Ny rapport: Barn og unge rammet av vold og overgrep da skolene stengte

Ny forskningsrapport viser hvordan barn og unge i skolealder opplevde vold og overgrep under nedstengningen i vår. Samtidig opplevde mange at skolehelsetjenesten og psykisk helsevern ble redusert eller forsvant.

Publisert:
Artikkelen er over ett år gammel

En ny forskningsrapport slår fast at særlig barn og unge i lavinntektsfamilier og funksjonshemmede ble rammet av vold og overgrep da skolene stengte i mars, for å bremse corona-pandemien.