STYRKER SAMFUNNSVERNET: Jan Bøhler (Ap) vil vurdere strengere regler for løslatelse fra tvungent psykisk helsevern for ekstra alvorlige forbrytelser som terrorangrepet i sommer. Foto: Frode Hansen, VG

Vil ha lovendring for å holde Breivik innelåst

Mulig, men lite klokt, ifølge jusprofessor

(VG Nett) Ifølge jusprofessor Hans Petter Graver er det fullt mulig å endre lovene for å hindre at for å hindre at Anders Behring Breivik kommer ut i samfunnet om få år.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Jan Bøhler, Aps justistalsmann i Stortinget, sier i VG i dag at det er en politisk beredskap for endringer - nettopp for å hindre en rask løslatelse av Breivik om han blir dømt til tvungent prykisk helsevern.

- De som i det siste har antydet at gjerningsmannen fra 22. juli kan komme ut igjen om noen år, dersom han blir dømt til tvungent psykisk helsevern, skaper unødig usikkerhet blant ofrene og andre berørte, sier Aps Bøhler til VG.

Bøhler mener at at slike endringer ikke vil være i strid med grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.

- Disse bestemmelsene skal jo eventuelt brukes først i fremtiden ved eventuell overføring fra tvungent psykisk helsevern til kriminalomsorgen. Enten er de gode nok, slik Høyesterett nå har bekreftet, eller de kan forbedres i god tid før det blir aktuelt å anvende dem, sier Ap-representanten.

Hans Petter Graver, dekan og professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, er imidlertid usikker på hvor klokt det er å endre lovene for å bestemme utfallet i en enkeltsak:

- Det er ikke mulig å endre på vurderingen av selve handlingen. Men det vil være adgang til å regulere behandlingen av farlige personer underveis, for eksempel reglene for tvungen omsorg. Et annet spørsmål er imidlertid hvor klokt det vil være, sier Graver til VG Nett.

"Bad laws"

Hans Petter Graver viser til britenes uttrykk om at "hard cases risk bad laws".

- Man skal være forsiktig med å endre reglene. Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til hvordan enkeltpersoner vil agere i fremtiden, og dette har vi diskutert i over 100 år. Mens noen har begått straffbare handlinger etter at de ble løslatt fra psykiatrien, så er det helt sikkert personer som holdes innelåst, som ikke vil utgjøre noen fare dersom de blir sluppet ut, sier Graver.

Jan Bøhler sier at lovendringer må komme i god tid. Han mener at samfunnsvernet må ivaretas når man skal vurdere løslatelse eller fortsatt tvang, og at det er her det eventuelt kan komme endringer:

- Høyesterett har nylig sluttet seg til at en person som ble «friskmeldt», ble overført til kriminalomsorgen ut fra en vurdering av samfunnsvern og gjentagelsesfare. Det jobbes nå med å etablere en ressursavdeling på Ila fengsel med dette formålet, sier Bøhler.

Politisk beredskap

Han mener at denne dommen fjerner grunnlaget for å påstå at det nødvendigvis vil være til gunst for gjerningsmannen å bli erklært utilregnelig og i stedet bli dømt til tvungent psykiatrisk helsevern, fordi det kan føre til tidligere løslatelse.

BAKGRUNN: Her er alt du bør vite om vurderingene av Breivik

- Vi må se på om det er rimelig at domfelte kan gå til domstolen og begjære seg løslatt så ofte som hvert år, mens påtalemyndigheten må gå tilbake til domstolen med saken minst hvert tredje år. Det vil være en politisk beredskap for at samfunnsvernet blir ivaretatt i all overskuelig fremtid.

- Kan reglene endres for Breiviks del?

- Vi kan endre kriteriene for gjennomføring av tvungent psykisk helsevern underveis. Dommen i Høyesterett er en del av denne beredskapen, og må være med i debatten om hva som venter massemorderen.

- Hvilke endringer ser du behov for?

- For dem som blir erklært utilregnelige av domstolen, må vi sikre at rutinene for å bli «friskmeldt» står i forhold til alvoret i den forbrytelsen man blir funnet skyldig i. Da må vi se nøye over bestemmelsene som skal ivareta samfunnsvernet, om de er sterke nok, sier Bøhler.

- Så du kan garantere at Breivik aldri vil komme ut i samfunnet igjen?

- Vi må kunne legge til grunn at han, uansett om dommen blir psykisk helsevern eller fengsel med forvaring, ikke vil komme ut i samfunnet igjen på svært lang tid, om i det hele tatt. Vi har en politisk beredskap for forbedringer av systemet, sier Bøhler.

I fjor høst varslet daværende justisminister Knut Storberget (Ap) at det også kan komme endringer for forvaringsdømte, hvis Brevik blir dømt til fengsel med forvaring.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder