HAR FÅTT BEVILLING TILBAKE: Sigurd Klomsæt mistet advokatbevillingen i 2012, men fikk den tilbake i høst. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Forkastet Klomsæts anke om bildelekkasjer

Klomsæt: – Dette er nok en uriktig dom

Advokat Sigurd Klomsæt har fått forkastet anken i saken
om det var riktig å frata ham bevillingen i kjølvannet av lekkasjene av bilder av Anders Behring Breivik i februar 2012.

Erik Haugen Aspaas
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I Borgarting lagmannsretts domsavsigelse kommer det også frem at Klomsæt må betale saksomkostninger på 775.397,50.

– Dette er nok en uriktig dom. Det har aldri vært grunnlag for å ta min bevilling og rettsanvendelsen i denne saken er uansett feil, sier Klomsæt til VG.

Klomsæt var en av 171 bistandsadvokater i rettsaken etter 22.juli. I 2012 ble han ilagt en bot på 20.000 kroner for grov uforstand i tjenesten fordi påtalemyndigheten mente at han ga rettsdokumenter fra 22.juli-saken til media.

Han mistet sin advokatbevilling i august i 2012 , men fikk den tilbake i september i år:

- Jeg har ikke lekket disse bildene og det sitter redaktører og journalister i alle de store norske redaksjoner som vet at jeg ikke har gjort det. Flere redaksjoner hadde bildene, med min såkalte unike ID, dager før jeg selv hadde dem . Vi har også dialog med representanter fra Oslo politidistrikt som vet at bildene ikke stammer fra meg. Mitt håp er at enten representanter fra pressen eller politiet, aller helst begge parter, ser at det som nå har skjedd er en stor urett som bare de kan rette opp ved å fortelle sannheten.

VG hadde fredag ettermiddag i halvannen time liggende ute på nett en versjon av denne artikkel hvor det het at «han ikke får tilbake advokatbevilling sin».

-Dette er åpenbart feil, han har fått tilbake bevillingen. Vi beklager feilen, sier redaksjonssjef Jan-Erik Lauré i VG.

Til dette sier Klomsæt:

-Konsekvensen av at det i Norges største nyhetsmedium står at jeg IKKE har advokatbevilling, er kommersielt veldig dramatisk for min virksomhet. Det er også egnet til å skape uro og usikkerhet hos mine nåværende klienter og selvsagt også de som vil vurdere meg som sin advokat. ​

Han opplyser at dommen vil bli anket og at han vil ta saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg hvis anken ikke fører frem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder