FIKK GRØNT LYS: Øyvind Halleraker fikk klarsignal fra Høyre-ledelsen til å kombinere jobben i transportkomiteen med vervet som visepresident i lobbyorganisasjonen til bompengeselskapene i Europa. Foto: Jan Petter Lynau

Høyre-ledelsen: - Anså ikke bom-toppverv som problematisk

(VG Nett) Øyvind Halleraker har partiledelsens velsignelse til å jobbe med bompengespørsmål til tross for at han er visepresident i bomselskapene lobbyorganisasjon.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I en tekstmelding til VG skriver Høyres sekretariatsleder Lars Øy:

«Gruppeledelsen var kjent med vervet i ASECAP i 2005. I forbindelse med komiteplasseringen ble dette vervet ikke ansett som problematisk.»

Visste ikke

VG skriver onsdag at Halleraker også har vært saksordfører for et bomprosjekt hvor hans kone har betydelige økonomiske interesser.

Men til tross for at Høyre-ledelsen var informert om Øyvind Hallerakers engasjement for bomselskapene, sier flere i transportkomiteen at de aldri har hørt om dette før.

- Jeg var ikke kjent med dette fra før av. Øyvind Halleraker er kollega i komiteen, så jeg vil ikke kommentere dette ytterligere, sier Frps Bård Hoksrud.

VISSTE IKKE: Bård Hoksrud var ikke kjent med visepresident-vervet til Halleraker. Samferdselsminister Marit Arnstad sier hun er kjent med at det har vært snakket om Hallerakers mange roller. Foto: Trond Solberg

Viktig med ryddighet

Sammen med Anne Marit Bjørnflaten (Ap) er Hoksrud nestleder i komiteen.

- Jeg er ikke gjort kjent med at hans kone har økonomiske interesser i bompengeselskap.

- Hva synes du om det?

- På generelt grunnlag mener jeg det er viktig at selv om stortingsrepresentanter sier ikke å kunne være inhabile, så er det ekstremt viktig at man opptrer ryddig og at det er transparens, sier Bjørnflaten. Hun vil ikke kommentere Hallerakers sak konkret.

Hareide: Visste om rollene hans

Det vil derimot komiteleder Knut Arid Hareide (KrF), som sier han var kjent med Hallerakers sterke engasjement og tilknytning til bomselskapene.

VISSTE: Høyre-leder Erna Solberg og komiteleder Knut Arild Hareide. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

- Ettersom vi kommer fra samme sted så har jeg vært godt kjent med rollene han har spilt. Han var blant annet mannen bak trekantsambandet.

Hareide sier til VG at Halleraker ikke selv har henvendt seg til ham for å drøfte sin habilitet i bomsaker.

- Men jeg har ikke opplevd det som problematisk. Det skal veldig mye til før du blir inhabil som stortingsrepresentant. Det er en helt annen habilitetstenkning hos lovgiver enn hos et utøvende organg.

- Situasjonen ville for eksempel ha vært en helt annen dersom han hadde vært samferdelsminister, for eksempel, sier Hareide.

Den mest engasjerte

Han sier det er få som er så engasjerte i bomselskapene som Halleraker.

- Han er vel den som er mest engasjert i og opptatt av disse spørsmålene, sier Hareide.

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vil overfor VG ikke gi uttrykk for hva hun mener om Hallerakers engasjement. Halleraker har stilt en rekke spørsmål til samferdselsministeren om bompenger i Stortinget.

- Jeg har hørt snakk om det, men jeg har ingen kommentar til det, sier Arnstad.

Hans eget ansvar

Professor i offentlig rett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sier til VG at stortingspolitikere har et særlig ansvar for å ivareta sin egen habilitet.

- Det ville være støtende hvis stortingsrepresentanter stiller mindre krav til sin egen habilitet enn de gjør til statsrådene og forvaltningen, sier Bernt.

Forvaltningsloven, som blant annet setter kravene for habilitet i staten, gjelder ikke for Stortinget.

- I en slik situasjon har en stortingsrepresentant et selvstendig etisk ansvar for unngå å sette seg i slike situasjoner. Det er viktig for respekten for våre folkevalgte at det ikke kan reises spørsmål om de har personlige egeninteresser i slike saker.

Halleraker skriver i en epost til VG at han mener han til enhver tid har informert komitéledelsen om sine verv, men at han ikke har informert om konas næringsvirksomhet.

«Som stortingsrepresentant hadde jeg ingen mulighet til å påvirke selskapets økonomiske interesser, og mente derfor ikke at var noen økonomisk konflikt. Når jeg nå ser at noen likevel kan stille spørsmål om dette, ville jeg nok vurdert det annerledes i dag», skriver han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder