Politimann frifunnet for overgrep

Politimannen som var tiltalt for å ha befølt fire kvinner under avhør, ble i Follo tingrett fredag frifunnet.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Legdommerne mente at politimannen måtte frifinnes, mens fagdommeren gikk inn for domfellelse, ifølge Aftenposten.no.

47-åringen var tiltalt for å ha befølt kvinnene på brystene og i skrittet under forskjellige avhør i perioden april - november 2004.

De påståtte overgrepene skulle ifølge tiltalen ha funnet sted både i kvinnenes hjem og på politistasjonen i Ski. Aktoratet frafalt flere tiltalepunkter under rettssaken, og de alvorligste punktene dreide seg i hovedsak om påståtte overgrep mot én kvinne.

Follo tingrett bemerker i dommen at den finner det uforståelig at politimannen opprettholdt kontakten med denne kvinnen uten å informere sine overordnede om den kontakt og bistand han hadde ytt henne, og anfører at det lett kunne oppstå mistanke om at kontakten var på et «annet plan» enn det rent profesjonelle.

I dommen heter det videre at mannen har utvist uforstand i tjenesten, men etter en samlet vurdering kommer retten fram til at denne ikke kan karakteriseres som grov.

Aktor hadde lagt ned påstand om 60 dagers betinget fengsel og tap av stilling. Aktoratet vil nå vurdere å anke saken til lagmannsretten.

Politimannen har vært suspendert siden mai 2005.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder