LANG VENTETID: I norske mottak for enslige mindreårige bor det nå stort sett afghanske gutter på 15 til 18 år, og mange av dem har ventet siden 2015 for å få svar på asylsøknaden sin. Foto: Jørgen Braastad VG

UDI ber regjeringen bosette enslige mindreårige umiddelbart

UDI advarer om at regjeringens nye bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få orden på den alvorlige situasjonen i mottakene nå.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette enslige mindreårige som har fått opphold og bare venter på å skaffe seg ID-papirer. Disse enslige mindreårige får bare opphold i ett år av gangen – frem til de skaffer seg disse ID-papirene.

Regjeringen vil først bosette dem i en kommune når de har fornyet tillatelsen en gang, altså etter et år. Det er ikke nok, advarer UDI.

På grunn av den alvorlige situasjonen i mottakene akkurat nå, ber UDI om at disse enslige mindreårige blir bosatt umiddelbart.

UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier ungdommene blir utsatt for unødig stress og angst når de må vente så lenge i mottakene.

– Det er stor forskjell fra mottak til mottak, men situasjonen i mottakene er generelt veldig alvorlig nå. Vi synes det er veldig vanskelig å si hvordan situasjonen blir fremover og vi er fortsatt veldig bekymret, sier assisterende Lange til VG.

– UMIDDELBART: UDIs assisterende direktør Birgitte Lange sier at UDI vil bosette disse enslige mindreårige umiddelbart på grunn av uroen i mottakene nå. Foto: Frode Hansen VG

Les også: UDI melder om flere forsøk på selvdrap i mottak for enslige mindreårige

– Unødig fortvilelse og usikkerhet

UDI mener at bosettingen som regjeringen nå legger opp til, med bosetting først etter et år, ikke hjelper for å få ned uroen i mottakene.

– Den bosettingen vil ikke virke før det har gått en god del tid. Vi har sagt tydelig til Justisdepartementet at det er dette vi mener og at de bør bosettes med en gang, sier Lange.

– Mottak er ment å være et kortvarig botilbud og nå kan de få en botid på to år, påpeker hun.

Allerede i november skrev UDI et skarpt brev til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og ba om at de enslige mindreårige som venter på ID må bosettes. Det samme ønsket ble gjentatt av Stortinget før jul.

Les også: Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i hele Europa

Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har opphold til de er 18 år og må ut, men enslige mindreårige som har fått opphold og bare mangler å bevise identiteten sin med ID-papirer.

Nå sitter alle disse sammen på mottak for enslige mindreårige.

– Løpene for disse to gruppene er helt forskjellige, men ungdommene selv forstår ikke nødvendigvis forskjellene på de to tillatelsene, og det gjør ikke nødvendigvis representantene deres, miljøet rundt dem eller advokatene deres, sier Lange.

– Det gjør at det skapes unødig fortvilelse og usikkerhet om de som skal bli i Norge. Begge gruppene blir veldig stresset, understreker hun.

Les også: KrF, SV og Venstre vil skrote midlertidig opphold for asylbarn

– Tar UDIs innspill til orientering

Den assisterende UDI-direktøren sier det er forståelig at regjeringen vil sende signaler som sier «skaff deg ID, så blir du bosatt»

– Begrunnelsen for at de ikke skal bosettes med en gang, er noe generelt vi er helt enig i for denne gruppen, fordi man ønsker ikke å belønne dem som ikke lenger frem ID-dokumentasjon, sier Lange, men påpeker at de er i en spesiell situasjon akkurat nå.

Justisdepartementet svarer at de tar situasjonen for enslige mindreårige i mottak på alvor.

– Enslige mindreårige som har fått begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet, kan bosettes etter at søknaden om førstegangsfornyelse er innvilget. Når det gjelder hvorvidt denne gruppen kan bosettes raskere, tar vi UDIs innspill til orientering. Her er det uansett flere hensyn og konsekvenser som må veies opp mot hverandre, skriver statssekretær Torkil Åmland (Frp) i en e-post til VG.

Les også: Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak

Les videre etter bildet for å se UDIs plan for å få ned uroen ...

RØDMERKET. IKKE SALG. Uro i mottak for enslige mindreårige. Bilder av mottaket Ringsaker EMA. Bildene er godkjent til bruk som illustrasjonsbilder i andre sammenhenger. Alderstester, alderstestet, asylmottak, UDI. Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG Foto: Jørgen Braastad VG

Slik vil UDI få ned uroen

UDI skal se mer på kvalitet når de nå legger ned mottak for enslige mindreårige, og håper at det også kan bidra til at situasjonen roer seg etter hvert.

UDI har blitt kritisert for å bare legge vekt på hvilke mottak som er billigst når de legger ned mottakene som ble bygd opp under flyktningkrisen.

– Er ikke dette med å se mer på kvalitet noe dere skulle startet med før?

– Jo, det kan godt hende. Veldig forenklet sagt skal vi ha en kapasitetsutnyttelse, drive økonomisk forsvarlig og drive effektiv, og det er en veldig sterk føring fra departementet. Det har ikke vært innenfor de rammene vi har hatt å vektlegge kvalitet spesielt, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.

UDI har nå sendt et informasjonsbrev til alle enslige mindreårige som kom i 2015 og som fortsatt venter på svar.

– Når enslige mindreårige får et vedtak, kommer det nå en person fra UDIs regionkontor og setter seg ned med dem – ansikt til ansikt – og forteller hva vedtaket betyr. Så det ikke blir forvirring rundt hva vedtaket betyr, sier Lange.

Det er også ansatt egne returrådgivere som reiser rundt på mottakene og snakker med ungdommene som må ut.

– Vi har også litt økt bemanningstetthet på mottakene. Vi har fått økte midler fra departementet som gjør at det kan bli flere ansatte per beboer enn det vi egentlig har midler til, sier Lange.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder