Disse nye veiene skal bygges til og med 2023

De neste seks årene vil Statens vegvesen bygge nye veier for rundt 135 milliarder.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode for å finansiere veiprosjektene, går det frem av Statens vegvesens handlingsplan for 2018 til 2023 som ble offentliggjort onsdag.

– Det blir en betydelig investering i veier. Vi kommer til å ta igjen vedlikeholdsetterslep, fornye tunneler, og gjøre mye på trafikksikkerhet- og klimasiden, samtidig som vi satser innenfor sikrere kjøretøy og bedre trafikanter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til VG.

Samtidig medgir han at han fortsatt er usikker på akkurat hvor mye bompenger som vil måtte innkreves.

– Her vil en del avhenge av beregninger fremover når det kommer til hva trafikkmengden og så videre. Hva bompengene blir er det ikke mulig å ha et eksakt regnestykke i dag, sier han.

Dette var veivesenet forslag

Det blir 50 store veiprosjekter under arbeid på riksveiene de neste seks årene og 30 åpner i perioden, fremgår det av Vegvesenets nye handlingsprogram.

I tillegg til de 42 milliardene Vegvesenet anslår at skal kreves inn i bompenger de neste seks årene kommer bompenger som kreves inn gjennom egne bypakker samt bominntekter fra prosjektene som Nye Veier AS står bak, skriver NTB.

Lurer du på hvilke veier som er planlagt der du bor? Sjekk Statens vegvesens veikart her.

Nasjonal transportplan for 2018–2029 videreførte visjonen om null drepte i trafikken.

– Risikoen for å bli drept og hardt skadet i trafikken er perioden 1970-2017 redusert med 95 prosent. Jeg ser en realitet i at vi nå kan se på nullvisjonen som et mål om noen år, sa vegdirektøren under en pressekonferanse onsdag.

Han mener utbedringen av vegnettet og ny teknologi vil bedre sikkerheten.

VEIDIREKTØR: Terje Moe Gustavsen. Foto: Hansen, Frode

Handlingsprogrammet er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan, som gjelder for tolv år. I tillegg til bevilgningene som Statens vegvesen rår over, kommer 31 milliarder kroner til prosjektene som det nye statlige selskapet Nye Veier AS står bak, ifølge NTB.

Her kan du se prosjektene Statens vegvesen blinket ut i utkastet til handlingsplan

Nye skritt mot fergefri E39 og ny E18 fra Oslo

Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim, for å skape en utbedret og ferjefri E39 .

Fem E39-prosjekter skal etter planen åpnes, mens flere prosjekter på den mye omtalte strekningen vil ta lenger tid. Det dreier seg om tre strekninger i Rogaland, nemlig Ålgård–Hove, Smiene–Harestad og Rogfast, samt Garnerløkka – Kolsdalen i Vest-Agder, ifølge NTB.

les også

VG mener: Bygg ut E-18

Til stor protest fra MDG og Ap godkjente regjeringen en planer om ny E18 fra Oslo og vestover gjennom Bærum i 2017. Den omstridte motorveistrekningen står på listen over prosjekter som skal startes opp i perioden, sammen med nytt løp i Oslofjordtunellen.

Mer til vedlikehold

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. I perioden som kommer skal 23,3 milliarder gis til vedlikehold.

Selv om dette ikke er hele summen, er vegdirektøren storfornøyd. Bevilgningene til vedlikehold av vegnettet øker med om lag 20 prosent.

– Med denne vedlikeholdssatsningen vil vi kunne ta igjen etterslep, sa vegdirektøren onsdag. Han sier til VG at dette er det han er mest fornøyd med å ha fått til i planen.

Det har lenge vært kjent at prislappen for mange planlagte veiprosjekter blir høyere enn først forutsett.

I Nasjonal transportplan, som handlingsprogrammet til Vegvesenet er en oppfølging av, er det nevnt i en bisetning at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere.

Gustavsen sier onsdag at det skal jobbes med kostnadskontroll.

– Vi vil ha mer effektiv planlegging og gjennomføring, og en mye klarere profil på kostnadskontroll

Storinnsats i store byer

Statens engasjement i de store byene mangedobles. Blant annet skal 29 milliarder kroner settes av til miljøvennlig transport i de ni største byområdene, skriver NTB. Ifølge nyhetsbyrået bidrar statenmed halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Dette er trafikkutbedringer som sørlig komme til gode kollektivtrafikk, sykling og gåing, men også andre utbedringer av veinettet som mange nok vil sette pris på, sa vegdirektøren på pressekonferansen onsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder