• Færre enn ventet droppet ut av studiet i 2020

  Mange fryktet at coronapandemien skulle føre til store frafall ved universiteter og høgskoler i Norge, men nye tall viser at det ikke har skjedd enda. Det er overraskende, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

  Publisert 28. januar, kl. 13:29

 • Kunnskapsdepartementet har hentet inn tall fra fem universiteter, for å få et inntrykk av hvor mange studenter som droppet ut under pandemien. Svarene de fikk var oppløftende, sier Asheim.

  Tallene viser at det ikke har vært større frafall enn vanlig, og på enkelte områder er det faktisk lavere enn før pandemien.

 • Færre studenter ved Universitetet i Oslo droppet ut av første studieår i skoleåret 2019/2020, enn tidligere år. Totalt sank antallet av de som droppet ut av første studieår fra 29 prosent i 2018, til 26 prosent i 2019.

  Det var også tre prosent færre som droppet ut fra bachelorprogrammet.

 • – Vi har vært veldig urolig for at mange har falt av, så dette er oppløftende, sier Asheim.

  Han legger til at man må ta forbehold om tallene er riktige. Det kan være ulikt på enkelte studier, men i alt ser det ut til at de fleste har holdt ut.

 • Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, sier at de lenge har fryktet at studenter vil droppe ut.

  – Om det ikke er så mange som har gjort det så er det gode nyheter, men det er jo synd for de det gjelder, sier han.

 • Trohjell sier at den nye nedstengningen har en stor innvirkning på studentene.

  – Jeg tror sjansen er større for å droppe ut jo lenger vi har det sånn her. Vi må jobbe så godt vi kan for at de tallene blir værende slik de er nå.

 • Asheim tror at noe av grunnen til at mange ble på studiet skyldes det usikre arbeidsmarkedet. Han håper at folk har fått øynene opp for hvor viktig det er med utdanning.

  – De første som ble permittert under pandemien var de med lavest kompetanse, legger han til.

 • Har du vurdert å droppe ut fra studiet?

 • Fredag legger regjeringen frem en ny krisepakke for studentene. Dette er studentorganisasjonenes krav.

  For årets krisepakke har studentorganisasjonene frontet tre ønsker:

  • Høyere stipendandel
  • Støtte til flere studenter
  • Støtte til førsteårsstudenter uten arbeid
 • Henrik Asheim vil ikke røpe mye om innholdet i krisepakken, men sier han har vært opptatt av mer enn bare ett enkelttiltak.

  – Det kommer kompensasjon for dem som har mistet inntekt, og ordningen ble utvidet slik at flere studenter kan få det. Det kommer også kraftige tiltak for faglig arbeid, og det sosiale, sier Asheim.

Les om statistikken fra noen av skolene under.

Universitetet i Oslo

 • Studenter ved UiO som startet høsten 2019 har i mindre grad enn årene før falt fra etter første studieår. Totalt ved UiO har frafall første studieår sunket fra 29 % til 26 % mellom startårene 2018H og 2019H.
 • Frafallet for bachelorstudenter har sunket fra 32 % til 29 %.
 • Frafallet for studenter på toårige masterprogrammer har sunket fra 15 % til 12 %.
 • Totalt har gjennomføringen av studieprogrammer økt både til normert tid og til normert tid pluss ett år. Gjennomføring til normert tid for bachelor har økt fra 33 % til 35 % mellom startårene 2016H og 2017H. Gjennomføring til normert tid pluss ett år for bachelor har økt fra 34 % til 37 % mellom startårene 2015H og 2016H. o Gjennomføring til normert tid for toårige masterprogrammer har økt fra 44 % til 45 % mellom startårene 2017H og 2018H.

Nord universitet

 • Bachelorstudenter som startet høsten 2019 har noe lavere frafall i 2020 enn ellers. På master varierer det mer, men er ikke større i 2020 for 2019-studentene enn ellers.
 • Bachelorstudenter som skulle ha fullført utdanning våren 2020 fullførte i større grad enn i 2019. Master varierer mer.
 • For studentene som startet høsten 2020 kan det se ut som det er en liten prosentuell økning i frafall.

Universitetet i Bergen

 • Andel møtt og andel stryk for 2020 er omtrent samme nivå som 2019. Studiepoengproduksjon for våren 2020 er tydelig økt.
 • Av studentene som startet høsten 2020 har omtrent like mange avlagt studiepoeng i høst som tidligere.

NTNU

 • NTNU har ingen tydelige effekter av coronasituasjonen på omfanget av frafall så langt.
 • Studiepoengproduksjonen per student våren 2020 var høyere enn årene før. Relativt stor nedgang i antallet studenter som ikke møtte på eksamen. Dette kan ha sammenheng med at flere eksamener var hjemmeeksamener.

UiT – Norges arktiske universitet

 • Foreløpige tall på oppmøte til eksamen og strykprosent gir ikke grunn til bekymring, men det kan være store variasjoner mellom studieprogrammer og kull. Det er noe lavere strykprosent for dem som startet i 2020 enn de som startet i 2019.
 • Bachelor: Studentene som startet i 2019 har hatt noe lavere frafall enn kullet før. Studentene som startet i 2018 og 2017 har hatt omtrent samme frafall i 2020 som normalt.
 • Master: 2-årige mastere har hatt noe lavere frafall i 2020 enn tidligere. 5-årige mastere har hatt høyere frafall høsten 2020 for 2019- og 2017-kullene, for de andre kullene er tallene omtrent som før. Her kan de se ut som det spesielt er lærerutdanningene man bør være oppmerksomme på.
Publisert: