DETALJERT: I tiltalen beskrives det som skjedde med hvert enkelt av 119 offer for terrorangrepene 22. juli. Foto: GISLE ODDSTAD

Her er tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik

VG publiserer her hele tiltalebeslutningen mot Anders Behring Breivik. Vi har utelatt navn på de skadde fra Regjeringskvartalet og Utøya, og også utelatt skadebeskrivelsene i tiltalen.

Artikkelen er over åtte år gammel

STATSADVOKATENE I OSLO

setter herved Anders Behring Breivik, f. 13.02.1979
p.t. varetektsfengslet i medhold av straffeloven § 39 under tiltale ved Oslo tingrett til ervervelse av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven kapittel 5, for i psykotisk tilstand å ha foretatt en ellers straffbar handling, nemlig overtredelse av:

I
Straffeloven § 147a første ledd bokstav a og b, jf. §§ 148 første ledd første straffalternativ og 233 første og annet ledd

for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven § 148 første ledd første straffalternativ (å volde sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes) og straffeloven § 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som den utøvende myndighet, eller skape alvorlig frykt i en befolkning.

Grunnlag:
Fredag 22. juli 2011 ca. kl. 15.17 i Grubbegata i Oslo, etter forutgående overveielser og planlegging, parkerte han en VW Crafter varebil med registreringsnummer BR 99834 utenfor inngangen til Høyblokka i Regjeringskvartalet, med kontorer til blant annet statsministeren og justisministeren.

Til sammen oppholdt det seg minst 250 personer i Høyblokka og de omkringliggende departementskontorer, og ca. 75 personer i gatene i umiddelbar nærhet. I bilen hadde han plassert en egenprodusert bombe på ca. 950 kg, bestående blant annet av kunstgjødsel, diesel og aluminium.

Han antente en lunte med ca. syv minutter brenntid, og forlot deretter stedet til fots og videre i en tidligere utplassert fluktbil, en Fiat Duplo med registreringsnummer VH 24605.

Bomben eksploderte kl. 15.25.22 med voldsom ildkraft og trykkbølge i tråd med hans intensjoner, og brakte et stort antall personer, som oppholdt seg i bygningene i Regjeringskvartalet eller på gateplan, i umiddelbar livsfare, og forårsaket massive materielle ødeleggelser av de samme bygninger og omkringliggende bebyggelse.

Ved eksplosjonen drepte han følgende åtte personer, som alle ble påført meget omfattende sprengningsskader, således:

1. Jon Vegard Lervåg (32)
Han befant seg ved inngangen til Høyblokka.

2. Ida Marie Hill (34)
Hun befant seg ved inngangen til Høyblokka og nær varebilen.

3. Hanne Ekroll Løvlie (30)
Hun befant seg utenfor inngangen til Høyblokka.

4. Anne Lise Holter (51)
Hun befant seg i resepsjonsområdet i første etasje i Høyblokka.

5. Hanne Marie Orvik Endresen (61)
Hun befant seg i resepsjonen i første etasje i Høyblokka.

6. Kjersti Berg Sand (26)
Hun befant seg i resepsjonsområdet i første etasje i Høyblokka.

7. Kai Hauge (32)
Han befant seg i Grubbegata ved innkjøringen til Høyblokkas hovedinngang.

8. Tove Åshill Knutsen (56)
Hun befant seg nær fontenen på Einar Gerhardsens plass.

Ved eksplosjonen forsøkte han også å drepe et stort antall personer, deriblant de andre som befant seg i Høyblokka og på gateplan rundt denne. Han lyktes ikke i sitt forehavende, men ni personer ble fysisk alvorlig skadet, således:

9. Mann (61)
Han befant seg nær fontenen på Einar Gerhardsens plass.

10. Kvinne (47)
Hun befant seg nær fontenen på Einar Gerhardsens plass.

11. Mann (25)
Han befant seg i Grubbegata ved Einar Gerhardsens plass.

12. Mann (67)
Han befant seg i femte etasje i Høyblokka, på et kontor mot Grubbegata.

13. Kvinne (23)
Hun befant seg i resepsjonen i første etasje i Høyblokka.

14. Kvinne (61)
Hun befant seg i åttende etasje i Høyblokka.

15. Kvinne (50)
Hun befant seg i ellevte etasje i Høyblokka.

16. Mann (30)
Han befant seg i andre etasje i R4, på et kontor mot Grubbegata.

17. Mann (55)
Han befant seg på Johan Nygaardsvolds plass mellom Høyblokka og Akersgata.

Videre ble ytterligere minst 200 personer fysisk skadet ved eksplosjonen, med varierende skadebilde, blant annet kuttskader, bruddskader og hørselsskader, hvorav en rekke ble behandlet på sykehus/legevakt eller undergitt annen legebehandling.

I tillegg har mange av de ovennevnte skadede og øvrige personer som befant seg i nærheten av eksplosjonen, samt etterlatte/pårørende, fått psykiske ettervirkninger av ulik alvorlighetsgrad forårsaket av det som er beskrevet ovenfor.

Bombeeksplosjonen førte til at en rekke regjeringskontorer, herunder Statsministerens kontor, Justis- og politidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet ikke kunne benyttes, og berørte departementer hadde ikke mulighet til å ivareta og utføre sine oppgaver som utøvende myndighet før det var gått en viss tid.

Eksplosjonen og dens virkninger skapte også alvorlig frykt i deler av Norges befolkning.

II
Straffeloven § 147a første ledd bokstav b, jf. § 233 første og annet ledd for å ha begått en terrorhandling, ved å overtre straffeloven § 233 første og annet ledd (overlagt drap og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter), med det forsett å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Grunnlag:
Fredag 22. juli 2011, etter å ha forholdt seg som nærmere beskrevet under post I, kjørte han med fluktbilen til Hole kommune, hvor han visste at organisasjonen Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) avholdt sin tradisjonelle sommerleir på Utøya. Der befant det seg 564 personer. Ved å utgi seg for å være polititjenestemann og ikledd et uniformslignende antrekk, ble han - medbringende blant annet en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233 og en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm - transportert til Utøya om bord på fergen M/S Thorbjørn, hvor han ankom ca. kl. 17.15.

Fram til han ble pågrepet av politiet samme dag ca. kl. 18.35, skjøt han, etter forutgående overveielser og planlegging, med riflen og/eller pistolen mot en rekke personer som befant seg på øya, i vannet eller om bord i båter, herunder sivile som kom til unnsetning, og utsatte disse for umiddelbar livsfare.

Det oppstod panikk og dødsangst hos barn, ungdom og voksne under skytingen, forsterket av at det var begrensede muligheter til å flykte eller gjemme seg. Mens han beveget seg rundt over hele øya skjøt han mot personer som flyktet og/eller gjemte seg og/eller som han lokket fram med opplysninger om at politiet var ankommet.

Han drepte 69 personer, hvorav 67 ble truffet av dødelige skudd, avfyrt med de beskrevne våpen. To personer døde av fallskader og/eller drukning under forsøk på å komme seg unna uten å være truffet av skudd. Personene ble drept, således:

1. Trond Berntsen (51)
Han befant seg mellom Informasjonshuset og brygga.

2. Monica Elisabeth Bøsei (45)
Hun befant seg mellom Informasjonshuset og brygga.

3. Rune Havdal (43)
Han befant seg mellom Informasjonshuset og Kafébygget.

4. Hanne Anette Balch Fjalestad (43)
Hun befant seg utenfor hovedinngangen til Kafébygget.

5. Snorre Haller (30)
Han befant seg utenfor hovedinngangen til Kafébygget.

6. Rolf Christopher Johansen Perreau (25)
Han befant seg utenfor hovedinngangen til Kafébygget.

7. Lejla Selaci (17)
Hun befant seg foran Kafébygget.

8. Steinar Jessen (16)
Han befant seg i nærheten av utescenen ved Kafébygget.

9. Birgitte Smetbak (15)
Hun befant seg på teltplassen ved Kafébygget eller inne i selve bygget.

10. Gunnar Linaker (23)
Han befant seg på teltplassen sørvest for Kafébygget.

11. Margrethe Bøyum Kløven (16)
Hun befant seg i døråpningen mellom Lillesalen og Storsalen i Kafébygget.

12. Silje Merete Fjellbu (17)
Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

13. Guro Vartdal Håvoll (18)
Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

14. Ronja Søttar Johansen (17)
Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

15. Mona Abdinur, (18)
Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

16. Sondre Kjøren (17)
Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

17. Bendik Rosnæs Ellingsen (18)
Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

18. Eivind Hovden (15)
Han befant seg i Storsalen i Kafébygget.

19. Lene Maria Bergum (19)
Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget.

20. Elisabeth Trønnes Lie (16)
Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget.

21. Henrik André Pedersen (27)
Han befant seg i Storsalen i Kafébygget.

22. Ida Beathe Rogne (17)
Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget.

23. Aleksander Aas Eriksen (16)
Han befant seg i korridoren innenfor Lillesalen i Kafébygget.

24. Eva Kathinka Lütken (17)
Hun befant seg på Kjærlighetsstien.

25. Tore Eikeland (21)
Han befant seg på Kjærlighetsstien.

26. Tarald Kuven Mjelde (18)
Han befant seg på Kjærlighetsstien.

27. Maria Maagerø Johannesen (17)
Hun befant seg på Kjærlighetsstien.

28. Monica Iselin Didriksen (18)
Hun befant seg på Kjærlighetsstien.

29. Åsta Sofie Helland Dahl (16)
Hun befant seg på Kjærlighetsstien.

30. Anders Kristiansen (18)
Han befant seg på Kjærlighetsstien.

31. Bano Abobakar Rashid (18)
Hun befant seg på Kjærlighetsstien.

32. Andreas Edvardsen (18)
Han befant seg på Kjærlighetsstien.

33. Silje Stamneshagen (18)
Hun befant seg på Kjærlighetsstien.

34. Sondre Furseth Dale (17)
Han befant seg i vannkanten mellom skrenten nedenfor Kjærlighetsstien og Nakenodden.

35. Simon Sæbø (18)
Han befant seg i området ved skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

36. Modupe Ellen Awoyemi (15)
Hun befant seg i øverste del av skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

37. Sharidyn Meegan Ngahiwi Svebakk-Bøhn (14)
Hun befant seg i området ved skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

38. Marianne Sandvik (16)
Hun befant seg i området ved skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

39. Gizem Dogan (17)
Hun befant seg i skogen øst for Skolestua.

40. Johannes Buø (15)
Han befant seg i skogen øst for Skolestua.

41. Even Flugstad Malmedal (18)
Han befant seg i vannkanten ved Stoltenberget.

42. Syvert Knudsen (17)
Han befant seg ved Stoltenberget.

43. Synne Røyneland (18)
Hun befant seg ved Stoltenberget, trolig i vannet/vannkanten.

44. Torjus Jakobsen Blattmann (17)
Han befant seg ved Bolsjevika.

45. Ingrid Berg Heggelund (18)
Hun befant seg ved Bolsjevika.

46. Isabel Victoria Green Sogn (17)
Hun befant seg ved Bolsjevika.

47. Karar Mustafa Qasim (19)
Han befant seg ved Bolsjevika.

48. Carina Borgund (18)
Hun befant seg ved Bolsjevika.

49. Tina Sukuvara (18)
Hun befant seg i området ved Pumpehuset.

50. Ruth Benedichte Vatndal Nilsen (15)
Hun befant seg i området ved Pumpehuset.

51. Henrik Rasmussen (18)
Han befant seg i området ved Pumpehuset.

52. Espen Jørgensen (17)
Han befant seg i området ved Pumpehuset.

53. Porntip Ardam (21)
Hun befant seg ved Pumpehuset.

54. Thomas Margido Antonsen (16)
Han befant seg ved Pumpehuset.

55. Ismail Haji Ahmed (19)
Han befant seg ved Pumpehuset.

56. Fredrik Lund Schjetne (18)
Han befant seg ved Pumpehuset.

57. Hanne Kristine Fridtun (19)
Hun befant seg ved Pumpehuset.

58. Emil Okkenhaug (15)
Han befant seg ved Pumpehuset.

59. Håvard Vederhus (21)
Han befant seg ved Pumpehuset.

60. Victoria Stenberg (17)
Hun befant seg ved Pumpehuset.

61. Sverre Flåte Bjørkavåg (28)
Han befant seg i området ved Pumpehuset.

62. Diderik Aamodt Olsen (19)
Han befant seg i området ved Pumpehuset.

63. Tamta Liparteliani (23)
Hun befant seg ved vannkanten på Sydspissen.

64. Kevin Daae Berland (15)
Han befant seg ved vannkanten på Sydspissen.

65. Karin Elena Holst (15)
Hun befant seg ved vannkanten på Sydspissen.

66. Rafal Mohamad Jamil Jamil (20)
Hun befant seg ved vannkanten på Sydspissen.

67. Andrine Bakkene Espeland (16)
Hun befant seg ved vannkanten på Sydspissen.

68. Håkon Ødegaard (17)
Han flyktet fra øya ved å legge på svøm, men døde av drukning utenfor Sydspissen.

69. Andreas Dalby Grønnesby (17)
Han flyktet og falt utfor en klippe ved Vestspissen av øya og ned i vannet.

I tillegg til ovennevnte drap, forsøkte han å drepe en rekke personer, dog uten å lykkes i sitt forehavende. Under drapsforsøkene skjøt og skadet han 33 personer, således:

70. Kvinne (20)
Hun befant seg på teltplassen.

71. Mann (19)
Han befant seg på teltplassen.

72. Kvinne (19)
Hun befant seg på teltplassen.

73. Jente (16)
Hun befant seg på teltplassen.

74. Jente (15)
Hun befant seg på teltplassen.

75. Jente (16)
Hun befant seg på teltplassen.

76. Jente (15)
Hun befant seg på teltplassen.

77. Kvinne (21)
Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

78. Jente (16)
Hun befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

79. Gutt (17)
Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

80. Mann (19)
Han befant seg i Lillesalen i Kafébygget.

81. Kvinne (21)
Hun befant seg i døråpningen mellom Lillesalen og korridoren i Kafébygget.

82. Mann (19)
Han befant seg først i Storsalen i Kafébygget.

83. Kvinne (19)
Hun befant seg i Storsalen i Kafébygget.

84. Jente (17)
Hun befant seg på Kjærlighetsstien.

85. Jente (17)
Hun befant seg på en berghylle i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

86. Gutt (17)
Han befant seg i vannkanten nedenfor Kjærlighetsstien.

87. Kvinne (19)
Hun befant seg mellom vannkanten og Kjærlighetsstien.

88. Gutt (17)
Han befant seg i vannet nedenfor Kjærlighetsstien.

89. Jente (17)
Hun befant seg i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

90. Jente (14)
Hun befant seg i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

91. Jente (17)
Hun befant seg på en berghylle i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

92. Mann (19)
Han befant seg på en berghylle i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien.

93. Jente (16)
Hun befant seg ved Pumpehuset.

94. Mann (20)
Han befant seg ved Pumpehuset.

95. Mann (20)
Han befant seg ved Pumpehuset.

96. Gutt (16)
Han befant seg i nærheten av Vestspissen.

97. Gutt (15)
Han befant seg i nærheten av Vestspissen.

98. Mann (21)
Han befant seg på Sydspissen.

99. Jente (16)
Hun befant seg på Sydspissen.

100. Jente (17)
Hun befant seg på Sydspissen.

101. Jente (17)
Hun befant seg på Sydspissen.

102. Kvinne (18)
Hun befant seg på Sydspissen.

En rekke av de øvrige personene som oppholdt seg på Utøya fikk fysiske skader som bruddskader, kutt mv. i sine forsøk på å redde seg selv og andre.

I tillegg har et stort antall av personene som befant seg på øya, etterlatte/pårørende, samt personer som kom til unnsetning i båter og på annen måte, fått psykiske ettervirkninger av ulik alvorlighetsgrad forårsaket av det som er beskrevet ovenfor.

Handlingene på Utøya skapte alvorlig frykt i deler av Norges befolkning.

***

Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid.

Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede.

Hensynet til samfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, og vilkårene i straffeloven § 39 nr. 1 er oppfylt.

Straffeloven § 49 kommer til anvendelse ved tiltalens post I pkt. 9 til 17 og post II pkt. 70 til 102.

Det vil bli nedlagt påstand om inndragning av tre våpen (en halvautomatisk rifle av merket Ruger Mini 14 cal. 233, en halvautomatisk pistol av merket Glock 9 mm og en pumpehagle av merket Benelli) med tilhørende ammunisjon.

Videre vil det bli nedlagt påstand om inndragning av gjenstander brukt under tilvirkningen av bomben som omhandlet under tiltalens post I, og klær/utstyr mv. brukt under utøvelsen av de i post I og II beskrevne handlinger.

Eventuelle krav om erstatning/oppreisning fra etterlatte og fornærmede vil bli fremsatt av bistandsadvokatene, jf. straffeprosessloven § 428 og samme lov § 264 b annet ledd.

Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, jf. straffeloven § 44 første ledd.

Påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarerne må forberede seg på. I så fall kommer straffeloven § 62 til anvendelse.

Tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

Oslo statsadvokatembeter, 5. mars 2012

Svein Holden - Inga Bejer Engh

Flere artikler

 1. Kvestet for livet av Breiviks kuler

 2. Her er utstyret Breivik hadde med seg på Utøya

 3. Utøya-vitne: Jeg lurer på om han husker hva jeg ropte til ham

 4. Lå med brukket lårben og så Breivik drepe

 5. Nødsamtale: Ber desperat om hjelp, mens 13 blir drept av skudd

Fra andre aviser

 1. 52 av ofrene fra Utøya døde av skudd i hodet

  Aftenposten
 2. 33 skadede fra Utøya navngis i tiltalen

  Aftenposten
 3. Viste blodige bilder i retten

  Bergens Tidende
 4. Over 200 skadet i Regjeringskvartalet - ni av dem navngitt i tiltalen

  Aftenposten
 5. Kort oppsummering av hva som skjedde i retten i dag

  Aftenposten
 6. Dette utstyret hadde Breivik med seg til Utøya

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no