REDD SLADDER: Denne mannen bor i Gratangen. En av kommunene hvor nær en av ti er svartelistet. – Det kommer stadig inkassokrav i posten. Jeg har mange ganger prøvd å ta tak i det, men det er så mange forskjellige kreditorer at jeg gir litt opp, sier en mann i 30-årene. Han tør ikke tør stå frem, etter eget utsagn på grunn av frykt for bygdesladder. Foto:Terje Mortensen,VG

Gjeldskrisen: Kemner: Jeg har sett at folk som har ubetalt restskatt drar på
Sydenferie

ÅRSTEIN (VG): Denne mannen er en av 91 svartelistede personer av totalt 1 100 innbyggere i lille Gratangen kommune. – Jeg orker ikke å stå frem med navn. Her i Gratangen er «bygdedyret» ekstremt.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

VG møter en mann i 30-årene som forteller om hvordan hans egne dyre vaner i ungdomstiden har gitt trøbbel.

– Jeg har en inkassogjeld på til sammen 350–400 000 kroner, som jeg ikke får betalt, sier han.

Mannen ligger dermed godt over gjennomsnittet i kommunen, som er på 236 000 kroner. Han er ikke alene. Stadig flere nordmenn rammes av alvorlige betalingsproblemer.

VG GRAFIKK: Her kan du se hvilke kommuner som er verst og best.

Blant de dårligste

I kystkommunen i Sør-Troms er det ingen VG snakker med som kan gi noen mulig forklaring på hvorfor akkurat Gratangen er en av kommunene som kommer dårligst ut i VGs gransking av privatpersoners betalingsproblemer.

Kommunen har ikke spesielt mange uføre, og arbeidsledigheten er lav.

– Jeg har ingen formening om hvorfor det er sånn. 90 prosent av våre innbyggere gjør opp for seg. Av de resterende ti prosentene, er det noen som har reelle problemer og andre som rett og slett prioriterer feil, sier kemner Ted Okstad ved Astafjord kemnerkontor og legger til:

KEMNER: Ted Okstad krever inn skatter og offentlige avgifter fra innbyggerne i Gratangen, Lavangen og Salangen. Han forsøker å gå skånsomt til verks mot folk med betalingsproblemer. Foto:Terje Mortensen,VG

– Jeg har sett at folk som har restskatt ubetalt, likevel drar på Syden-ferie.

Mannen i 30-årene forteller hvordan han havnet i uføret:

– Jeg ville studere medisin og bestilte medisinske leksikon for 10–12 000 kroner – på avbetaling. Senere ballet det på seg med diverse utstyr og ting jeg bestilte. Alt mulig. Men den reelle gjelden er bare en brøkdel av hva jeg skylder i dag, sier Gratangen-mannen.

Truet med tvangssalg

Han forteller at han har forsøkt å ta tak i problemet flere ganger, men gitt opp fordi han har så mange forskjellige kreditorer at det ikke føles som det monner om han betaler noen av regningene.

Neste dag dukker det opp en ny regning med økte renter.

Flere ganger har han blitt truet med tvangssalg, men han eier ingenting. For to år siden fikk han etablert en gjeldsordning, men så mistet han sin faste jobb. Nå er målet å få en fast jobb og gjøre opp for seg.

– Jeg er optimistisk, sier mannen utenfor butikken på kommunesenteret Årstein.

Kemner Okstad krever inn skatter og kommunale avgifter for nabokommunene Salangen og Lavangen, i tillegg til Gratangen.

Gjennom arbeidet kommer han i kontakt med en del av dem som sliter.

– Mange vil gjerne gjøre opp for seg og vi får ordnet en betalingsordning. Da får vi også innblikk i gjeld de har utenom kommunale og statlige krav.Bruker ikke «storsleggen» om de ikke må

– Andre gjør hva de kan for å unngå oss, mens en del av dem som ikke betaler har flyttet til et annet sted i landet uten å melde flytting. Vi vet ikke hvor de er og får ikke tak i dem, sier Okstad.

Per i dag har kommunen 13 saker gående der det tas pant i eiendom eller eiendeler for å sikre kravet.

– Et krav foreldes etter tre år, men når vi har tatt pant gjelder kravet i ytterligere ti år. Da betaler folk som regel.

I en liten kommune som Gratangen forsøker skatteinnkreveren å gå noe mer skånsomt til verks enn på større steder.

– Det er små forhold og vi vet ofte hvordan vi kan få tak i folk og få en dialog. Vi bruker ikke «storsleggen» hvis vi ikke må.

Med «storsleggen» mener Okstad tvangssalg. Han har begjært to hus tvangssolgt, men da har det ordnet seg med betaling i siste liten.

OVERRASKET: Vi er måteholdne hjemme hos oss. – Jeg har hørt om folk andre steder som har tatt opp lån for å dra på Syden-ferie, sier Wenche Johansen. Foto:Terje Mortensen,VG

– Alle sakene er unike på sin måte, men det verste er gjerne selvstendig næringsdrivende som går på en smell. Ting blir liggende. Har de ikke levert regnskap og selvangivelse, blir utestående skatt estimert ut fra siste regnskapsår, pluss tredve prosent. Det blir fort veldig dyrt, påpeker kemneren.

– Det var veldig overraskende å høre at Gratangen kommer så dårlig ut. Jeg tror mange unge i dag er vant til å få det de peker på, og tar det med seg inn i voksenlivet. Vi prøver å være måteholdne og tenke «har vi råd til det?» før vi kjøper noe, sier innbygger Wenche Johansen.Kommersielt samarbeid: Rabattkoder