STUM: Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet nekter å si noe om lønnssaken i VG i dag og henviser til sin informasjonssjef. Hun ledet arbeidsutvalget som 30. april ga advokatene lønnsopprykket for 2013 og 2014. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Lønnsfest i LOs største forbund

Advokatenes lønnshopp like stort som årslønnen til forbundets sykepleiere

Lønnsadelen i Fagforbundet (LO) har de to siste oppgjørene fått mer i lønn enn hele årslønnen til en hjelpepleier i forbundet.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det kan VG avsløre i dag. Fagforbundets leder, Mette Nord, nekter å kommentere saken.

36 prosent lønnsvekst

432.540 kroner. Det er hva en hjelpepleier i en norsk kommune tjener i gjennomsnitt i dag. Det inkluderer alle tilleggene, men ikke overtid.

De fleste av dem er organisert i landets desidert største forbund, LO-tilknyttede Fagforbundet. 440.000 kroner. Det er hva lederen for forbundsadvokatene i Fagforbundet, Thrine Skaga, samlet har fått i lønnstillegg de to siste oppgjørene, i 2011 og 2013. Det gir over 36 prosent lønnsvekst.

Høye tillegg

Medlemmene i Fagforbundet (de kommuneansatte) har til sammenlikning fått 12,1 prosent i lønnsøkning siden 2011.
Også flere av advokatene i forbundet har fått høye tillegg de to siste oppgjørene, som tilsvarer over 100.000 kroner i lønnsvekst hvert år.

Advokatene i Fagforbundet får lønnsøkning annet hvert år. I 2011 fikk de en svært kraftig lønnsøkning, hvor sjefen og flere av advokatene fikk over 300.000 kroner hver i tillegg (se egen oversikt). Oppgjøret i fjor ble utsatt og utsatt. Men nå - midt under lønnsoppgjøret i kommunal sektor i vår - har advokatene fått sitt oppgjør for 2013 og 2014.

VG har fått tilgang til protokollen fra arbeidsutvalget i Fagforbundet, som 30. april 2014 behandlet en innstilling fra administrativ leder i forbundet, Gunnar Gussgaard.

Den viser hva de ulike advokatene fikk. Selv om de ikke fikk like mye som i 2011, ligger tilleggene mellom 80.000 og 130.000 kroner. Det er likevel mye mer enn de rundt 14.000-16.000 kronene som de kommunalt ansatte trolig kan få i årets oppgjør, basert på rammen som de fleste andre har måttet forholde seg til - på 3,3 prosent.

«Ikke blir akterutseilt»

Ifølge protokollen får advokatene i tillegg utbetalt et engangsbeløp på fem prosent av lønnsøkningen.

Det fremkommer også hva som er begrunnelsen for de store økningene: I tillegg til de vanlige tilleggene, skal advokatene få ekstra, for å holde tritt med advokatene i LO sentralt:
«Utover det sentrale lønnsoppgjøret som gis alle, vurderes advokatenes lønn hvert annet år slik at de ikke blir akterutseilt i forhold til sammenliknbare advokatstillinger i LO».

Skal ikke være lønnsledende

Det fremkommer at lønnsutviklingen for to av advokatene «knyttes opp mot de best betalte LO-advokatene». Det står også at en av dem i sin arbeidsavtale har avtale om at han skal ha like mye i lønn som en annen av advokatene i forbundet.

Det understrekes at forbundets advokater ikke skal være lønnsledende eller at de skal kunne sammenlikne seg med de store private advokatfirmaene.

Tjener mindre

Men Gussgaard skriver at «det er en kjensgjerning at arbeidsrett har blitt et område som flere og flere av de store advokatfirmaene har valgt å satse på. Rekruttering av gode advokater innen dette fagfeltet er merkbar, og lønnen er et viktig element også for Fagforbundets advokater».

Ifølge LOs egne tall, tjener advokatene i LO mindre enn advokatene i Fagforbundet. Leder for de 22 advokatene i LOs organisasjon sentral, Atle Sønsteli Johansen, sier følgende om lønnsnivået:

- Gjennomsnittslønnen for advokatene i LO ligger rundt en million kroner. Det omfatter både grunnlønn og det de får inn av salærinntekter gjennom sakene de fører. Jeg tjener i underkant av 1,2 millioner kroner.

Infosjef: - Skal ikke bli akterutseilt

Hverken Fagforbundsleder Mette Nord, leder av advokatene i forbundet, Thrine Skaga eller administrativ leder, Gunnar Gussgaard ønsker å kommentere saken.

- Salærgivende inntekt for forbundsadvokatene falt bort i 2005. Det ble avtalt at avviklingen av denne ordningen skulle kompenseres gjennom en vurdering opp mot lønnsutviklingen for LO advokatene hvert annet år, slik at Fagforbundets advokater ikke blir akterutseilt i forhold til sammenlignbare advokatstillinger i LO, sier informasjonssjef Tone Zander i Fagforbundet.

Hun fremholder at deres advokater i tillegg har en avtale om godtgjøring for spesielle saker i Arbeidsretten og saker for Høyesterett.

- Det er en kjensgjerning at arbeidsrett har blitt et område som flere og flere av de store advokatfirmaene har valgt å satse på. Rekruttering av gode advokater innen dette fagfeltet er merkbar, og lønnen er et viktig element også for Fagforbundets advokater, sier hun, men legger til at «det er enighet om at Forbundsadvokatene overhodet ikke skal være lønnsledende eller skulle kunne sammenligne seg med de store advokatfirmaene».

- Men det er en klar forventning om at Fagforbundets advokater skal ligge på omtrentlig samme nivå som advokatene i LO. Skal Fagforbundet rekruttere og beholde de gode advokatene, må lønnen ligge i dette sjiktet.

- Lederen for de 22 advokatene sier at gjennomsnittslønnen for deres advokater er en million og at han tjener i underkant av 1,2 millioner kroner. Det viser at dere ligger atskillig høyere enn advokatene i LO og er lønnsledende?

- LO har en annen sammensetning av lønnen.

- Men LO sier snittlønnen på én million for deres advokater både er grunnlønn og salærene advokatene får gjennom sakene de fører?

- Jeg kan ikke kommentere det andre får før vi har fått undersøkt nærmere.

- Hvordan forsvare overfor medlemmene at en gruppe i forbundet får så store tillegg, mens de ikke får?

- Det ligger i begrunnelsen av advokatavlønningen til Fagforbundet som jeg allerede har gitt.

- Dere bryter bevisst enigheten om at det sentrale oppgjøret skal være retningsgivende: Utover det sentrale lønnsoppgjøret som gis alle, vurderes advokatenes lønn hvert annet år slik at de ikke blir akterutseilt i forhold til sammenliknbare advokatstillinger i LO?

- Der kan jeg igjen bare vise til argumentene for vår advokatavlønning.

- Når ikke engang LO forholder seg til at rammen gjelder, så gir det et signal til andre om at ikke de heller trenger å holde seg innenfor rammen: Alle har noen de sammenlikner seg med og som de vil ha like god lønn som?

- Fagforbundet slåss om de beste advokatene til å føre saker for medlemmene, da er vi nødt til å forholde oss til den lønnen som denne yrkesgruppen tilbys i deres arbeidsmarked.

- En advokat har avtalefestet at han skal ha samme lønn som en kollega: Da er det ikke akkurat egen innsats som bestemmer lønnen?

- Arbeidslivet i Norge er basert på sentrale, kollektive avtaler og lokale avtaler som omfatter de fleste arbeidstakere i en sektor, bransje, yrke eller arbeidsplass, sier Fagforbundets informasjonssjef.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder