FØRST UT: Bodil Jenssen Houg var landets første mobbeombud. 1. januar har hun vært mobbeombud i Buskerud i fem år. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Mobbeombud til alle fylker neste år

De har snakket om det lenge. Men neste skoleår skal alle barn og unge i alle fylker få sitt eget mobbeombud.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Tanken er at dette skal være mobbeombud som er tett koblet på skoler og barnehager. Dette er enda et skritt på veien i det langsiktige arbeidet mot mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Han presenterte nyheten om de nye mobbeombudene på Stortinget sammen med utdanningspolitikere fra KrF, Venstre, Frp og Høyre, som har stilt seg bak ombudsordningen.

Les mer: Mobbealarm i Osloskolen - nytt mobbeombud i gang

– Oppgave nummer én for ombudene er å bistå og hjelpe barn. Det skal være et sted hvor barn og foreldre kan henvende seg for å få hjelp og veiledning sier Røe Isaksen som har opplevd KrF som den største pådriveren for ordningen.

– Gode erfaringer

Hans Fredrik Grøvan (KrF) opplever at de fylkene som allerede har ansatt egne mobbeombud, har gode erfaringer.

Bakgrunn: Nærmere 40.000 elever mobbes

– Erfaringene med forsøksordningen har vært veldig gode. Bred informasjon på skolene har ført til at ombudene er blitt brukt. Vi har hatt noen stygge mobbesaker - ikke minst på Sørlandet. Her kan mobbeombudet spille en viktig rolle, et ombud som kjenner regelverket, sier Grøvan.

MENN MOT MOBBING: De kunne ha kalt seg borgerlig mannskor mot mobbing. Men i virkeligheten er de utdanningspolitikere som sammen har fått inn mobbeombud i alle fylker på statsbudsjettet. Fra venstre: Kjetil Kjenseth (V), Kent Gudmundsen (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Torbjørn Røe Isaksen (H), og Roy Steffensen (Frp). Foto: Frank Ertesvåg, VG

Landets første

Landets første mobbeombud, Bodil Jenssen Houg, ble ansatt i Buskerud fylkeskommune allerede fra 1. januar 2013. Hun har i år hatt hele 500 henvendelser. Det er over en femdobling fra startåret for fem år siden.

Les også: Endret Elevundersøkelsen - underkommuniserte mobbing

– Det er nok viktig at mobbeombudene er et lavterskeltilbud som yter hjelp både til skoler, elever og foreldre som har spørsmål om tiltak og hva de skal gjøre, sier Houg til VG.

Hun anbefaler at de som skal ansettes som nye mobbeombud har fagkompetanse om mobbing, gjerne med erfaring som skoleledere.

Da VG snakket med henne torsdag ettermiddag, gikk hun tur med hunden. Hun ventet på en ny samtale med en bekymret forelder som sto oppe i en mobbesak.

Aldri fornøyd

– I det øyeblikket datteren din sier hjemme at hun blir mobbet på skolen, så ramler verden sammen for mange, sier kunnskapsminister Røe Isaksen.

Les gjerne: Sterkere innsats mot mobbing i barnehagene

Både han og politiker-kollegene på Stortinget mener flere mobbeombud kan gi konkrete råd til de foreldrene som kanskje opplever denne vonde situasjonen når jenta kommer hjem fra skolen og forteller.

PÅDRIVER: KrF, her ved utdanningspolitiker Hans Fredrik Grøvan , får hovedæren for millionene til mobbeombud i statsbudsjettet. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

– Kan det bli for store forventninger til mobbeombudene, som hver har en svært stor målgruppe?

– Dette må ses i sammenheng med det arbeidet som gjøres på den enkelte skole og i den enkelte barnehage. Dette er bare ett tiltak. Alene hadde det vært for spinkelt og skjørt, svarer Grøvan.

– Mange av dem som har stått frem med mobbehistorier, forteller at de blir nedringt fra andre som vil ha råd og veiledning. Mobbeombudene vil ha en rolle å spille her. Det er et nytt sted hvor folk kan henvende seg.

– Dere er ikke redd for at de nye mobbeombudene kan bli en sovepute i arbeidet mot mobbing?

– Vi blir aldri fornøyd. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Men vi har fått i stand både et strengere regelverk, flere bevilgninger mot forebygging og fylkesvise mobbeombud, ramser Roy Steffensen i Frp opp.

Også i barnehagene

Både han og de andre skolepolitikerne understreker at de nye mobbeombudene må være helt uavhengige. Derfor skal de ikke plasseres i utdanningsavdelingene i fylkeskommunene. Men i stab i toppledelsen - rett under politisk nivå.

Fire millioner kroner er satt av i statsbudsjettet for 2018 - som en halvårseffekt fra skolestart i august. Helårsbevilgningen fra 2019 blir da åtte millioner kroner - med en forutsetning om at fylkeskommunene bevilger den andre halvparten for hvert mobbeombud.

Mobbeombudene skal jobbe både opp mot barnehagene, barneskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene i hvert enkelt fylke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder