Samme konsum gir ulik promille

Ni leger og ansatte ved Statens rettstoksikologiske institutt i Oslo har testet den nye promillegrensen på seg selv.

Publisert:
Artikkelen er over 21 år gammel

Testen VG kan presentere i dag - som er gjort av Norges fremste fagfolk på området - viser at promillen varierer sterkt fra menneske til menneske, avhengig av kjønn og vekt.