FLERE STILLINGER: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier barneombudet vil få flere stillinger til å motvirke mobbing. Foto: Jan Petter Lynau

FLERE STILLINGER: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier barneombudet vil få flere stillinger til å motvirke mobbing. Foto: Jan Petter Lynau

Barneombudet skal gi mobbehjelp

Barneombudet får flere stillinger for å hjelpe elever og foreldre som ikke når fram i mobbesaker.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

En utredning regjeringen har fått gjennomført, viser nemlig at elever og foreldre kan oppleve å ikke nå fram overfor skolen og kommunen, og at de trenger bedre støtte og veiledning i mobbesaker. Derfor får Barneombudet nå ekstra ressurser som skal brukes på «elevenes psykososiale miljø», slik det heter seg i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

- Dette vil bidra til å ivareta oppgaver knyttet til veiledning overfor elever og foresatte. Ombudet vil da styrke sin pådriverrolle for skolenes arbeid for gode og inkluderende skolemiljøer, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Hun poengterer dessuten at bedre veiledning til barn og foreldre i forbindelse med alvorlige mobbesaker, vil utjevne styrkeforholdet overfor skole og kommune.

I opplæringsloven heter det seg at: «Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.»

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder