VILLIG TIL Å SNU: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) kommer fagbevegelsen litt i møte. FOTO: PETTER EMIL WIKØREN Foto: ,

Åpner for å snu om midlertidige

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier han ikke er mer katolsk enn paven: Han er villig til å snu vedrørende midlertidighet, hvis hans forslag ikke gir ønsket effekt.

  • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

En tilnærmet samlet fagbevegelse, med LO, YS og Unio i spissen har protestert kraftig mot arbeids- og sosialminister Robert Erikssons (Frp) forslag til endring av arbeidsmiljøloven, som vil gi adgang til midlertidig ansettelse i ett år.

Svært uenige

Det spesielle er at partene har totalt ulikt syn på konsekvensene:

Eriksson sier omleggingen vil gi flere i jobb.

Fagbevegelsen mener konsekvensen blir det stikk motsatte: Det vil gi flere i midlertidige stillinger.

– Jeg skjønner at en del reagerer på at vi ser så forskjellig på konsekvensene. Jeg er overbevist om at vi har rett og at det å åpne for mer midlertidighet, vil gjøre at flere som i dag står utenfor arbeidslivet kommer inn og får seg jobb. Flere undersøkelser viser nettopp det at midlertidige stillinger kan være et springbrett inn i arbeidslivet, og da spesielt for ungdom.

– Hvis fagbevegelsen får rett; snur du?

– Ja, i den grad det mot formodning skulle skje – og jeg tror altså ikke at det vil skje – men hvis det skulle bli utfallet, er jeg villig til å reversere lovendringen. Jeg er verken full av meg selv eller mer katolsk enn paven: Virker ikke våre virkemidler, er jeg villig til å finne nye virkemidler. Det viktigste for meg er å få flere som i dag står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet, samt å gi virksomhetene bedre tilgang til arbeidskraft.

NHO

Han sier de trolig trenger fem år på å evaluere ordningen og konsekvensene, men erkjenner at resultatene vil bli målt lenge før det.

– Ett år er for kort tid, fordi ordningen vil gi åpning for å ansette folk midlertidig i ett år. Men hvis konsekvensene er klare og entydige etter to år vil vi vurdere veien videre, sier han.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund foretok det samme grepet i et intervju med Klassekampen i forrige uke:

Dersom man ender opp med å erstatte de som nå har fast jobb med midlertidige, bør lovendringen reverseres, sa hun.

– Jeg er glad for at NHO er enige med oss i at det å gi adgang til midlertidige ansettelser i ett år, vil føre til at flere kommer i jobb. Hvis det viser seg ikke å bli utfallet og at det i stedet blir flere midlertidige stillinger og ingen økning av folk som kommer inn i jobb, er jeg villig til å snu.

Her er ordningen

Han er opptatt av at regjeringen, når de nå foreslår en «generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil 12 måneder», har lagt inn tre begrensninger som han mener vil bidra til å hindre misbruk av ordningen.

1. Karantene: Får arbeidstaker ikke videre ansettelse i virksomheten, foreslås en karanteneperiode på 12 måneder før samme eller en annen arbeidstaker kan ansettes for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.

2. Kvote: Det foreslås at arbeidstakere ansatt på det generelle grunnlaget ikke kan omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten.

3. Arbeidstid: Det foreslås også at det ikke skal være adgang til individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for personer som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

– Omlag 31 prosent i yrkesaktiv alder står i dag utenfor arbeidslivet. Jeg ønsker at flere av dem skal innenfor og tror sterkt på at disse omleggingene vil bidra til det, samtidig som begrensningene vil bidra til å hindre at midlertidigheten vil øke, sier Eriksson.

Mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Lønn
  3. Solberg-regjeringen

Flere artikler

  1. Forslaget om midlertige ansettelser: To Frp-statsråder i strid

  2. Nå realiserer han sin omstridte omlegging i arbeidslivet: Frp-Eriksson vil ta fra fagforeningene vetorett

  3. Vandrer rett inn i løvens hule: Eriksson skal tale på demonstrasjon mot egen politikk

  4. Kvinneopprør mot Frp-Eriksson

  5. Kristin Skogen Lund sjokkert over LO-trussel

  6. Eriksson: Mange demonstrerer uten å vite mot hva

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder