FLERE VOLDSEPISODER:Flere tilfeller av vold, trusler og uro har skapt negativ oppmerksomhet om Osloskolen og Stovner videregående skole. Onsdag i forrige uke slåss elever før politiet kom til stedet med tre patruljer. Fem dager før ble en elev på byggfag truet av en annen elev med øks og brekkjern. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Oslo-lærere: Opphoping av problem-elever på skoler med vold og trusler

Fellestrekk ved flere av voldstilfellene i Oslos videregående skoler er at de skjer i skoler med lave inntaks-karakterer. Her blir det lettere en opphoping av elever med ulike problemer.

 • Frank Ertesvåg

Artikkelen er over to år gammel

Det er omkvedet blant lærere som selv jobber i skolene, kanalisert gjennom deres egen tillitsvalgte, Odd Erling Olsen.

Olsen er svært fornøyd med at voldsepisodene nå kommer for en dag. Han mener det har vært en lukket kultur og et overdrevet fokus på godt omdømme for hver enkelt skole i i Osloskolen de siste årene.

At rektor Terje Wold onsdag gikk ut og fortalte at han på grunn av vold, trusler og uro ikke kunne tilby ansatte og elever et trygt arbeidsmiljø på Stovner videregående, var et viktig og riktig varsko, mener Olsen.

LÆRER-TALSMANN: Odd Erling Olsen er tillitsvalgt for lærere i videregående skole i Osloskolen. Foto: Utdanningsforbundet

– Det var positivt fordi det nok fortsatt er en altfor stor under-rapportering av dette. Samtidig er det fryktelig trist at det må gå så langt - og utvikle seg slik over tid at det må til, sier Olsen til VG.

Sammensatte årsaker

Han mener sakene viser at både Stovner og andre skoler har vært for sent ute med å få iverksatt tiltak.

Les også: Vold en del av hverdagen i flere Osloskoler

– Det er viktig å få frem at dette gjelder flere skoler enn Stovner, sier Olsen som har tett kontakt med lærere på skolene.

Han mener årsaken til de økende volds- og trusselsakene er sammensatt.

– Noen av skolene er blitt en arena for konflikter som ligger utenfor skolene. Skolene mottar elever i et stykkpris-system der mest mulig elever gir mest mulig penger til skolen. Noen skoler har så mange elever i hver klasse at lærerne ikke får fulgt opp hver enkelt elev godt nok, sier Olsen.

Grensesetting

Han etterlyser likevel klarere grensesetting ved noen skoler.

– Noen steder er det dessverre slik at uakseptable hendelser får passere. Det er ikke greit at en elev som har utøvd vold på skolen én dag - sitter i klasserommet dagen etter, illustrerer lederen for vidergående-lærerne i Utdanningsforbundet Oslo.

Få med deg: Elevene må gå gjennom sikkerhetssluse

Han er ikke i tvil om at årsaken til at skoler som Stovner og Ulsrud videregående blir forbundet med vold og uro, er en opphoping av elever som kan slite med temperament, rusproblematikk og voldshendelser.

– I Oslo er det såkalt fritt skolevalg. Jeg vil heller kalle det karakterbasert skolevalg. De elevene som har mye å slite med - gjør det ofte ikke så bra på skolen. De havner på skolene med lavest karaktersnitt. Dette er ikke noe jeg sier som en illustrasjon på en politisk oppfatning. Dette er den rådende oppfatning blant lærere som jobber ved disse skolene, sier Olsen.

REAGERER: Konstituert skolestatsråd Henrik Asheim, innkalte raskt til møte om volden og utryggheten i noen av Oslos videregående skoler. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Advarer mot for rask diagnose

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (H), innkalte til hastemøte samme dag som Stovner-rektoren varslet om utrygge arbeidsforhold for elever og lærere på skolen.

Møtet skal først avholdes i uke 41 - etter høstferien i Oslo. Men Asheim sier allerede nå at det blir feil å skylde på fritt skolevalg, som hans eget parti Høyre, har gått i bresjen for.

Leste du? Regelmessig salg og bruk av stoff på Osloskole

– Dette er nok resultat av en samfunnsutvikling som vi må gjøre noe med, sier Asheim som mener blikket også må rettes ut over skolene.

– Oslo-lærernes tilllitsvalgte mener en del av årsaken er stadig større elevgrupper og en opphoping av elever med problemer som følge av fritt skolevalg?

– Jeg er redd for at vi konkluderer for tidlig ut fra partiprogrammer og ideologiske ståsteder. Jeg forstår at Utdanningsforbundet vil ha flere lærere, og jeg vet at de mener dette fra før. Når det gjelder fritt skolevalg, så kan jeg ikke se at et alternativ der elevene går på den skolen de sokner til geografisk, vil føre til noen bedre fordeling av elevene, sier Asheim.

Han er opptatt av å skaffe seg best mulig oversikt over situasjonen før det settes inn mer langsiktige tiltak enn vektere, politi og akutt-team fra Utdanningsetaten.

Ekstra-millioner til Stovner

Assisterende direktør Dag Hovdhaugen i Utdanningsetaten minner om at nettopp Stovner videregående, der rektor Terje Wold, varslet om tilstanden, har fått ekstra midler.

– Stovner fikk 11,2 millioner kroner utover stykkprisfinansieringen i 2016, og 10,7 millioner kroner i budsjettet for i år. Det er ingen andre videregående skoler som har fått et tilsvarende forsterket beløp, sier Hovdhaugen til Dagsavisen.

Dette skal ifølge direktøren utgjøre 14 stillinger som skolen selv kan prioritere slik den ønsker.

Hovedverneombud for Osloskolen, Einar Osnes, mener lærere og elevers frykt og engstelse for at noe skal skje, er minst like alvorlig som selve hendelsene.

Folk blir syke og engstelige

– Den psykiske belastningen mange blir påført, er nok det alvorligste. Mange gruer seg til å gå på skolen og på jobben på grunn av denne belastningen. Noen blir syke, beskriver Osnes som snakker om en sterk forventning om at Oslo kommune nå tar ordentlig tak i forholdene etter alt som er kommet frem.

Morten Larsen er tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Oslo. Han legger ikke skjul på at tilsynet har skjerpet sin oppmerksomhet om Osloskolen etter de mange sakene som er kommet frem.

– Arbeidstilsynet har merket seg at Utdanningsetaten sammen med skolene håndterer dette. Vi følger med, sier han.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Oppvekst
 3. Oslo
 4. Krim

Flere artikler

 1. Kunnskapsministeren om voldsepisoder på Stovner-skole: – Vi har mistet kontrollen

 2. Oslos skoledirektør: Avslutter personalsak mot Simon Malkenes

 3. Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

 4. Skolevolden: Én av ti lærere har opplevd vold og trusler

 5. Dobling av politianmeldt vold og trusler i Oslos videregående skoler

Fra andre aviser

 1. Kunnskapsministeren kaller inn til hastemøte om vold på Oslo-skole

  Aftenposten
 2. Fritt skolevalg forsterker segreringen i Oslo-skolen | Sarah Zahid

  Aftenposten
 3. Det er farlig å avfeie voldsøkningen i norsk skole som enkelthendelser

  Aftenposten
 4. Dobling i antall volds- og trusselsaker på videregående skoler i Oslo

  Aftenposten
 5. Stovner-rektor frykter lærere kan bli ofre for vold

  Aftenposten
 6. Diskusjonen om vold, trusler og læringsmiljø i Oslo-skolen fortjener nyansering | Terje Wold

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder