BEKYMRET: I et brev til Justisdepartementet foreslår barneombud Anne Lindboe flere tiltak som tar sikte på å bedre forholdene for unge mindreårige i norske asylmottak. Foto: roger neumann vg

Barneombudet sterkt bekymret for enslige mindreårige i mottak

I et brev til Justisdepartementet uttrykker Barneombudet sterk bekymring for forsvinninger, selvmordsforsøk og høyt skolefravær blant enslige mindreårige i norske asylmottak.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Bakgrunnen for at vi sendte dette brevet er den økte bekymringen for enslige mindreårige i mottak. Vi får flere og flere henvendelser fra verger og ansatte på mottak som varsler om selvmordsforsøk, selvskading og et økt antall forsvinninger, barneombud Anne Lindboe til VG.

– Dette er en ekstremt alvorlig situasjon, og det er et brudd på barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen, sier hun.

I brevet viser Barneombudet også til at skolefraværet blant ungdommene på flere mottak er «urovekkende høyt». I flere mottak varierer fraværet på mellom 15 og 70 prosent.

– Mange av disse skal bli i Norge. Selvmordsforsøk og dårlig skoleprestasjoner er veldig ugunstig for de som blir her. Vi kan ikke være bekjent med at de behandles slik, sier hun.

Les også: KrF, SV og Venstre vil skrote midlertidig opphold for asylbarn

Mange er bekymret

VG har tidligere omtalt at Utlendingsdirektoratet (UDI) er veldig bekymret for situasjonen for situasjonen til de mindreårige asylsøkerne, og i februar slo bekymrede mottaksledere alarm. De fleste av de enslige mindreårige er afghanske gutter på 16-17 år.

Barneombudet viser videre til at forskningsinstituttet NIBR og flere verger for enslige mindreårige de har vært i kontakt med, er bekymret.

– Vi er i tett kontakt med mottaksansatte, UDI og andre organisasjoner, i tillegg til at vi besøker mottak selv. Det er ganske sammenfallende informasjon vi får som er grunnlaget for bekymringen, sier Lindboe.

De har også tidligere sendt brev til Justisdepartementet om saken. Nå tror Lindboe de vil ta grep:

– Jeg kan ikke se at de har noe valg. Det er antageligvis bare et tidsspørsmål før dette kan gå skikkelig galt. Det er udetonert bombe, sier hun.

Bakgrunn: Mottaksledere slår full alarm om unge asylsøkere: Traumatiserte, apatiske og redde

URO: Det siste halve året har UDI blitt mer og mer bekymret for enslige mindreårige i mottak. Flere instanser er bekymret. Foto: Øyvind Nordahl Ness, VG

Foreslår flere tiltak

Barneombudet foreslår å redusere bruken av midlertidige opphold, som de mener skaper «stor usikkerhet og bidrar til fortvilelse og til at mange ungdommer leter etter alternativer til et liv i Norge».

– Det enkleste tiltaket er å redusere bruken av midlertidig opphold, som er roten til mye av det onde. Man bør helst slutte med praksisen, men om ikke annet stramme den inn, sier Lindboe.

Midlertidig opphold innebærer en tidsbegrenset oppholdstillatelse i Norge som gjelder fram til fylte 18 år.

Bakgrunn: 326 barn får bare bli i Norge til de fyller 18 år. Syray er et av dem

Videre foreslår de i brevet å sikre at samme standarder gjelder for enslige mindreårige over 15 år, som de som er under 15. De i førstnevnte gruppe er underlagt barnevernets omsorg, mens de over 15 er underlagt UDI.

I tillegg mener Barneombudet at tiltak for selvmordsforebygging eller oppfølging av ungdommer som er tilbake i mottak etter sykehusinnleggelser, bør vurderes.

– Det er diskriminering at barn mellom 15 og 18 har et mye dårligere tilbud enn de som er under omsorgen til barnvernet. Det bør legges til rette for forebygging og et godt helsetilbud, sier Lindboe.

Tar situasjonen på alvor

Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) sier til VG at han kan forsikre om at regjeringen «tar denne situasjonen på sterkeste alvor», og legger til at enslige, mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt gruppe med særlige behov.

VIKTIGST Å FORHINDRE: Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sanberg sier han tar situasjonen på alvor. Han mener den viktigste jobben er å forhindre at enslige mindreårige legger ut på den farlige reisen til Norge. Foto: Roger Neumann VG

– Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak. Enslige mindreårige prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen – ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting, sier Sandberg.

Han sier at ved en eventuell retur, behandles disse ekstra skånsomt.

– Men den viktigste jobben er å forhindre at barn forlater sin egen familie og legger ut på en farlig reise i håp om opphold i Norge, sier Sandberg.

Les også: Norge hadde den største nedgangen i asylsøknader i Europa

Vil følge opp tiltak

Sandberg sier at regjeringen vil følge opp innspillene fra Barneombudet, forskningsinstituttet NIBR, UDI og andre, men understreker at det er uaktuelt å kutte ut midlertidige tillatelser.

Det er to grunner til det, ifølge ham:

– Det ene er at asylinstituttet er for de som har beskyttelsesbehov, og hvis de ikke har det så skal de jo sendes tilbake. Det andre er signaleffekten – man skal ikke sende barn på en farefull reise over hele Europa for å få beskyttelse, sier Sandberg.

Videre legger han til at han mandag hadde et møte med flere frivillige organisasjoner for å diskutere situasjonen for enslige mindreårige.

– Regjeringen har styrket den barnefaglige kompetansen hos mottakene, og jobber hele tiden med UDI for å sikre at færrest mulig forsvinner fra mottak, sier Per Sandberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder