REFSER REGJERINGEN: I en undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndteringer har Riksrevisor Jørgen Kosmo seks merknader til olje- og energidepartementets arbeid. Foto: FRODE HANSEN/VG

Riksrevisjonen: Mongstad-prosjektet ble undervurdert

Kritiserer kostnadsstyringen ** Bellona: En knusende dom over Borten Moe

Da Jens Stoltenberg lanserte CO2-rensing som «vår tids månelanding» i 2007, undervurderte han hvor vanskelig gjennomføringen kom til å bli.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det er blant konklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering, som ble presentert av riksrevisor Jørgen Kosmo tirsdag ettermiddag.

Planene om C02-rensing ved Mongstad-anlegget i Hordaland ble lansert med brask og bram i Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2007. Et fullskala renseanlegg skulle stå klart innen 2014 og med det bli «vår månelanding».

Riksrevisjonen slår imidlertid fast at kompleksiteten i gjennomføring av CO2-håndtering ble undervurdert da avtalen med Statoil ble undertegnet i 2006. De viser til at det har vist seg å være svært komplisert å planlegge og bygge fangstanlegg i stor skala nær et raffineri og kraftvarmeverk i drift.

Dette har ført til høyere kostnader og lengre gjennomføringstid.

Risiko for klimatiltaket

Regjeringens prestisjeprosjekt har vært preget av kostnadssprekker og forsinkelser.

PRESTISJEPROSJEKT: I sin nyttårstale i 2007 kalte statsminsiter Jens Stoltenberg Mongstad-prosjektet for «vår tids månelanding». Foto: NTB SCANPIX


I perioden 2007-2012 har regjeringen brukt til sammen 7,3 milliarder kroner på prosjektene på Kårstø og Mongstad.

- Høye kostnader kan også øke risikoen for at CO2-håndtering for kull- og gasskraftverk ikke vil vinne fram som klimatiltak, påpeker Riksrevisjonen i undersøkelsen.

- Gitt fra seg ansvaret

Riksrevisor Jørgen Kosmo påpeker videre at regjeringen gjennom avtaler har gitt fra seg mulighetene til å styre prosjektene og dermed også kostnadene.

- Staten har overlatt for mye av ansvaret til en av de andre aktørene. Det har vært uheldig, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonen viser blant annet til at beslutninger krever enighet mellom Statoil og Gassnova - det statlige selskapet som har ansvaret for CO2- håndteringer - og at Gassnova derfor ikke kan overstyre Statoil i spørsmål som gjelder kostnader.

- Knusende

Bellona-leder Fredreic Hauge mener Riksrevisjonens rapport er en knusende dom over olje- og energiminister Ola Borten Moe.

KRITISK: Bellonas Frederic Hauge. Foto: TERJE BRINGEDAL/VG


- Dette viser at dette prosjektet har blitt styrt av Statoil, og ikke olje- og energiministeren. Det er han som har ansvaret og forvalter dette, og det står rett ut at her har man ikke hatt god nok styring, og det har vært vår kritikk mot Senterpartiet og Borten Moe i lang tid, sier Hauge til VG.

Seks merknader

Om Teknologisenteret (TCM) skriver Riksrevisjonen at det er realisert med høyt ambisjonsnivå og høy standard, men høye kostnader kan redusere interessen for økt industriell deltakelse

Riksrevisjonen peker på følgende hovedfunn i sin gjennomgang av statens arbeid med CO2-håndtering:

** Høye kostnader ved teknologisenteret kan redusere interessen for økt industriell deltakelse
** Investeringsbudsjettet til partnerne i Teknologisenteret var betydelig høyere enn det som ble presentert ved Stortingets behandling av senteret.
** Det er få virkemidler for god kostnadsstyring og raks fremdrift i fangstprosjektene.
** Juridisk og organisatorisk rammeverk for transport og lagring av fanget CO2 er ikke
avklart.
** Det har vært svakheter i Olje- og energidepartementets risikostyring og Gassnovas internkontroll.

- Høy risiko

I sitt svarbrev til Riksrevisjonen innrømmer olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at arbeidet med å utvikle CO2-håndtering er utfordrende, men han mener samtidig at det er gjort betydelig fremskritt siden 2006.

«Staten har funnet det nødvendig å engasjere seg direkte i teknologi utvikling med store kostnader. Dette innebærer høy
risiko, og en må alltid være forberedt på at noen veivalg ikke fører fram eller blir mer krevende enn forventet», skriver Moe i sitt svarbrev.

Han skriver videre at staten har forsøkt å ginne en god løsning balanse i fordelingen av risiko og kostnader i avtalene.

- Regjeringen har vurdert de industrielle partnernes kunnskap og erfaring som helt vesentlig i CO2-håndterings arbeidet.
En mulighet for å kunne overstyre disse selskapene ville derfor virke mot sin hensikt, heter det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder