Andhøys advokat: - Han ønsker saken prøvd i retten

ANDMELDES: Norsk Polarinstitutt har overlevert en anmeldelse mot lederen av Nilaya-ekspedisjonen, høyst sannsynlig Jarle Andhøy. Her er Nilaya, senere omdøpt Berserk, ved havnen i Puerto Williams i Chile hvor båten ble holdt i arrest i flere dager. Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

Polarinstituttet anmelder lederen av Nilaya-ekspedisjonen

(VG Nett) Norsk polarinstitutt har i dag overlevert en anmeldelse mot ekspedisjonslederen av Nilaya til Troms politidistrikt.

  • Sindre Murtnes

Artikkelen er over syv år gammel

Det bekrefter leder for Norsk Polarinstitutt Jan-Gunnar Winther overfor VG Nett.

- Vi har anmeldt lederen for ekspedisjonen for brudd på meldeplikten og manglende forsikring, sier Winther til VG Nett.

- Betyr det i praksis Jarle Andhøy?

- Vi kan ikke utelukke at det er noen andre som er ansvarlig for ekspedisjonen, sier Winther.

- Verken godkjenning eller forsikring

Han forteller at grunnlaget for anmeldelsen er tilsvarende fjorårets anmeldelse, da Andhøy fikk en bot på 25.000 kroner for brudd på miljøforskriftene for Antarktis.

- En hver norsk leder må ha en godkjenning før man legger ut på ekspedisjon ved Antarktis, og Nilaya-ekspedisjonen er ikke godkjent. Her foreligger det heller ikke en forsikring, sier Winther.

I fjor godtok Andhøy forelegget, men i år har han gitt signaler om at han vil gå rettens vei hvis en anmeldelse skulle foreligge.

Vil ikke godta bot

Andhøys advokat Nils Jørgen Vordahl bekrefter overfor VG Nett at Andhøy vil ha saken prøvd i retten.

- Jeg har ikke sett anmeldelsen, men jeg antar at det mest vesentlige er identisk med den i fjor. Jeg har snakket med ham om en eventuell anmeldelse, og da var det ikke aktuelt å vedta forelegget. Han ønsker saken prøvd i retten, sier Vordahl.

FORSVARER ANDHØY: Advokat Nils Jørgen Vordahl sier at Jarle Andhøy ikke vil godta en eventuell bot. Foto: FRODE HANSEN / VG


- Hvorfor det?

- Av flere grunner. For det første vil forsvaret legge mye arbeid i å søke avklart om like tilfeller blir behandlet likt. Dersom det skulle vise seg at regelverket er praktisert med ulik grad av strenghet vil det være naturlig å avklare årsaken til dette. Hvorvidt dette skyldes en ulik praktisering av vilkåret for meldeplikten er bevistema av avgjørende betydning for om det er begått en straffbar handling, sier Vordahl, og fortsetter:

- Jeg antar vi kommer til å be Norsk Polarinstitutt om fullstendig innsyn i søknader relatert til tilsvarende turer som Andhøys «Berserk-ekspedisjoner». Dersom handlingen er straffbar mener forsvaret det er viktig å få frem det straffverdige i det han har gjort, sier Vordahl.

Han mener forurensningen fra seilbåten er «ubetydelig».

- Han har seilt med en forholdsvis liten seilbåt uten på forhånd å ha fått tillatelse fra norske myndigheter. Det straffverdige i handlingen ligger i «rot i dokumenter», sier Vordahl.

- Må vurdere gjentagelsesaspektet

Ved brudd på Forskrift om vern av miljøet i Antarktis er strafferammen bøter eller fengsel i inntil ett år.

- Vi er kjent med at det skulle komme en anmeldelse i dag, men vi har ikke registrert og fordelt den ennå, sier politiadvokat Torstein Lindquister ved Troms politidistrikt.

- Normalt sett er det bot i slike tilfeller, men det vi må vurdere nærmere denne gangen er jo gjentagelsesaspektet. Men som sagt, det vurderer vi når vi mottar anmeldelsen, fortsetter han.

Jarle Andhøy og «Nilaya», senere omdøpt «Berserk», ble tatt i arrest av chilenske myndigheter før påske på grunn misforståelser rundt dokumentasjon og blindpassasjeren Busby Noble.

Nå skal Andhøy være på vei til Ushuaia i Argentina for å reparere broen på båten før de vender nesen mot Norge. Det er imidlertid usikkert når Andhøy ankommer hjemlandet.

«Nilaya»-ekspedisjonen var et forsøk på å finne ut hva som skjedde med «Berserk» som forsvant i Sørishavet 22. februar i fjor.

Nordmennene Robert Skaanes (34) og Tom Gisle Bellika (36), samt sørafrikaneren Leonard J. Banks (32) var om bord «Berserk» da båten forsvant, mens Jarle Andhøy og Samuel Massie (19) var på land.

Andhøy er imidlertid ikke fornøyd med svarene han fikk fra «Nilaya»-ekspedisjonen og newzelandske myndigheter, og han vurderer å legge ut på nok en ekspedisjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder