestemte seg for å vente med å ta en beslutning, blant annet for å la fylkesårsmøtene denne helga så uttale seg.

– Dette er jo en refleksjon av at det er ulike syn, sier Espen Barth Eide (Ap), som har ansvar for behandlingen av saken i energi- og miljøkomiteen, til NTB.

Han mener det er mange likhetstrekk mellom vedtakene de ulike fylkene har fattet om Acer.

– Alle er opptatt av at internasjonalt samarbeid er bra, og at eierskap, styring og kontroll skal ligge i Norge, sier han, og mener forutsetningene som landsstyret har vedtatt, tar hensyn til dette.

Barth Eide mener dessuten at mange av bekymringene knyttet til samarbeidet allerede er avklart med EU. Han minner ellers om at det er landsstyret som er partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

Les også: Acer-sjef: – Vi er visst beryktet i Oslo

Sp vil ta opp Acer i Europautvalget

Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik vil mandag ta opp Acer-saken i Europautvalget på Stortinget.

Gjelsvik, som er medlem i både Europautvalget og finanskomiteen og representerer Akershus på Stortinget, viser til at det er voksende motstand mot Acer på Island.

– Mye tyder på at islendingene ikke vil godta suverenitetsavståelse til Acer og dermed kan blokkere at dette inntas i EØS. Dette er nok en grunn til at saken må utsettes i Norge, mener han.

Aps stortingsgruppe skal diskutere saken på nytt tirsdag, samme dag som komiteen har frist til å avgi sin innstilling. Stortinget skal etter planen behandle saken torsdag 22. mars.

NTB meldte først, med henvisning til ABC Nyheter, at fire av de fem fylkesårsmøtene i Arbeiderpartiet sier nei til norsk tilslutning til EUs energibyrå. Men Telemark Ap vil altså utsette saken mens Troms Ap mener at spørsmålet om tilslutning til EUs energipakke må utsettes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder