PÅ OVERTID: Riksmegler Nils Dalseide møtter pressen under meglingen tirsdag kveld. Meklingen foregår på Thon Hotell Opera utover natten. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Enighet i industrien: lønnsøkning på 3,3 prosent

Etappe-megling 17 timer på overtid

Pressekonferanse straks

Partene i Norsk Industri og Fellesforbundet har nå kommet til en løsning.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Like etter 16.30 opplyser informasjonsansvarlig i Fellesforbundet Vidar Grønli at det blir pressekonferanse før 18.30.

Sentrale kilder opplyser nå til VG at partene er enige om 75 øre i generelle lønnstillegg. Den økonomiske rammen på oppgjøret utgjør 3,3 prosent økning.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen bekrefter nå at forslaget om avtale er enstemmig godkjent av Norsk Industri, og ifølge Lier-Hansen jobber fremdeles Fellesforbundet med å gå gjennom avtalen.

Hovedpunktene i avtalen skal etter hva VG erfarer være:

* Partene er enige om å utrede et bredere tjenestepensjonssystem.
* Et generelt tillegg til alle på kr 0,75
* Ekstra tillegg for Teko på kr 1,25
* Tariffesting av 2-4 rotasjon offshore
* Økning av offshoretillegget med kr 3 i år og 2 kr neste år
* Videreføring av rammeavtalen for innabeidingsordninger
* Økning av satsene i overenskomsten
* Bestemmelse som styrker ufaglærtes mulighet til å ta fagbrev
Bestemmelse som legger til rette for styrket opplæring i språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur for arbeidsinnvandrere
* Sterke forpliktelser fra regjeringen om fagopplæring og om norskopplæring for innvandrere
* Matpengesatsen er økt til kr 78,50

Ifølge kilder NTB har snakket med, skal partene være enige om å utrede arbeidstakere i privat sektors innflytelse på pensjonsordningene.

Meglingen i frontfaget har nå snart pågått i 17 timer på overtid.

Begge parter deltar

Begge parter, både Fellesforbundet og Norsk Industri, skal delta på pressekonferansen sammen med Dalseide.

Det kan bety at partene har kommet fram til en løsning de kan anbefale sine medlemmer. Det har nemlig vært ventet at de sammen skulle annonsere enighet, mens et brudd ville bli annonsert av riksmekleren alene mens partene ville holde pressekonferanse hver for seg.

Grønli ber om at pressen ikke tolker noe inn i måten pressekonferansen avvikles på.

Klokken 17.30 melder NRK at partene skal ha kommet til en enighet. Det bekrefter kilder overfor NRK.

Stor usikkerhet

Like før klokken 15 opplyser en sentral kilde til VG at partene nærmer seg en løsning.

- Det ser ut som vi er i ferd med å utvikle noe som kan se ut som en løsning, men det kan fortsatt ta noe tid, sier kilden.

Informasjonsdirektør i Norsk Industri, Finn Langeland, mener det er vanskelig å si når partene vil komme til enighet.

- Det er vanskelig å antyde hvor lang tid dette vil ta, men jeg tror vi har en løsning etter 16 og før 22, sa Langeland.

Også Fellesforbundet tror meglingen vil drøye utover ettermiddagen.

- Ingenting tyder på at det blir noen enighet raskt, sa Grønli rundt 1330.

Ny mekler

En av årsakene til usikkerheten er at man har en ny riksmekler, Nils Dalseide: Partene har ingen erfaring med hvordan han tenker og jobber strategisk.

Vanligvis legger en riksmekler frem en skisse til løsning. Når riksmekleren gjør det, er det vanligvis et signal om at han er sikker på at han kommer til å få partene med på en løsning.

Skisse

Foreløpig er ingen slik skisse overlevert.

Det betyr ofte at det vil ta tid: Da skal forhandlingsdelegasjonene diskutere og ta stilling til om de skal si ja eller nei.

Nå foregår meglingen ved at riksmekleren etappevis innkaller Fellesforbundsleder Arve Bakke og som Norsk Industi-leder Stein Lier Hansen.

Helt til han ser om han greier å skyve de nær nok til at han kan foreslå en løsning.

Tolkes positivt

Faren for at over 11.000 industriarbeidere går ut i streik er fortsatt til stede, men det blir tolket som positivt at partene megler så mange timer på overtid.

Her er etter det VG har fanget opp, hovedpunktene i formiddag:

** For første gang gis det nå signaler om at det er innenfor rekkevidde å bli enige om pensjon. De skal nære seg en skisse til hvordan en enighet skal kunne formuleres.

** Men når det gjelder lønnstilleggene og offshore-tillegg og ny turnus, er det fortsatt stor avstand mellom partene nå i formiddag.

** Det kan se ut som om et kompromiss om at Fellesforbundet skulle gi støtte til en arbeidsgiverformulering om vikarbyrådirektivet, er på vei ut. Fellesforbundet skulle til gjengjeld få gjennomslag for at partene skal få overta almenngjøringsansvaret i sektorer med sosial dumping. Det er det ikke blitt enige om. Disse punktene er ute nå, men kan eventuelt komme inn igjen.

Sammenfattet:

Lønn og Nordsjø-løsning gjenstår, mens pensjonsfloken kan være i ferd med å finne en løsning.

- Vi vil megle utover formiddagen, sa riksmekler Nils Dalseide klokken ni.

- Det er fortsatt noen punkter som gjenstår og det vil gå noen timer til.

- Har du begynt på en skisse til løsning?

- Nei, det er foreløpig ikke grunnlag for det.

Han ble spurt om sjansene for å finne en løsning.

- Vi fortsetter så lenge det er mulig å finne en løsning. Vi er kommet noe lenger når det gjelder de to-tre sentrale punktene, sa han.

Tidligere i dag sa kilder til VG at dialogen er bra og at man er innstilt på å finne en løsning.

- Slik det ser ut akkurat nå, begynner det å løsne, slik at det er mulig å si at det går mot en løsning, sa en sentral kilde.

Men han legger til at det ikke er kommet noe gjennombrudd.

- Plutselig kan det skje ting som gjør at situasjonen endres, men det har gått i riktig retning, sa han.

Hvis streik rammer

Dersom meglingen ikke fører til noen enighet mellom partene, vil 9358 LO-organiserte i 102 bedrifter og 1972 fra YS-forbundene Parat og SAFE i til sammen 25 bedrifter legge ned arbeidet i morgentimene onsdag.

Streiken vil hovedsakelig ramme offshore og verftsindustri langs vestkysten, skriver NTB.

Ringvirkninger

Det er særlig strid rundt pensjon- og arbeidstidsbestemmelser mellom partene i frontfagsoppgjøret. Utfallet av meglingen er særlig viktig, ettersom det setter standarden for andre tariffoppgjør utover våren, derav betegnelsen frontfaget.

Dersom det blir streik onsdag, kan det føre til ringvirkninger i en rekke andre bransjer og sektorer i tiden framover.

Tautrekking

Delegasjonene til Norsk Industri og Fellesforbundet sitter i hver sine møterom på Thon Hotel Opera i Oslo. Riksmekleren har sitt eget kontor, men er ofte i møter med de ulike delegasjonene.

Mindre arbeidsgrupper fra delegasjonene jobber samtidig med å finne veier rundt enkelttemaer. Såkalt engere utvalg - toppene i forhandlingsdelegasjonene - har jevnlig møter, både sammen og separat, med riksmekleren.

- Arbeidsmåten er fornuftig. Vi veksler mellom diskusjon, saksbehandling og tautrekking, sier Dalseide.

Pensjon og turnus

Årets hovedoppgjør blir regnet som spesielt vanskelig, fordi spørsmålet om tariffesting av pensjonsordningene i privat sektor ligger på bordet.

LO ønsker at Fellesforbundet skal gå i front på dette punktet og åpne døren for andre forbund, mens arbeidsgiverne i NHO ikke ønsker pensjon inn i tariffavtalene.

I tillegg er det lagt fram krav om bedre turnusordning for oljearbeidere i Nordsjøen.

Fellesforbundets leder Arve Bakke har ellers krevd at medlemmene beholder kjøpekraften, og et ekstra løft for lavlønnede eller medlemmer med svak lønnsutvikling.

Parat krever blant annet reallønnsøkning og medbestemmelse på tjenestepensjon, samt en felles pensjonskasse og arbeidstidsbestemmelser på lik linje med øvrig norsk arbeidsliv.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen har på sin side vært opptatt av at bedriftene ikke må få utgifter som svekker konkurransekraften. NHO ønsker en lønnsvekst på under tre prosent.

VG/NTB

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder