- Feige politikere er vår største klimatrussel

1. mars går Bondevik av med pensjon

- Feige politikere er vår største klimatrussel, sier biskop Odd Bondevik. Etter 16 år som biskop i Møre går han 1. mars av med pensjon og flytter til Oslo.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

SNART PENSJONIST: Biskop Odd Bondevik under Molde domkirkes 50-årsjubileum like før jul. Etter 16 år som biskop i Møre blir han nå pensjonist. Foto: Scanpix

I kirkelige spørsmål har han vært en fanebærer på den konservative fløyen. I klima- og miljøspørsmål er han villig til å gå mer radikalt til verks enn de fleste av oss.

Han er selv en ivrig turgåer, med fjellsko som han har fått i gave fra kolleger, Moldemarka, med utsikt til de 200 fjelltoppene på andre siden av fjorden, har hatt biskopen som sin faste gjest i alle disse årene.

- Stort sett er jeg enig med Erik Solheim i det meste av det han står for som miljøvernminister, men er ikke på linje med ham når han legger så ensidig vekt på at det er de store vedtakene som teller, sier Bondevik til NTB.

Alle kan gjøre noe

Bondevik tror at hver enkelt av oss kan gjøre mye for miljøet, blant annet ved å slå av lyset, sortere søppel, forbruke mindre, bruke bussen eller kjøre flere sammen i bilen.

- Når en million mennesker gjør alt dette, monner det. Og så har det en annen viktig effekt: Det skaper holdninger som gjør det lettere for politikerne å gjøre nødvendige, men kanskje upopulære vedtak. Feige politikere er egentlig vår største klimatrussel, sier Bondevik.

Biskopen mener at fattige lider under vårt overforbruk.

- Det er et bomskudd når politikere sier at de vil ta ut vår del av klimaansvaret andre steder i verden. Skal vi ha tyngde i dette spørsmålet, må vi faktisk bidra selv og ta vår del.

Ingen perfekt kristen

Bondevik forlater en kirke som er mer splittet enn da han startet som biskop. Årsaken er homofilispørsmålet. Bondevik har for sin del ikke tenkt å forlate Den norske kirke fordi den er splittet.

- Jeg har vært misjonær og har sett at mange kirkesamfunn har sitt å stri med. Jeg er ikke kristen for å være perfekt, men fordi jeg trenger tilgivelse og nåde, sier biskopen.

Julen har også sine utfordringer for hver enkelt av oss. For mange er julen preget av en sterk ensomhetsfølelse.

- Julen kan være ekstra vanskelig for den som har mistet noen av sine kjære, eller for den som har opplevd et ekteskapsbrudd. Ensomhet kan også være et resultat av store forventninger som vi ofte har foran jul og sommerferie. Det er ikke alltid forventningene innfris, sier Bondevik.

Han unner folk en fest i jula, men vil gjerne være litt moraliserende når det gjelder alkoholbruk.

- Mange barn blir skremt hvis foreldrene blir fulle, sier Bondevik, som oppfordrer til måtehold. Han mener det er viktig at budskapet om Jesus når fram, og at folk går i kirken i jula.

Flytter til Oslo

Etter 16 år som biskop i Møre slutter Odd Bondevik 1. mars 2008 og flytter til Oslo. Til Nordstrand kom han allerede som åtteåring, da faren Kjell Bondevik, ble valgt inn på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Odd Bondevik har vært misjonær for Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Japan og ble senere generalsekretær i organisasjonen. 17. november 1991 ble han vigslet til den andre biskop i Møre bispedømme.

- Tiden som biskop har vært en sammensatt opplevelse, men mest på det positive. Jeg har merket godt at den kristne tradisjonen er sterk her. Vi har den høyeste dåps- og konfirmasjonsprosenten i hele landet.

- Det som har vært vanskelig for meg er knyttet til personalproblemer av ulike slag. Forhold knyttet til seksuelle overgrep er noe av det verste en biskop kan komme bort i. Der må Kirken ha en absolutt nulltoleranse. Vi har gjort et arbeid i bispedømmet ved å utarbeide et regelverk, for på den måten å gi støtte og forebygge, sier Bondevik.

Oversetter Bibelen

Bondevik er formann i Det Norske Bibelselskap, som er i gang med en ny oversettelse av Bibelen. Den forrige kom i 1978. Dette arbeidet skal han fortsette med som pensjonist.

- Vi har engasjert poeter og romanforfattere for å gjøre den nye utgaven stilistisk bedre enn den forrige, sier Bondevik. Bibelen er trolig klar til 2010.

Han leder også et utredningsarbeid for Bispemøtet om menneskesynet. I tillegg håper han å kunne bruke tiden som pensjonist til forkynning og undervisning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder