Hadia Tajik Foto: Roger Neumann Foto:Roger Neumann,VG

Tajik: Vi må alle følge rådene fra sikkerhetsmyndighetene

Hadia Tajik, leder i Stortingets justiskomité, forutsetter at regjeringen setter iverk nødvendige tiltak for å hindre terror på norsk jord.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) offentliggjorde onsdag formiddag en oppdatering om trusselvurderingen mot Norge.

– Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, skriver PST.

Etter det VG kjenner til ble Stortinget orientert om trusselnivået og den nye rapporten onsdag morgen.

– Jeg tar oppdateringen fra sikkerhetsmyndighetene på høyeste alvor, sier Hadia Tajik, leder i Stortingets justiskomité, til VG onsdag formiddag.

– Jeg forutsetter at regjeringen løpende setter i verk de tiltak som de mener er nødvendig for å forhindre terrorangrep og at de et godt forberedt dersom noe skulle skje, sier Tajik.

Forhindre radikalisering

Hadia Tajik sier at regjeringen også må jobbe langsiktig med å forhindre radikalisering.

Hun legger til at hun per i dag ikke har opplysninger om at det er norske borgere eller konkrete miljøer som forårsaker den økte trusselen.

– Det er mer en generell vurdering av situasjonen slik den fremstår i vår urolige tid, sier hun.

– Terror krysser også grensene og trusler kan komme utenfra slik vi så da en fransk borger angrep det jødiske museet i Brussel tidligere i år, legger hun til.

– Vi må alle følge rådene

Ap er enig i alle tiltakene som regjeringen la opp til da handlingsplanen mot radikalisering og ekstremisme ble oppdatert etter regjeringsskiftet.

– Jeg er glad for med at de har fulgt opp Stoltenberg-regjeringens tiltaksplan, sier hu.

– Har regjeringen gjort det de sa om å skjerpe samfunnssikkerheten?

– Vi støtter det de har gjort med å styrke helikopterberedakapen i sør og nord. De har også hatt lovforslag om fremmedkrigere ut på høring. Når komplekse utredninger er avsluttet, regner jeg med at de kommer til Stortinget.

– Hvordan skal folk forholde seg til det skjerpede trusselbildet?

– Vi må alle følge de rådene vi får fra sikkerhetsmyndighetene, og merke oss hva som er deres vurdering nå. Men nasjonen evnet å stå sammen etter 22.-juli terroren og det er en egenskap vi fortsatt har, sier Tajik.

Solberg: Trusler kan ikke diktere politikken

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde onsdag for regjeringens beslutning om å sende norske styrker til Irak og Afghanistan.

– Vi kan ikke tillate at trusler fra terrororganisasjoner dikterer vår sikkerhetspolitikk. Selv om politiske valg på kort sikt kan øke risikoen, er bekjempelse av ISIL en langvarig investering i vår egen sikkerhet, sa Solberg i Stortinget.

Opprørsgruppen IS er også kjent som ISIL.

– Norge har tradisjon for å stille med militære bidrag når det er nødvendig. Vi har et ansvar og en forpliktelse til å ta vår del av byrden når det er påkrevet. Gjennom vår innsats viser Norge at vi tar dette på stort alvor, sa Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder