– Ingenting er klart før alt er klart

SNART I MÅL: Justisminister Anders Anundsen er klar til å levere stortingsmeldingen om fremtidens politi. Foto:Fredrik Solstad,

Nå kommer den store politireformen: Justis-Anders vil ikke røpe kortene

Justis- og beredsdkapsminister Anders Anundsen vil hverken bekrefte eller avkrefte at politireformen kommer onsdag eller hvor mange politidistrikter det til slutt blir i Norge.

  • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

I ettermiddag skal det det etter det VG får opplyst være et avsluttende møte mellom de to regjeringspartiene Høyre og Frp og Venstre som siden tidlig i fjor høst har forhandlet om ny politireform, etter at KrF trakk seg ut. At dette møtet virkelig skal finne sted vil statsråden heller ikke kommentere.

Regjeringen foreslår at Norge skal ha 12 politidistrikter i den nye politireformen som legges frem på onsdag, etter det VG får opplyst.

Fra 27 til 12 distrikter

Høyre, Frp og Venstre er enige om at dagens 27 politidistrikter reduseres til 12.

Alle dagens politidistrikter skal få nye geografiske grenser, med unntak av Oslo politidistrikt, opplyser kildene.

Særlig blir det store endringer i strukturen i Nord-Norge, som i dag har sju distrikter.

Det blir også en dramatisk nedgang i antallet politi- og lensmannskontorer fra dagens 354. Det blir nå opp til hver enkelt politimester å bestemme hvor mange kontorer hvert enkelt distrikt skal ha.

Men på dette punktet er Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge klar på at både dette og hvem som skal ansettes som politimester er spørsmål som må politikerne skal avgjøre.

– Vi er i god dialog, men som vi bruker å si: Ingenting er klart før alt er klart, sier Anundsen (Frp).

– Når kommer reformen?

– Så raskt som overhodet mulig.

Vil ha bredt forlik

– Opposisjonen er bekymret for at dere vil trumfe gjennom en reform med knappest mulig flertall?

– Vi har hele tiden satset på å få til et bredt forlik, men dessverre takket Ap, SV og Sp nei da vi i mai i fjor inviterte dem til samarbeid. Men på generelt grunnlag vil jeg si at det er viktig i en reform som denne å ha god forankring politisk.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det er flere årsaker til det, men dette er en reform som skal gjelde i mange 10-år fremover og da er det mange hensyn å ta.

– Kommer dere i mål?

– Det er selvfølgelig intensjonene og vi har jobbet lenge for det.

– Hva har vært det vanskeligste?

– Som sagt; vi er i en prosess og ingenting er klart før alt er klart.

Ingen fasit

– Blir det 12 politidistrikter?

– Vi har en god dialog også når det gjelder dette med antall distrikter.

Anders Anundsen sier at tonen har vært god under forhandlingene og at det har kommet mange konstruktive innspill og bidrag.

– Politianalysen, som kom i juni 2013, har ikke vært ment som noen fasit. Det har derfor vært nødvendig også å se på forhold som ikke ble beskrevet i den rapporten.

Leder for justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), har følgende kommentar:

– Vi vil lese forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre nøye, og mener det er et mål at en reform som skal ha så stor betydning for folks trygghet og sikkerhet bør ha bred, tverrpolitisk forankring, sier Tajik.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder