LØFTER FAMILIEPOLITIKKEN: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Roger Neumann, VG

Varsler nytt løft for barnefamilier

Ett av fire skilsmissebarn i Norge lever fordelt på to hjem. Nå vil barneminister Solveig Horne (Frp) sørge for at samfunnet tilpasses den moderne familien.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er over ti år siden en regjering la frem en familiemelding - nå varsler statsråden at de kommer en ny.

- Mye har skjedd med norske familier siden 2003, og vi ønsker å løfte familien som institusjon med de verdiene regjeringen har på dette feltet, underbygger barne-, likestillings- og inkluderingsminister Horne.

25 prosent av norske barn i delte hjem bor to steder som følge av foreldrenes samlivsbrudd, ifølge tall fra 2013. I 2002 var prosentandelen åtte.

- Familien som institusjon står sterkt, og har blitt mer mangfoldig, oftere med bonusbarn, lesbiske og homofile foreldre og enslige foreldre, og vi er opptatt av å føre en politikk som gjør at familier kan leve slik de selv vil. Er dagens ordninger i tråd med behovet? Vi vil at alle systemer skal legge til rette for at dagens foreldre er rustet til å ta vare på barna sine, og gjøre dem trygge for å kunne møte det samfunnet vi har der mange føler press for vellykkethet, poengterer Solveig Horne.

Nå starter arbeidet med å innhente status for tingenes tilstand hos forskere, interessegrupper og ikke minst familiene selv.

Hva må gjøres for å få et bedre Familie-Norge? Delta i debatten her

- Vi vil lytte til familiene for å få innspill til hvordan vi som myndigheter kan legge til rette. Familien har en egen verdi, og er den viktigste omsorgs- og oppvekstarenaen vi har, understreker hun.

Fattige familier

Familiemeldingen skal inneholde forslag og fokus på gode oppvekstvilkår, likestilt foreldreskap, valgfrihet og fleksibilitet og trygge familier. I tillegg vil statsråden fokusere på omsorgssvikt, vold og overgrep, og fattige familier.

Nye tall viser at det er 78.200 barn og unge som lever i fattigdom i Norge. Det er en klar økning fra tidligere år.

- Det er skam knyttet til ikke å ha nok penger til å være med på det andre er med på. I tillegg er et sosialt sikkerhetsnett viktig. Vi må ta vare på dem som faller utenfor, påpeker hun.

Forrige familiemelding ble lagt frem av Bondevik II-regjeringen i 2003. Nå forventes Solberg-regjeringens familiemelding ferdig slik at den kan presenteres for Stortinget senest våren 2016.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder