«FARLIGE FORHOLD»: Etter at Ingrid Marie Hansen (4) døde i Isbjørnen barnehage, fant Tromsø kommune flere lovbrudd. FOTO: MARIUS HANSEN/PRIVAT

Kommunen om barnehagen etter dødsulykken: «En fare for sikkerheten»

Hadde ikke hatt tilsyn på 15 år

(VG) Da kommunen sjekket Isbjørnen barnehage etter dødsulykken, fant de flere forhold som kunne være farlige for barn.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Funnene viser at det var fare for blant annet klemskader, brannskader, stikkskader og fallskader, ifølge tilsynsmyndighetenes rapport.

** Løse PC-ledninger med fare for et barn å hekte seg fast.
** Usikrede skuffer med kniver, løse hyller som kan velte.
** Ingen skåldesperre på barnevaskene.
** Fare for fall og klemskader på lekeapparater.
** Ingen rutiner for sjekk av lekeområder ute og inne.
** Mangel på pedagogisk personell.
** Ingen opplæringsrutiner for nyansatte.

Tilsynet ble gjort 27. juni 2011 - nesten tre måneder etter kvelningsulykken som kostet Ingrid Marie Hansen (4) livet.

- Dette er nesten sjokkerende, reagerer faren til Ingrid, Dag-Kjetil Hansen fra Tromsø.

- At det var slik i barnehagen etter at Ingrid døde, taler for seg selv. Samtidig utgjør det ingen forskjell for oss. Ingen blir straffet for at Ingrid mistet livet. Det viktigste er at forholdene er bedre nå.

Ulykken ble etterforsket og henlagt av politiet to ganger. Konklusjonen var at det ikke hadde skjedd noe straffbart.

Fare for sikkerheten

«På tilsynstidspunktet var det flere forhold som kan utgjøre en fare for sikkerheten» heter det i rapporten.

- Vi har tatt vårt ansvar på alvor. I etterkant av tilsynet utbedret vi avvikene så raskt det lot seg gjøre. Nå har vi gode rutiner og systemer som til enhver tid utbedres og evalueres, sier regionsleder Anette Nøkland i Tromsø Barnehagedrift.

Nøkland var selv til stede på tilsynet i 2011, men ønsker ikke å utdype detaljene om hvorfor sikkerheten ikke var bedre ivaretatt.

- Det er nå 1,5 år siden. Av hensyn til alle pårørende denne saken har vært en belastning for, ønsker jeg ikke å bidra til økt fokus på den.

«Barnehagen har i liten grad mulighet til å drive systematisk arbeid i forhold til å forebygge skader», skrev Tromsø kommune etter tilsynsbesøket.

BILDESPESIAL: Ingrid ble bare fire år

- Min erfaring etter den tragiske hendelsen, er at kommunen virkelig har tatt ansvar som tilsynsmyndighet, og bidratt til at alle barnehagene i Tromsø, både kommunale og private, har økt fokuset på sikkerheten. Det er veldig positivt, og en trygghet for oss, mener Anette Nøkland.

15 år uten

Rundt halvparten av landets barnehager har ikke hatt tilsyn de tre siste årene, viser VGs gransking av barnehage-Norge.

- Før ulykken til Ingrid hadde vi knapt hatt tilsyn på 15 år. Det er helt elendig. Selv om det ble bedre etter ulykken, er det ikke hyppig nok. Det føres altfor lite tilsyn i barnehagene, mener eier Benn Eidissen i Tromsø barnehagedrift, som var daglig leder da ulykken skjedde i Isbjørnen barnehage.

ØNSKER OFTERE TILSYN: Barnehageeier Benn Eidissen mener det føres altfor lite tilsyn i barnehagene. FOTO: ANDERS VANDERLOOCK


- Det kan dessverre stemme at det gikk 15 år uten tilsyn i enkelte barnehager. Etter dødsulykken fikk vi et bedre system, men vi skulle gjerne hatt ressurser til å ha tilsyn oftere, sier rådgiver Mona Yri i avdeling for miljørettet helsevern i Tromsø kommune.

SAMLESIDE:Les alt om VGs barnehagegransking her

I 2010 fikk Tromsø kommune pålegg fra Fylkesmannen for at de ikke klarte å oppfylle sin plikt som tilsynsmyndighet.

- Jobben med å godkjenne nye barnehager etter barnehageløftet i 2006 har gått utover tilsynsføringen, medgir rådgiver Mona Yri.
Lovbrudd

Etter dødsulykken i Isbjørnen barnehage fant Tromsø kommune over 20 brudd på barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Jon Christian F. Nordrum ved Institutt for offentlig rett, forklarer hvorfor det er mulig å bryte barnehageloven uten å bli straffet av politiet:

- Politiet etterforsker om vilkårene for å straffe noen for et lovbrudd er oppfylt, om noen har opptrådt uaktsomt eller om de strenge kravene til bevis i straffesaker er oppfylt. Lovbrudd i barnehagen kan møtes med andre reaksjoner enn straff, som gjennom pålegg om retting eller stengning. Det er ikke nødvendigvis slik at noen blir straffet selv om det har skjedd et lovbrudd, underbygger han.

Denne uken legger Fylkesmannen frem en fersk rapport etter et nytt tilsyn med Tromsø kommune som barnehagemyndighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder