Hver fjerde jente i Forsvaret blir sex-trakassert

Publisert:
INNENRIKS

Nulltoleranse har ikke hjulpet

Forsvaret: Samfunnet har blitt veldig seksualisert

23 prosent av de kvinnelige soldatene i Forsvaret oppgir at de er blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at dette er svært alvorlig.

Selv om Forsvaret sier at de har nulltoleranse for seksuell trakassering, øker andelen jenter som har opplevd sex-trakassering under tjenesten i Forsvaret.

I 2010 oppga 20,3 prosent av jentene i den store Vernepliktundersøkelsen, at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering. I 2012 var tallet 22 prosent, mens i 2013 sa hele 23 prosent av jentene at de opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet.

Nå vil alle partier i Stortinget ha slutt på dette.

- Det er uhyre alvorlig, og jeg er bekymret fordi dette ikke går ned. Det kan svekke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret, dersom Forsvaret selv ikke får bukt med dette, sier Helge Thorheim (Frp), medlem av Stortingets kontrollkomite, til VG.

- Nulltoleranse

Hele komiteen sier at de ser med bekymring på den høye andelen, og forventer at problemene blir tatt på alvor og følges opp. Og onsdag formiddag måtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) svare for regjeringens syn i Stortinget.

- Min tydelige beskjed er at det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Forsvaret, sier Søreide til VG.

Ombudsmannen for Forsvaret omtaler undersøkelsen bredt i sin årsrapport. Han skriver at syv prosent av jentene opplever slik uønsket adferd «i meget stor grad», 11 prosent «i stor grad», 46 prosent «i noen grad» og 37 prosent «i liten grad».

Omlag halvparten av de som er utsatt for uønsket adferd sier likevel at de er blitt mer positiv til videre tjeneste i Forsvaret, skriver Ombudsmannen.

- Vi jobber hardt med holdninger og vi har stor oppmerksomhet på jentenes situasjon. Det er ingen unnskyldning for Forsvaret, men dessverre arver vi holdninger som finnes i resten av samfunnet også, legger hun til.

Må opp i systemet

Det er bred politisk enighet om snarest mulig å innføre verneplikt både for kvinner og menn. 1997-kullet blant jentene er trolig de første som blir omfattet av verneplikten.

Forsvarsdepartementet har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om maskuline kulturer i Forsvaret. Eriksen sier at et viktig funn, er at sex-trakassering og uønsket adferd blir adressert tydeligere dersom det rapporteres høyere opp i systemet enn til avdelingsbefalet.

- Det ser ut til at bekymringsmeldinger som går høyere opp i systemet, gjør hele ledelsen oppmerksomme på problemet, og at det da blir tatt affære i større grad, sier Søreide.

Fellesrom demper spenninger

Til forskernes overraskelse, viser undersøkelser at fellesrom med gutter og jenter også er dempende på mulig seksuell tilnærming. Forskerne kaller det «avkjønnende».

- Det er ikke et tiltak som egner seg over alt, men vi ser at det kan dempe noen spenninger at man bor så tett på hverandre at spørsmålet om ulike kjønn ikke lengre blir så sentralt, sier hun.

Stortinget har bedt om en snarlig tilbakemelding på om Forsvaret klarer å dempe problemet med sex-trakassering mot den økende andelen jenter som gjennomfører verneplikten.

Seksualisert samfunn

Forsvaret sier at det er uakseptabelt at hver fjerde kvinne rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet.

- Vi jobber hardt og målbevisst for å få ned den prosentandelen. Vi har et mål om nulltoleranse, sier personaldirektør Tom Simonsen til VG.

- Hvorfor lykkes dere ikke med det?

- Det er et komplisert og mangefasettert spørsmål. Når det gjelder de vernepliktige kommer de fra det sivile samfunnet, og det har etterhvert blitt et relativit seksualisert samfunn. En del har angivelig feiret russetid. Jeg tror at det er noe tid å omvende kulturen til den standarden vi ønsker å få i vår organisasjon, sier Simonsen.

- Hvorfor nevner du russetiden?

- Vi har en tese om at samfunnet har blitt veldig seksualisert, og at det er stor seksuell oppmerksomhet også i russefeiringen, sier Simonsen, som understreker at det ikke gjelder alle.

- Hvordan skal dere få bukt med problmet?

- Viktige elementer i det arbeidet er å ha fokus på ledere. Vi jobber mye med holdninger og hviklet verdigrunnlag vi skal ha i organisasjonen. Så gjør vi også mer aktive tiltak, som å prøve ut fellesrom under førstegangstjenesten.

Her kan du lese mer om