HVILER: Jan Øren har forlatt Rødøy der han har vikariert tre ganger i år. Sommeren som eneste lege har vært svært hektisk, sier han. Foto: Hallgeir Vågenes, VG,

Væpnet politi hentet frisk lege med helikopter

Frisk og stabil, var dommen fra legen som undersøkte vikarlege i Rødøy, Jan Øren (64). Da var han blitt hentet av bevæpnet politi og fraktet i helikopter for psykiatrisk sjekk.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Legen som undersøkte Øren ved legevakten i Bodø anså ham imidlertid som frisk og mentalt stabil. Han mente også det var unødvendig å ta blodprøve for å undersøke eventuell ruspåvirkning. Øren overnattet på hotell og tok hurtigbåten tilbake til Rødøy dagen etter.

Hendelsen, som skjedde onsdag i forrige uke, har vakt stor oppsikt på øya og innbyggerne etterspør svar på hva som ligger bak. Flere har forholdt seg til legen samme dag som politiaksjonen fant sted og forstår ikke det voldsomme politioppbudet.

Jan Øren har etter at hendelsen ble kjent, jobbet for å få vite hva meldingen til politiet om ham handlet om.

- Når dette blir kjent, vil jeg ha svar. Jeg ble «pågrepet» av politiet mens jeg satt fredelig og spiste middag, påført håndjern og transportert av fem politimenn med maskinpistoler til lege som mente jeg var helt frisk. Jeg opplever hendelsen som et kraftig overgrep. Det er også et overgrep at jeg ikke får vite hvorfor dette skjedde, sier Øren.

Han har de siste dagene vært i kontakt med politiet i Bodø og på Vestlandet der han nå befinner seg, for å få vite hva som er meldt inn. Han har søkt juridisk hjelp for å få innsyn i dokumentene om seg selv.

Troverdige personer

– Informasjonen som operasjonsleder mottok var dramatisk, og kom fra troverdige personer, sier politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt.

Det var han som beordret bevæpning.

– Dette var en helsesak. Politiet ble anmodet om å fremstille en person for lege, opplyser Heir.

På grunn av oppdragets karakter og distansen ble det rekvirert et Sea King-helikopter fra 330-skvadronen i Bodø.

Han bekrefter at tjenestefolkene hadde med seg maskinpistoler, pistoler, skuddsikre vester, hjelmer og skjold på oppdraget.

– Vi sendte ut mannskap som var forberedt på en vanskelig situasjon. Da vi kom fram, var ikke situasjonen så dramatisk som de første meldingene tilsa. Innsatsleder beordret derfor at en del av utstyret skulle legges igjen i helikopteret. Selve hentingen av personen foregikk rolig og greit, forteller Heir til VG.

Opprørt

Styreleder Alf Hagen ved Klokkergården, spisestedet på Rødøya hvor legen ble hentet, var vitne til aksjonen. Han er fortsatt opprørt.

- Jan Øren har spist hos oss mange ganger og han oppførte seg helt normalt også denne kvelden. Han hadde spist torsk og sei og var i ferd med å avslutte middagen da politiet kom. Det så ut som scener fra en gangsterfilm. Her ute bor det 200 mennesker, det skal veldig mye til før politiet kommer. Folk er oppskaket. Hvorfor kommer de og henter en rolig mann på en så voldsom måte? Vi vil ha noen svar, sier Hagen.

SPISTE HER: Klokkergården på Rødøy. Personalet låste seg inne i sidebygniningen. Noen gikk i dekning bak huset. Foto: ,

Han forteller at politiet ringte ham fordi de trengte transport fra helikopteret og til Klokkergården. Hagen tilbød da skyss i stedets minibuss.

- Da jeg så at det var terrorgruppen som kom, fikk jeg sjokk. Jeg spurte politiet om hvorfor de kom på den måten. De kunne gått stille og rolig inn i sivilt antrekk og hentet ham. I stedet omringet de bygningen og hentet ham ut med våpen, hjelm og skjold. Er det så mye ressurser, kan ingen klage på at det er lite penger i politiet.

Følger våpeninstruksen

Politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt sier at politiet bistår helsevesenet i en del situasjoner.

- Hvor ofte bevæpner politiet seg i helsesaker?

- Jeg har ikke tall på det, men det skjer fra tid til annen, for eksempel i forbindelse med pågripelser av psykisk ustabile personer som truer med bruk av kniv eller andre våpen.

LANDET HER: Her landet helikopteret med politiet som pågrep vikarlege Jan Øren på Rødøy 13.august. Det er ca 1 kilometer fra Klokkergården der han ble hentet. Foto: ,

Ifølge politiets våpeninstruks heter det at politisjef kan gi ordre om bevæpning med skytevåpen når:

* Konkrete opplysninger eller omstendighetene for øvrig gir grunn til å tro at politimann i tjenesteoppdrag vil stå overfor bevæpnet person.

* Oppdraget fremstår som særlig farlig for de impliserte politimenn.

* Oppdragets karakter gjør bevæpning nødvendig av andre grunner.

Heir anser saken som avsluttet fra politiets side.

– Politiet bisto helsevesenet. Saken ligger der nå. Den blir ikke etterforsket fra vår side, sier Heir.

Jobbe sent

Jan Øren, som tidligere på dagen hadde hatt to pasienter på kontoret, spiste godt på Klokkergården fordi han planla å jobbe utover kvelden med rapportskriving og annet kontorarbeid før han skulle reise fra Rødøy etter vikariatet.

Rødøy er en av mange utkantkommuner som sliter med å få en stabil legedekning. Jan Øren var i ferd med å avslutte sin tredje periode som vikarlege. Bergenseren - som er spesialist i allmennmedisin - har jobbet 34 år som lege.

- Det var så mye å gjøre og så store problemer med datasystemet, at papirarbeidet hopet seg opp. Jeg spurte helseledelsen i kommunen om å få jobbe to dager ekstra for å få dette unna, noe de sa nei til. Derfor hadde jeg bestemt meg for å jobbe utover kveld og natt for å bli ferdig, sier Øren.

Han mener han har hatt et godt forhold til innbyggerne i Rødøy. Han sier han har vært kritisk til organisering av legetilbudet i kommunen og datasystemet på legekontoret. Dette mener han kan ha skapt et anstrengt forhold til kommuneledelsen.

Øren har ved en del anledninger snakket om at han har tilgjengelig en lovlig og godkjent spray til bruk ved selvforsvar.

- Det har jeg skaffet meg etter tidligere truende opplevelser med pasienter. Jeg har også snakket i ulike private sammenhenger om at jeg mestrer diverse fysiske forsvarsteknikker til eventuelt bruk i ekstreme selvforsvarssituasjoner, sier Øren som har lurt på om dette har skremt helseledelsen i kommunen.

At han skal ha oppført seg på en måte som gjorde at tungt bevæpnet politi ble sendt for å hente ham, forstår han ikke.

To dager etter politiaksjonen flyttet Øren tilbake til hjemstedet på Vestlandet.

Forstår ikke reaksjonen

VG har hatt flere lange samtaler med Øren som i detalj har gått gjennom hendelser i vikarperioden som kunne forklare det voldsomme politioppbudet.

– Jeg har vært den eneste legen i kommunen i sommer og har jobbet voldsomt mye. I juli hadde jeg 20 døgn sammenhengende vakt uten pause. Det vil si at jeg hadde vanlig vakt på legesenteret på dagtid og rykket ut med legebåten ved akuttoppdrag. Jeg har hatt mange døgn med nattejobbing til fire-fem-tiden om morgenen, før dagvakt på legesenteret fra åtte-ni-tiden. Jeg var på slutten av vikariatet veldig sliten og hadde to verbale konfrontasjoner med legen som skulle avløse meg. De handlet om dataproblemene på kontoret. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skulle føre til at politiet kommer i helikopter og henter meg med tungt bevæpnede mannskaper, sier Øren.

Kollegaen avviser at han har hatt befatning med saken og henviser til helsesjefen.

Bekymringsmelding

Fylkeslegen i Nordland bekrefter at han har mottatt en bekymringsmelding fra helse- og omsorgssjefen i Rødøy kommune om lege Jan Øren.

– Kommuneledelsen meldte inn sin bekymring angående den aktuelle legen forut for politiaksjonen. Vi ga råd og veiledning i den forbindelse. Jeg har også hatt en oppfølgingssamtale med kommuneledelsen denne uken, bekrefter fylkeslege Jan-Petter Lea overfor VG.

Fylkeslegen vil nå vurdere om det er grunnlag for å reise tilsynssak mot Øren. Han ønsker imidlertid ikke å gå inn på innholdet i bekymringsmeldingen fra Rødøy kommune.

Jan Øren har ingenting imot at det blir reist tilsynssak mot ham.

- Da får jeg i hvert fall vite grunnlaget for politiaksjonen, og en mulighet til å imøtegå eventuell kritikk.

Ingen kommentar

Ifølge Helsedirektoratets og Politidirektoratets rundskriv om helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke, er det helsetjenestens ansvar å vurdere om bistand fra politiet er nødvendig.

Ifølge rundskrivet vil politiets bistand først og fremst nødvendig i følgende tilfeller:

* Ved behov for fysisk maktutøvelse utenfor institusjon.

* Når en person antas å ville påføre seg selv eller andre skade og helsepersonell ikke er i stand til å avverge dette.

* Når det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale.

Helse – og omsorgssjef i Rødøy kommune, Maj-Britt Hafsmo, vil ikke svare på spørsmål om saken.

- Jeg har taushetsplikt, sier hun.

- Var det riktig å bruke fem bevæpnede polititjenestemenn for å hente legen?

- Det har jeg ingen kommentar til.

- Er saken riktig håndtert av kommunen?

- Det kommenterer jeg heller ikke. Vi har alltid evalueringer når vi har hatt spesielle situasjoner.

- Jan Øren sier at han var alene lege i kommunen i store deler av sommeren og at han jobbet vakt i 20 døgn sammenhengende uten avløsning. Var legedekningen forsvarlig i sommer?

- Det vil jeg ikke uttale meg om. Vi har flere leger, men jeg har ikke antallet i hodet, sier Hafsmo.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder