NEGATIV: Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, er negativ til regjeringens nye krav til bemanning. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

KS sier nei til bemanningsnorm i barnehagene

Kommunenes interesseorganisasjon KS mener Regjeringens forslag om bemanningsregler for barnehagene er en blindvei.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- KS ber Regjeringen rette opp i underfinansieringen av barnehagene før den lanserer nye, dyre og krevende reformer for kommunesektoren, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) varsler at den nye stortingsmeldingen om barnehager vil inneholde krav til bemanning. Dette mener KS er en dårlig løsning.

- Finnes ikke nok barnehagepersonale

- Mange barnehager har god bemanning, men vi vet at vi samlet sett mangler flere tusen førskolelærere. Det er ikke fordi barnehagene ikke vil ansette dem, men fordi de ikke finnes. En bemanningsnorm i seg selv skaffer ikke en eneste ny førskolelærer, sier Helgesen.

KS mener at denne type pålegg svekker kommunenes handlingsrom i arbeidet med å levere best mulig tjenester ut fra de midler som er tilgjengelig.

Bemanningsbehovene varierer

Helgesen påpeker at det også er stort behov for ingeniører og annet teknisk personell, men at bemanningsbehovene er ulike fra kommune til kommune.

- Stadig flere normer, lovfestede rettigheter og annen detaljstyring fra statens side vil gjøre det enda vanskeligere å finne gode, enkle løsninger som passer innbyggerne i den enkelte kommune, sier styrelederen i KS.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder