UNDERSØKES: Fylkesmannen i Finnmark har opprettet tilsynssak mot sykehuset i Hammerfest etter anklagene fra legene. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Hevder sykehus jukser med ventelistene

(VG Nett) Sykehuset i Hammerfest er ifølge en ny rapport ett av flere sykehus som kan ha feil i ventelistene. Leger ved sykehuset mener ventelistene manipuleres.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

I høst slo fem leger alarm i et brev til fylkeslegen i Finnmark, har Finnmark Dagblad tidligere avslørt.

Nå har fylkesmannen opprettet tilsynssak mot sykehuset.

I brevet skriver legene at de mener sykehuset manipulerer ventelistene for å unngå såkalte fristbrudd - og dermed spare penger.

- Dersom det oppstår fristbrudd har pasienten rett til å gå til et annet sykehus eller privat sektor på helseforetakets kostnad, sier en lege ved sykehuset Finnmark til VG Nett.

Legen vil ikke stå frem med navn, men sier de ikke vet hvor lenge dette har foregått.

- Vi vet ikke hvor mange pasienter som ikke har fått overholdt fristen for operasjon.

Feil i ventelister

I brevet skriver legene rett ut at de mener sykehuset forsøker å jukse:

«Det å kalle en poliklinisk vurdering for behandlingsstart, og dermed unndra seg fra å holde fristen, er manipulering av ventelisten for å unngå kostnadene som et fristbrudd medfører»

Feilene legene mener sykehuset gjør, er noen av de samme som Riksrevisjonen mener flere norske sykehus gjør:

Da de gikk gjennom ventelistene på norske sykehus, fant de ut at flere sykehus registrerer at pasientens ventetid er over, selv om han eller hun fremdeles står i kø for å bli operert.

For eksempel kunne det på en kneproteseoperasjon på Oslo Universitetssykehus ta hele 121 dager fra sykehuset registrerte behandlingen som avsluttet og til pasienten faktisk ble operert. I Kristiansund tok det 101 dager og på sykehuset i Levanger 91 dager.

På sykehuset i Hammerfest tok de ifølge Riksrevisjonen pasienten av ventelisten 36 dager før han eller hun ble operert.

Har du tips eller innspill? Kontakt VG Netts journalist

- Har ikke kontroll

Flere leger på sykehuset er uenige med ledelsen om når pasientene skal fjernes fra ventelistene.

- Sykehuset mener at når pasienten kommer til poliklinisk behandling, så er pasienten allerede i et behandlingsforløp, dermed er fristen overholdt. På denne måten er ikke sykehuset nødt til å gi pasienten operasjon innen et visst tidspunkt. Dermed har spesialisten som har gjort en vurdering ingen kontroll på når pasienten får operasjonen den trenger, sier legen.

- Men vi mener at en poliklinisk konsultasjon ikke er behandling, hos oss er de fleste av tilfellene operasjon.

Legen mener sykehuset overprøver deres medisinske vurderinger.

- Vi mener at sykehuset har sett bort fra vår vurdering og fjernet vår frist, sier legen.

- Ikke mulig

Sykehuset avviser de alvorlige påstandene.

- Ledelsen kan ikke gå inn og endre de frister som er satt i ventelistene. Helse Finnmark har sagt at vi ikke jukser med ventelistene. Det er legene som vurderer pasienter og setter fristene, sier klinikksjef Vivi Brenden Bech til VG Nett.

Legene hevder i brevet at sykehuset har endret rutiner på ventelister. Tidligere har det i noen tilfeller blitt satt to frister, for eksempel én for poliklinisk behandling og én for operasjon. Det mener sykehuset ikke er lov.

- Det vi har endret og kommunisert ut er at prioriteringsveilederne må brukes aktivt slik at like tilfeller behandles likt når det gjelder prioritering, sier Bech og understreker at det er legene selv som setter fristene.

- Som hovedregel skal det settes én frist som omfatter hele forløpet. Denne fristen er det legene som setter og det må systemet forholde seg til. Vi har ikke endret tokning med ryddet opp i praksis med å dele opp behandlingsforløp med hver sin frist. Det er i tråd med nasjonale retningslinjer. På den måten sikres at fristen blir en reell frist som følge av legens vurdering.

Hun sier tidspunktet for når ventetiden er slutt, er avhengig av om pasienten er vurdert til utredning eller til behandling.

- Det er behandlingsansvarlig lege som vurdere dette. Dersom henvisningen er til en utredning og diagnostisering, er behandlingen påbegynt og ventetiden slutt når behandlingen starter.

- Systematisk

Riksrevisjonen sa i går til VG Nett at de mente feilrapporteringen i norske sykehus er alvorlig.

- Vi vet ikke hva som er grunnen til at de rapporterer feil. Departementet har sagt at det kan være vanskelig å bestemme når behandlingen starter, men det skulle ikke være så store forskjeller mellom helseforetakene. Det er noen helseforetak som systematisk skriver at behandlingen er påbegynt før den faktisk er det, sa Therese Johnsen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, til VG i går.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder