FÅTALLET NÅR FREM: Bare svært få av studentene som klager på utestengning eller annullering av eksamen, når frem hos dem de klager til - på tross av at de får dekket advokatutgifter dersom de ønsker det. Her Universitetet i Oslo, hvor ti studenter fikk dekket advokatutgifter i fjor, de færreste kom noen vei. Foto: Vegard Grøtt, NTB SCANPIX

Juksetatte studenter fikk advokathjelp for store beløp - én ble renvasket

(VG Nett) Universitetene betalte tusenvis av kroner for advokater for juksetatte studenter i fjor. Flertallet av studentene som fikk advokathjelp ble ikke renvasket.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Vedtak i Felles KlagenemndUniversitets- og høgskoleloven

I fjor betalte de største norske universitetene sammen med høgskolen i Oslo over 170.000 i advokatutgifter til til sammen 23 juksetatte studenter.

Bare én av studentene ble fullstendig frikjent for vedtaket om juks, mens noen av studentene har fått en mildere reaksjon etter å ha fått hjelp fra advokat.

BAKGRUNN: Bruker millioner på juksetatte studenter

Som VG Nett tidligere har skrevet, har studentene krav på gratis advokat når fuskingen anses som så alvorlig at de kan bli utestengt fra skolen. Regningen betales av skolen som har anklaget dem for å jukse.

Tall VG Nett har samlet inn fra de største utdanningsinstitusjonene, viser at av de aller fleste ikke har fått medhold.

- Tunge beviser

På Universitetet i Oslo fikk de aller fleste av de ti som klaget ikke medhold i fjor. Fire av sakene endte med annullering, og ikke utestengning, mens én fikk medhold.

- Normalt kan jeg si at når det fremmes en fuskesak for klagenemnda, foreligger det normalt svært tunge «beviser» for at fusk har funnet sted, skriver Monica Bakken, avdelingsdirektør ved studieavdelingen ved UiO, til VG Nett.

- De aller fleste sakene handler om «klipp og lim» i hjemmeoppgaver/semesteroppgaver og lignende, det vil si at kandidaten ikke har oppgitt korrekt kilde, skriver Bakken.

- Problematiske sider

Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen, innrømmer at praksisen med å betale advokat for studentene ikke er uproblematisk.

- Dette har problematiske sider, men vi forholder oss til at det er lovfestet og det kan vi ikke gjøre så mye med. Hvis en tas i fusk så får en uansett betalt for gode advokater til å prosedere på at det likevel ikke skal få noen konsekvenser, har han tidligere sagt til VG Nett.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt tidligere sagt til VG Nett at han mener det er helt på sin plass at studentene får dekket utgiftene, men urimelig at det er studiestedene selv som må ta regninga.

- Jeg har sett noen eksempler på at noen har tatt litt lett på slike saker, hvor man etter min oppfatning har vært svært tilbakeholdne. Om det har vært av økonomiske hensyn eller ikke, er ikke lett å si, men det gir i alle fall et uheldig signal til svake sjeler, har han tidligere sagt.

Fikk advokathjelp - ble utestengt

* En student ved Universitetet i Stavanger skal ha kopiert fra flere kilder uten å gi kildehenvisninger eller oppgi dem i litteraturlisten. Studenten skyldte på språkproblemer, og mente kildene sto i litteraturlisten. Studenten ble utestengt i to semstre, fikk annulert hjemmeeksamen. Studenten fikk advokathjelp og klaget til Felles klagenemnd, som stadfestet universitetets vedtak.

* Fire studenter ved Universitetet i Stavanger skal ha brukt verdier fra laboratorierapporter utarbeidet av tidligere studenter. Rapporten ble annulert, og studentene utestengt i ett semester. Én av dem klaget, og universitetets vedtak ble stående.

* En student som brukte et ulovlig hjelpemiddel ved eksamen høsten 2011 på NTNU, engasjerte advokat i begynnelsen av 2012. Studenten skulle først bli utestengt ett semester, og få annulert eksamen, men etter å ha klaget og engasjert advokat, slapp studenten å bli utestengt.

* Tre studenter ved Universitetet i Stavanger skal ha kopiert store deler av en prosjektrapport fra internett. To av dem fikk advokathjelp, klagenemnda annullerte rapporten, men bestemte at ingen av dem skulle stenges ute - under tvil.

Statistikk fra Felles klagenemnd 2011 viser at de aller fleste som påklager vedtaket til dem, ikke får medhold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder