KrF mener statsministeren villeder

NEI: Statsminister Jens Stoltenberg slo i Stortinget fast at fastlegers aldri har hatt noen reservasjonsadgang. Det stemmer ikke med helsemyndighetenes egne uttalelser de siste 30 årene. Foto: Morten Holm/Scanpix

- Stoltenberg feilinformerte Stortinget om abortpraksis

(VG Nett) Jens Stoltenberg fortalte Stortinget at fastleger ikke har kunnet reservere seg mot abort. Det stemmer ikke med tidligere uttalelser.

  • Øyvind Gustavsen

Artikkelen er over åtte år gammel

Det stormer rundt fastlegers samvittighetskvaler i møte med pasienter som vil ha abort, prevensjon eller henvisning til assistert befruktning.

For mens privatpraktiserende allmennleger kan reservere seg mot å henvise pasienter i saker som strider mot deres samvittighet, fikk fastlegene i oktober 2011 streng beskjed av regjeringen at de ikke har noen slik mulighet.

Stoltenbergs klargjøring

Onsdag svarte Jens Stoltenberg Stortinget på spørsmål om hva fastleger har, og har hatt, anledning til å reservere seg mot.

Statsministeren slo fast at ingen fastlege noen gang har hatt anledning til å reservere seg mot henvisning i de etisk kontroversielle spørsmålene.

- Derfor har Helsedepartementet funnet det riktig å tydeliggjøre det Helsedepartementet vurderer som gjeldende rett, nemlig at fastleger ikke har hatt adgang til siden fastlegereformen ble innført i 2001, for cirka ti år siden, å reservere seg mot å henvise - vi snakker om å henvise en pasient til et sykehus for f.eks. å få utført et abortinngrep eller utskrive p-piller/prevensjon. Der er vurderingen at det ikke har vært en slik adgang tidligere, sa Stoltenberg.

Motsatt virkelighet

Men i virkeligheten har Helsedepartementet (HOD) gjort nettopp det motsatte av det Stoltenberg sa. De har tillatt at fastleger reserverer seg, så lenge dette avklares med kommunen.

I to brev til Den norske legeforening og Rådet for legeetikk, som VG Nett har tilgang på, konkluderer HOD:

«Etter departementets oppfatning er det intet rettslig i veien for at legen kan gis en reservasjonsrett dersom kommunen legger til rette for at det lesbiske paret kan få samme hjelp av annen lege.» (Brev fra 24. februar 2009.)

«Dette prinsippet har også vært lagt til grunn i andre saker, blant annet når det gjelder henvisning til abort. Det er imidlertid en klar forutsetning at overføring av en pasient fra en lege til en annen ikke innebærer noen ulempe av betydning for pasienten.» (Brev fra 23. juni 2009.)

- Ikke noe nytt

Stoltenberg understreket i Stortinget at regjeringens instruks til fastleger ikke inneholder noe nytt.

- Vi vurderer det ikke slik at dette er noe nytt. Vår faglige vurdering er at dette har vært regelverket, men det har ikke vært praktisert i henhold til regelverket alle steder, sa statsministeren.

Statens helsetilsyn, som er overordnet tilsynsmyndighet for helsetjenester i Norge, har imidlertid presisert det motsatte gjentatte ganger de siste 30 år, ifølge dokumenter VG Nett har kopi av.

Tilsynet har slått fast at leger kan reservere seg mot aborthenvisning, så lenge kolleger gjør dette i stedet.

Dette kommer frem i to rundskriv til alle landets fylkesleger fra 1979 (14. august) og 1995 (20. juni).

Anbefaler praktiske løsninger

Etter at fastlegeformen kom i 2001, har Statens helsetilsyn kun behandlet én sak der en fastlege nektet å henvise en pasient til abort.

I denne saken, fra 2005, konkluderer de:

«Det er derfor ikke ansett som uforsvarlig å nekte å henvise til svangerskapsavbrudd dersom det er andre leger i kommunen/distriktet som kan henvise, og kvinnen ikke blir påført store praktiske ulemper ved å måtte oppsøke annen lege.»
Videre kommer tilsynet med forslag til praktiske løsninger for å ivareta både pasientens rett og legens samvittighet.

«Dersom kvinnen allerede ved bestilling av legetime opplyser om at hun ønsker svangerskapsavbrudd, mener Statens helsetilsyn at det vil være korrekt at kvinnen med en gang får opplyst at hun må henvende seg et annet sted» skriver tilsynet.

Henviser til Vil ikke svare

Statsministerens kontor vil ikke svare på spørsmål fra VG Nett om hvorfor Stoltenberg fortalte Stortinget at fastleger aldri har hatt reservasjonsadgang, når både departementet og helsetilsynet gjentatte ganger har sagt det motsatte.

Statssekretær Ragnhild Mathisen i HOD sier til VG Nett at statsministeren i Stortinget argumenterte utifra Fastlegeforskriften.

- Fastlegens listeansvar følger av fastlegeforskriftens paragraf 7, der det fremgår blant annet at «fastlegen skal ha ansvaret for allmennlegetilbudet til personer på sin liste innen de rammer som gjelder for fastlegeordningen i lov, forskrift og sentral avtale», sier hun.

Mathisen sier at listeansvaret også omfatter henvisning til andre helsetjenester etter behov.

- Med andre ord er det pasientens behov for henvisning som er styrende for fastlegen. Bestemmelsen gir ikke en rett for fastlegen til å nekte eller unnlate å henvise pasienten videre av andre grunner enn at pasienten ikke har behov for en videre henvisning, sier hun.

- Villedet Stortinget

Knut Arild Hareide, leder i KrF, mener statsministeren «villedet Stortinget» om hva norske helsemyndigheter faktisk har sagt om legers reservasjonspraksis.

- VILLEDER: Knut Arild Hareide (KrF) sier Jens Soltenberg ikke hadde lest historieleksen sin før han stilte opp i Stortinget. Foto: Frode Hansen/VG Foto:


- Jeg opplevde at statsministeren ikke hadde fått riktig informasjon. Han villedet, enten bevisst eller ubevisst, om hva som har vært helsemyndighetenes kunnskap og aksept av fastlegers reservasjonspraksis, sier Hareide til VG Nett.

- Regjeringen kan instruere som de vil, men de kommer ikke bort fra at reservasjonspraksisen har vært etablert og akseptert av både departementet og helsetilsynet ved flere anledninger, sier han.

Protesterer

170 leger og 60 andre ansatte i helsevesenet protesterer mot det de mener er regjeringens overkjøring av egen samvittighet, i et brev til helseministeren.

Regjeringen har tidligere hevdet at abortnekt er et pasientproblem. Men på spørsmål fra VG klarer de ikke dokumentere dette med ett eneste eksempel.

Samtidig vil helseministeren kartlegge landets samvittighetsleger. Hun ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG om hun vil vite navn eller kun antall, eller hva denne informasjonen skal brukes til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder